Médea se dohodla s ČT i Media Clubem, soud insolvenční návrh zamítl

Už druhý insolvenční návrh tento měsíc odvrátila Soukupova Médea dohodou s věřiteli.

Městský soud v Praze v úterý zastavil insolvenční řízení s mediální agenturou Médea Jaromíra Soukupa, zahájené letos 17. března. Oba navrhovatelé, tedy Česká televize a obchodní zastupitelství Media Club ze skupiny televize Prima, vzali svůj návrh na insolvenci, podaný 10. března, zpět. Původně se domáhali zaplacení pohledávek za reklamní plnění v celkové výši 30 milionů Kč, Médea reagovala, že návrh je šikanózní a zjevně bezdůvodný.

Následně toto pondělí Médea oznámila, že s ČT i s Media Clubem našla společnou řeč. „Médea a Media Club oznamují, že narovnali vzájemné spory a nadále budou obchodně spolupracovat. Po dohodě byl vzat zpět insolvenční návrh. Insolvenční návrh byl již v pátek vzat zpět i Českou televizí. Médea kvituje konečnou dohodu s oběma významnými obchodními partnery,“ oznámila Soukupova agentura v pondělí.

Den nato se navíc na svém webu omluvila jednomu z navrhovatelů. Uvedla: „Společnost MÉDEA, a.s. se omlouvá společnosti MEDIA CLUB, s.r.o. za to, že ve svých vyjádřeních ze dne 19. 3. a 20. 3. 2023 uvedla, že insolvenční návrh, podaný společností MEDIA CLUB, s.r.o. dne 17. 3. 2023 na společnost MÉDEA, a.s. má být šikanózní a že společnost MEDIA CLUB, s.r.o., se měla v souvislosti s podáním předmětného insolvenčního návrhu dopustit trestného činu pomluvy a vydírání. Společnost MÉDEA, a.s. se MEDIA CLUB, s.r.o. omlouvá a uvádí, že uvedená tvrzení nebyla a nejsou podložena žádnými konkrétními skutečnostmi, nejsou pravdivá a společnost MÉDEA, a.s. je použila bez právního důvodu.“

Vzhledem k zpětvzetí obou návrhů pražský městský soud v úterý rozhodl, že se insolvenční řízení s Médeou zastavuje. „V daném případě vzali insolvenční navrhovatelé svůj návrh zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto,“ uvedl soud v odůvodnění. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Médea čelila insolvenčnímu řízení už v únoru, a to na návrh firem Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group, které se domáhaly zaplacení faktur za poskytnutí reklamního prostoru v kinech a obchodech celkem za 3,5 milionu Kč. Pohledávky Médea uhradila po zahájení insolvenčního řízení, které tak bylo na začátku března zastaveno. Přecházelo tomu prohlášení, že všechny spory Knowlimits a Médey „byly narovnány“.

Celou zprávu jsme rozšířili, změnili jsme titulek, přidali perex