Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

McQuail bude přednášet v Olomouci

Jeden z předních mediálních teoretiků Denis McQuail z Velké Británie přijede přednášet do Olomouce, na pozvání Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Katedře žurnalistiky tamější Filozofické fakulty. Ke studentům i ostatním zájemcům promluví v úterý 6. a ve středu 7. května od 11.30, v aule budovy na Třídě Svobody. McQuail napsal notoricky známou oborovou „bibli“ Úvod do teorie masové komunikace, kterou v roce 2010 přepracoval už k 6. vydání. Loni publikoval Journalism and Society.

ANOTACE MCQUALIOVÝCH PŘEDNÁŠEK V OLOMOUCI

Role žurnalistiky vs. současná krize médií
Od svých počátků měla žurnalistika velmi smíšenou, až rozporuplnou roli a reputaci ve společnosti. Sice o sobě ráda tvrdívá, že hraje důležitou roli ve veřejném životě, „přináší pravdu na světlo“ a vymáhá morální autoritu, často je však vnímána především jako součást zábavy, skandálů a pomluv. Sice hlásá o svobodě, ale obecně vzato je úzce propojena s politickými a ekonomickými zájmy. Tyto a další její slabiny jsou ještě více odhalovány v době velkých zvratů v mediálních systémech. Přednáška se bude zabývat důsledky této situace, zejména s přihlédnutím k přetrvávajícím základním úkolům žurnalistiky v demokratické společnosti.

Změny v paradigmatech komunikačního výzkumu a teorie
Raný výzkum masových médií byl utvářen především rámcem myšlení, který aplikoval určité společenské normy, obracel svou pozornost na záležitosti moci a vlivu médií, a ukázal tak, jaké metody zkoumání používat. O pár desítek let později byl tento úhel pohledu na věc radikálně změněn a v některých ohledech zcela popřen jako výsledek měnících se technologií a mediálních systémů, stejně jako výsledek výzkumných zjištění a nových myšlenek. „Nové paradigma” nahradilo rané paradigma masové komunikace. Přednáška se zaměří na různé důvody pro „změnu paradigmatu” a vyhodnocení platnost tohoto tvrzení.

Podrobnosti