MediaCom obhájil nákup médií pro T-Mobile

Spolupráce mediální agentury skupiny GroupM s operátorem trvá nepřetržitě od roku 2005.

Tuzemská pobočka mobilního operátora T-Mobile bude mediální prostor dál plánovat a nakupovat prostřednictvím mediální agentury MediaCom Praha ze sítě GroupM. Ta vzešla vítězně z výběrového řízení, které probíhalo ve spolupráci s partnery T-Mobilu z mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. MediaCom počínaje 1. lednem 2018 naváže na spolupráci, která probíhá kontinuálně od roku 2005.

„Výběrové řízení probíhalo společně pro 13 evropských dceřiných společností Deutsche Telekom s cílem zavést pro oblast placených médií inovativní a progresivní provozní model. Změna je nezbytným předpokladem k tomu, aby mediální aktivity skupiny obstály i v budoucnu a aby si skupina udržela a posílila svou vedoucí pozici v reakci na probíhající digitalizaci marketingové komunikace a mediálních ekosystémů,“ sdělila firma. „Jednotlivé oblasti budou mít dál v gesci jednotlivé dceřiné společnosti v rámci skupiny samy, aby byla zajištěna flexibilita a zohledněny lokální potřeby a požadovaný rozsah služeb.“