„Marketingový projekt“ Český Impuls expanduje na Moravu

Středovlnné vysílání retro stanice z mediální skupiny Andreje Babiše využívá k šíření vysílač Moravské Budějovice.

Leona Machálková při nahrávání nových znělek Impulsu

Leona Machálková při nahrávání nových znělek Impulsu

Vysílání rádia Český Impuls na středních vlnách rozšiřuje dneškem svoje pokrytí na jižní Moravě, Vysočině a také ve východní části Jihočeského kraje. Všude tam dosáhne z vysílače Moravské Budějovice, z frekvence 981 kHz na AM. Dosud vysílalo jen ze stanoviště Líbeznice.

O novém vysílači Českého Impulsu

Nový vysílač Českého Impulsu AM 981 vysílá výkonem 5kW. Je umístěn na kopci Velký Radvan u obce Domamil. Právě z těchto dvou stometrových stožárů se v dobách socialismu vysílaly hluky do éteru, které měly za úkol rušit příjem západního vysílání, třeba i Rádia Svobodná Evropa. Kdysi nepřetržitě střežené zařízení bylo vystavěno na místě německé protiletecké hlásky. Rušička byla nazývána Vysílač Domamil, provozovna číslo 46, a tímto číslem se i ohlašovali technici z vysílače při zazvonění telefonu zvláštní tajné linky. Rušička byla v provozu až do 80. let 20. století. Po roce 1989 potom už stožáry z Domamil začaly šířit i signál Svobodné Evropy.

Zdroj: Londa

Nejposlouchanější tuzemské rádio Impuls pojímá středovlnné vysílání Český Impuls jako „marketingový projekt“, který má pomoci hlavní stanici, jak na v Praze na únorové konferenci o digitálním rádiu řekl šéf Impulsu Jiří Hrabák. Střední vlny podle něj rozhodně nejsou budoucnost rozhlasového vysílání, skupina se na nich rozhodla vykrýt prostor, který mezitím obsadily také Český rozhlas Plus a hlavně Rádio Dechovka Leoše Pohla.

Impuls i Český Impuls - a také rádio RockZone 105,9 FM - provozuje firma Londa, součást mediální skupiny Andreje Babiše.

Český Impuls vysílá na frekvenci 981 kHZ od loňského 28. září, hraje české písničky 60. až 80. let, dává i klasické scénky Felixe Holzmanna, Miloslava Šimka a dalších a moderátorem je někdejší známý televizní hlasatel Alexander Hemala. Kromě středních vln jde naladit přes internet, digitální televizi a sítě digitálního rozhlasu.

Sdílejte