Mediálka Media Investments míří do konkurzu

Provoz mediální agentury se loni po 15 letech zadrhl. Pohledávky přesahují 70 milionů Kč.

Mediální agentura Media Investments je v úpadku a na její majetek byl prohlášen konkurz. Svědčí o tom páteční rozhodnutí Městského soudu v Praze. Mediálka, kterou do loňského dubna vlastnil Jan Klápa, byla od října 2020 v insolvenčním řízení. Insolvenční návrh původně podal Aleš Jeřábek, který v agentuře působil od prosince 2019 jako obchodní ředitel (setrval tam půl roku, následně přešel do EuroAWK, kde je též ředitelem obchodu).

Jeřábek v říjnovém návrhu uvedl, že mu Media Investments dlužila na mzdě téměř 919.000 Kč a dalším 16 zaměstnancům, kterým dala v dubnu a v květnu výpovědi, celkem téměř 5,7 milionu Kč. Pohledávky v řádech desítek milionů korun pak do řízení přihlásily televize Nova a Media Club, prodejce reklamy ze skupiny televize Prima. Následně Jeřábek v prosinci vzal svůj návrh na insolvenční řízení zpět.

Advokát Novy v listopadu soud informoval, že televize eviduje za mediálkou pohledávky ve výši 20,7 milionu Kč, a to za objednávky inzerce od ledna do dubna 2020, přičemž poslední částečnou platbu Nova obdržela v dubnu. Media Club své pohledávky k 18. listopadu vyčíslil na 50,8 milionu Kč. „Neschopnost dlužníka plnit své závazky trvá minimálně od února 2020,“ uvedla rovněž advokátka Media Clubu, podle ní tak úpadek Media Investments nezpůsobila mimořádná opatření proti covidu.

Podle listopadového sdělení Media Clubu sedm dalších věřitelů přihlásilo pohledávky v souhrnné výši téměř 5,6 milionu Kč. Mezi věřiteli byli uvedeni EuroAWK, Radiohouse, Borgis, Matrix Media, Medical Tribune či Asociace mediálních agentur (ASMEA).

Media Club, Radiohouse a EuroAWK pak byly ustanoveny členy věřitelského výboru. Insolvenčním správcem Media Investments určil soud společnost TP Insolvence, funkci má vykonávat společník Šimon Peták. Soud v pátek vyzval věřitele, kteří tak ještě neučinili, aby do dvou měsíců přihlásili své pohledávky. Následně na 13. května nařídil do Prahy přezkumné jednání.

Podle dokumentů v obchodním rejstříku Klápa loni v dubnu Media Investments prodal slovenské firmě Eloro a statutárním ředitelem agentury se stal Miroslav Dúžek. Toho ještě koncem dubna vystřídal František Kyselka. Firma Eloro zároveň změnila název na RTB Digital Exchange SK. V červnu se podle slovenského obchodního registru jejím novým majitelem stal Jakub Výleta.

Mediální agentura Media Investments fungovala od roku 2005, zprvu se zaměřovala na venkovní reklamu. V září 2013 vstoupila do mediální sekce Asociace komunikačních agentur (AKA), nyní ze sekce je Asociace mediálních agentur (ASMEA). Naposled firma zveřejnila své výsledky za rok 2017, kdy podle účetní závěrky uložené v obchodním rejstříku dosáhla tržeb 235 milionů Kč a vykázala zisk půl milionu. Za rok 2018 Media Investments uvedla, že její realizační tým tvoří 31 lidí a pracuje celkem pro 27 klientů. Byla vnímána jako dvorní mediálka investiční skupiny Penta, po loňském Klápově odchodu z firmy Penta přešla k Dentsu.