Mediálky chtějí mít pořádek ve výzkumech

Mediální agentury si od nově vznikající vlastní asociace slibují lepší kontrolu nad tokem svých peněz, než tomu bylo ve stávajícím spolku, a také nad tím, co za ně dostávají za data. Víc se zapojí konkrétně do sílící debaty o crossmediálním měření.

Ondřej Novák. Foto: Vojta Herout

Šéf nové asociace Ondřej Novák v rozhovoru s Lucií Vaníčkovou z Médiáře. Foto: Vojta Herout

Především lepší kontrolu nad organizací a financováním mediálních výzkumů a dat shodně vyžadují šéfové mediálních agentur, které před měsícem oznámily, že založí nový spolek Asociace mediálních agentur (ASMEA), se samostatnou právní subjektivitou. Jednotlivé agentury zakládající nové sdružení přitom - aspoň prozatím - zároveň zůstávají v mediální sekci Asociace komunikačních agentur (AKA).

„Vzhledem k aktuálnímu vývoji komunikačního trhu a AKA jsme se rozhodli soustředit svoji agendu více na své vlastní zájmy. Chceme si sami vlastními silami zajistit lepší kontrolu nad organizací a financováním mediálních výzkumů a dat,“ řekla Médiáři ředitelka mediální agentury MediaCom ze skupiny GroupM Petra Pipková.

„Zájmy mediálních agentur se dost liší od ostatních členů AKA, kterými jsou reklamní či digitální agentury. Mediálním agenturám jde především o lepší kontrolu nad financováním a organizací mediálních výzkumů, než tomu bylo v minulosti. Tyto výzkumy jsou pro ně prioritou a ostatní subjekty je tolik neřeší,“ mluví shodně v rozhovoru pro Médiář Ondřej Novák, někdejší dlouholetý ředitel výzkumu skupiny mediálních agentur Interpublic. Novák se stane výkonným ředitelem nově vznikající asociace ASMEA. 

 „Vidím nutnost řešit specifika mediálních agentur na nové platformě bez celé řady jiných pro nás nepodstatných nebo rušivých aspektů. Mediální svět, potřeby klientů a primárně práce s daty se vyvíjí vlastním velmi bouřlivým tempem a my na tento vývoj reagujeme i vznikem nové asociace,“ doplnil ředitel mediální skupiny Dentsu Aegis Network Petr Chajda.

Agentury v dosavadní i nové asociaci

 • Dentsu Aegis Network Czech Republic
 • Initiative Media Prague
 • Knowlimits Group
 • MediaCom Praha
 • MEC Czech
 • Media Investments
 • Mindshare
 • Médea
 • OMD Czech
 • PHD
 • Starcom MediaVest Group/Starcom Worldwide
 • Universal McCann Prague
 • ZenithOptimedia

Zdroj: AKA

AKA přijde o zdroj příjmů

Nová asociace tak začne tím, že si bude sama spravovat agendu mediálních výzkumů a řešit jejich financování. Jedná se hlavně o peoplemetrový výzkum televizní sledovanosti, dále o výzkum čtenosti tisku Media Projekt a výzkum poslechovosti rádií Radioprojekt. Mediální agentury vedle toho, že Asociaci komunikačních agentur hradily členský příspěvek, financovaly právě tyto výzkumy. Ty teď ale přejdou zcela do gesce ASMEA a agentury budou pro tento rok osvobozeny i od členských příspěvků AKA.

Co konkrétně bylo na organizaci a financování mediálních výzkumů v rámci AKA špatně? To zástupci mediálních agentur nekomentují. Faktem je, že změny se udály v servisní firmě Ara s, dceřiné společnosti Asociace komunikačních agentur, která dodávku peoplemetrových dat pro členy AKA dosud zajišťovala. Jednatelem firmy Ara s byl Ludvík Jubánek, a to až do 15. března letošního roku, kdy podle obchodního rejstříku jeho pozice zanikla (jednatelem tak zůstává už jen šéf AKA Michal Charvát). Zároveň v březnu skončilo i Jubánkovo působení v AKA.

„Byl jsem v asociaci bezmála dvacet let a rozhodl jsem se nyní vydat jiným směrem,“ řekl ke svému odchodu Médiáři Jubánek. Výhrad vůči organizaci a financování mediálních výzkumů ze strany mediálních agentur si byl vědom, podle jeho slov šlo ale o dlouhodobý interně nastavený proces, který se nyní mediální agentury rozhodly změnit.  

