Médea urovnala spory s Knowlimits, zaplatila a navrhuje zastavit insolvenční řízení

Soukupova agentura uhradila jak první trojici pohledávek, tak potom dvě další přihlášené.

Jaromír Soukup při prezentaci nového pořadu TV Barrandov v září 2022. Foto: Profimedia.cz

Majitel mediální agentury Médea a mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup při prezentaci nového pořadu TV Barrandov v září 2022. Foto: Profimedia.cz

Mediální agentura Médea a její hlavní konkurence, mediální agentura Knowlimits Group společně oznámily, že ukončily všechny vzájemné spory a narovnaly své obchodní vztahy. Třetí stranou smírné dohody podle oznámení je společnost Barrandov Televizní studio, provozovatel TV Barrandov, která stejně jako Médea patří Jaromíru Soukupovi. Knowlimits zároveň v důsledku dohody bere zpět návrh na insolvenční řízení vůči Médee, podaný začátkem minulého týdne. Návrh podaly společně tři firmy, též dalším dvěma - provozovateli multiplexů Cinema City Czech a prodejci kinoreklamy Cinexpress - Médea uhradila, co jim dlužila, a žádá soud, aby návrh na insolvenční řízení zamítl. Soukupova firma návrh označila za šikanózní a teď při neexistenci pohledávek ho má za nelegitimní.

„Společnosti Knowlimits Group, a.s., Médea, a.s. a Barrandov Televizní studio a.s. tímto prohlašují, že k dnešnímu dni uzavřely dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností, kterou narovnaly veškeré vzájemné spory. V rámci narovnání obchodních vztahů vzala společnost Knowlimits Group, a.s. také zpět insolvenční návrh podaný proti společnosti Médea, a.s.,“ zní společné tiskové prohlášení z úterního večera, které podepsali Jaromír Soukup za Médeu a Barrandov Televizní studio a Rudolf Mihle za Knowlimits Group.

Soukupova skupina navíc, jak upozornil web Mediaguru, vzala zpět svá ostrá slova z minulého týdne na adresu Knowlimits. Na svém webu uvádí: „Společnost Barrandov Televizní studio a.s. a společnost Médea, a.s. se omlouvají společnosti Knowlimits Group, a.s., za svá předchozí hanlivá tvrzení týkající se podnikání společnosti Knowlimits Group, a.s. a jejich akcionářů. Společnost Barrandov Televizní studio a.s. ani společnost Médea, a.s. nemají důkazy o žádném nekalém jednání společnosti Knowlimits Group, a.s. či jejich akcionářů.“

S únorovým návrhem na insolvenční řízení přihlásily tři zmíněné firmy pohledávky v souhrnné výši 3,5 milionu Kč - Cinema City Czech šlo o faktury a úroky za téměř dva miliony korun, Cinexpress za necelých devět set tisíc, Knowlimits chtěla od Médey doplatit přes šest set tisíc. Celkově šlo o faktury z období od října 2021 do července 2022. Knowlimits zároveň uváděla, že jí navíc dluží i provozovatel televize Barrandov, a to desítky milionů korun. Zda došlo v rámci zmíněné čerstvé dohody na uhrazení i těchto nároků, Knowlimits nyní nekomentovala.

Každopádně Médea soudu v pondělí sdělila, že pohledávky trojice navrhovatelů insolvenční řízení vypořádala. Dokládá to výpisem transakcí z bankovního účtu z pátku 24. února. „Tvrzený úpadce přihlášené pohledávky všech insolvenčních navrhovatelů uhradil v plné výši včetně úroků z prodlení, neboť jeho cílem je minimalizace závažných negativních následků, které mu návrh, který považuje za šikanózní, působí,“ sděluje advokát Martin Richter jako zástupce Médey. „Přihlášené pohledávky insolvenčních navrhovatelů tak v celém rozsahu zanikly, čímž insolvenční navrhovatelé ztratili aktivní legitimaci a podle názoru tvrzeného úpadce je tak o návrhu možné bez dalšího rozhodnout tak, že se insolvenční řízení zastavuje, respektive že se návrh zamítá,“ uvádí následně.

V insolvenčním rejstříku už se včera objevila zpětvzetí návrhupříslušné pohledávky, která obě podala Cinema City Czech. Zároveň ale přibyly další dvě přihlášky pohledávek, od společností Media One a W & P Euronova. Další den, tedy ve středu 1. března, i tyto dvě společnosti vzaly své přihlášky zpět, protože i jim Médea dlužné částky uhradila. Dneškem bylo do rejstříku zaneseno také zpětvzetí přihlášky pohledávky Cinexpressu.

Firma Media One, která z 60 % patří majiteli obchodního zastupitelství menších televizních stanic Atmedia a ze 40 % Štěpánu Woldemu, šéfovi hudební televize Óčko, žádala včetně úroků z prodlení doplatit celkem přes tři sta padesát tisíc korun, a to v důsledku dohody na sponzoringu pořadu Hobby naší doby na ČT1, respektive ze sponzoringu Sazky kolem pořadu Prostřeno na televizi Prima, v obou případech z konce roku 2021.

Prodejce venkovní reklamy W & P Euronova, spadající do západočeské mediální skupiny Radka Nováka, přihlásil pohledávku ve výši téměř dvě stě třicet tisíc korun, a to za neuhrazené faktury za umístění reklamních sdělení na reklamní nosiče a plochy. Uvedl rovněž, že s Médeou se v červnu 2022 dohodl na splátkovém kalendáři, který ale dlužník neplnil, a že se tedy o dlužné částky až do letošního února soudí.

Aktualizováno podle nových skutečností z 1. března