Martina Kemrová po 18 letech opouští T-Mobile

Dosavadní mluvčí komunikovala za firmu od roku 2002, odejde ke konci letošního srpna.

Martina Kemrová

Martina Kemrová

Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace a tisková mluvčí opouští k 31. srpnu mobilního operátora T-Mobile. Patřila k nejdéle sloužícím mluvčím v ČR - od prosince 2002 byla tváří a hlasem telekomunikační společnosti, postupně vedla oddělení externí, interní a firemní komunikace, posledních pět let pak byla zodpovědná za externí public relations a společenskou zodpovědnost.

„Tisíc dvě stě dvacet jedna tiskových zpráv, desítky tiskových konferencí, čtyři fúze a dvakrát tolik reorganizací, tři generální ředitelé, deset ročníků soutěže T-Mobile Rozjezdy, stovky setkání s lidmi z celého světa,“ shrnuje Kemrová a dodává, že „po osmnácti zajímavých letech je čas přestat využívat ‚výhody vyplývající z členství v globální skupině‘, a zkusit něco jiného“.

„Martina zanechala v T-Mobile velký kus své originality a osobnosti a jsme ji za to moc vděčni. I když se rozhodla vydat na jinou profesní dráhu, chceme s Martinou spolupracovat i do budoucna na projektech, které s nadšením spouštěla a vedla až doposud,“ uvedl v tiskové zprávě Juraj Bóna, výkonný ředitel české divize T-Mobilu.

Kemrová odchází krátce poté, co do firmy na nově zřízenou pozici ředitele pro korporátní a vnější záležitosti přišel Petr Jonák.

Během působení dosavadní mluvčí získal T-Mobile řadu ocenění v oboru PR, přičemž největší žeň zaznamenal v roce 2016 za aktivity spojené s 20. výročím vzniku operátora. Martina Kemrová stála u zrodu projektu T-Mobile Rozjezdy a řady dalších CSR aktivit, včetně ojedinělého programu expertního dobrovolnictví zaměřeného především na neziskový sektor.