MarketUp dělá kompletní digital pro BMW Invelt

Prodejce vozů BMW Invelt si na přípravu digitální strategie a komunikaci vybral agenturu MarketUp. Pro změnu digitální agentury se BMW Invelt rozhodl začátkem roku, spolupráce odstartovala na jaře přípravnou fází. Během ní agentura vytvořila novou strategii kampaní ve vyhledávání a celkově šla víc do hloubky původních taktik v online prostředí. Od července se pak MarketUp zaměřil na sociální sítě a community management.

„Chování našich zákazníků se postupně mění a my cítili potřebu posílit efektivitu naší komunikace v online prostoru. Rozhodli jsme se proto centralizovat tuto část k jedinému dodavateli s důrazem na lepší přehlednost a výtěžnost jednotlivých kampaní,“ přibližuje Jiří Haberle, marketingový manažer BMW Invelt. Sociální sítě dosud pro firmu spravovala agentura Taste Sun (předtím nazývaná Sun Marketing), jako mediální agenturu BMW Invelt ad hoc využíval Media Investments. Sezónní kampaně si firma kupovala napřímo sama.

„Samozřejmě chceme dosáhnout i synergického efektu, kdy se byť oddělené komunikace doplňují, navazují či na sebe odkazují. Za cíl si klademe i zkvalitnění a částečné zautomatizování práce s leady, které v online prostředí získáme. Vedlejším cílem je přehlednější vyhodnocování jak dílčích částí, tak i online komunikace jako celku,“ doplňuje Haberle.

„Primární cílem spolupráce je konverze v podobě zanechání leadu na testovací jízdu, zájem o konkrétní vůz, motorku či objednávka k servisní prohlídce. Kromě leadů sledujeme i výkon bannerové reklamy jak z pohledu míry prokliku, tak podle kreativy či výkonu cílových publik,” popisuje cíle klienta Jiří Typlt, project manager MarketUp. Kromě toho jde o dlouhodobé budování brand awareness: „Do konce roku chceme podpořit mimo jiné povědomí o značce i prostřednictvím videoreklamy na YouTube v rámci ongoing kampaní.“