Statutárním zástupcem AKA dále zůstává její výkonný ředitel Michal Charvát, který v srpnu loňského roku vystřídal v jejím čele Jiřího Janouška. Ara s bude podle Charváta fungovat dál a poskytovat asociaci, která je zapsána jako spolek, jiné servisní služby - organizovat soutěže, školicí programy a podobně.

Změny v organizaci financování výzkumů by se neměly dotknout třetích stran. „Z naší strany se na spolupráci s mediálními agenturami ohledně dodávky peoplemetrových dat zatím nic nemění,“ řekla Médiáři jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Ohledně další agendy nové asociace musí podle Nováka nejprve fungovat to nejdůležitější, tedy kontrola toku peněz, obhospodařování mediálních výzkumů či komunikace s jinými mediálními asociacemi. A také organizovanější vstup agentur do debat o crossmediálních výzkumech. 

Jak na crossmediální výzkum a kolik bude stát

Budoucí podoba crossmediálního výzkumu, při jehož vzniku budou hrát názory mediálních agentur důležitou roli, je teď na trhu intenzivně diskutované téma. Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) ve spolupráci s dalšími mediálními asociacemi koncem února vyhlásilo tzv. výzvu k podání návrhu crossmediálního měření, tedy společného měření více mediatypů. Dnes informovalo, že do konce termínu pro podání nabídek, tedy do 30. dubna, obdržel celkem šest návrhů na řešení crossmediálního měření. O projekt má zájem pět výzkumných agentur (GfK, Median, STEM/Mark, Mediaresearch ve spolupráci s Nielsen a TNS Aisa s comScore a Kantar Media) a dokonce také mobilní operátor a poskytovatel televizního vysílání O2.

Kdo chce v Česku měřit napříč médii

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) registruje šestici subjektů, které odpověděly na jeho výzvu podat návrh na crossmediální měření.

 • GfK
 • Median
 • STEM/Mark
 • Mediaresearch + Nielsen
 • TNS Aisa + comScore + Kantar Media
 • O2

Zdroj: SPIR

Internetové sdružení nyní zaslané návrhy zpracuje a během května podklady hodlá poskytnout zúčastněným asociacím, jimiž jsou Unie vydavatelů, rozhlasová sekce Sdružení komunikačních a mediálních organizací v ČR a Asociace měření venkovní reklamy. Stranou této výzvy stojí zmíněná Asociace televizních organizací, která zatím crossmediální měření řeší separátně s důrazem na měření videoobsahu.

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) vydalo toto pondělí 4. května doporučení zpřesnit zadání pro crossmediální výzkum. Kromě specifikace, co konkrétně by mělo být měřeno, je pro ně klíčové „politicko-ekonomické uspořádání zadavatele projektu“. Agentury mají obavu třeba i o své know-how a shodly se, že detailní návrhy projektů předkládané například v rámci výběrových řízení mají být chráněny sjednáním NDA (non-disclosure agreement) vůči definované skupině hodnotitelů nabídek.

Ondřej Novák. Foto: Vojta Herout

Ondřej Novák. Foto: Vojta Herout

Viditelnější vstup do debaty o měření napříč médii se dá očekávat právě i od nové asociace mediálek. „Postoj mediálních agentur ke crossmediálnímu měření je pragmatický, respektive vychází z toho, že jejich primárním zájmem v tomto směru je zájem jejich klientů. A tím pádem cokoli vznikne, musí sloužit k tomu, aby to agenturám pomohlo při mediálním plánování a přineslo to klientům přidanou hodnotu,“ podotýká Ondřej Novák. „Také je potřeba se pobavit o tom, kolik to bude stát, protože bez konsensu celého trhu se na to peníze nenajdou. Rozhodně nemá smysl z toho dělat PR téma, nebo prostředek boje na trhu. Můj osobní názor je, že tak tomu často v posledních měsících bývá.“

V diskusích na trhu, kdy jednotlivé mediatypy prosazují své zájmy, by nicméně podle Nováka měly mediální agentury hrát spíše mediační roli.

V budoucnu i monitorovat obraty agentur

Do budoucna se pak rýsují další témata, která by mediální agentury mohly v rámci sevřenější skupiny řešit - jako měření outdooru či monitoring inzerce.

Petra Pipková, ředitelka mediální agentury MediaCom

Petra Pipková, ředitelka mediální agentury MediaCom

„Osobně očekávám od nové asociace zvýšení kontroly a efektivity financování i alokování nákladů za mediální data a ráda bych, aby se ASMEA do budoucna zaobírala i jinými oblastmi společných zájmů mediálních agentur, jako je nastavení transparentního monitoringu obratů agentur, pravidla spolupráce s mediálními auditory a tak dále. Ale to je v tuto chvíli ještě předčasné. ASMEA bude mít zatím dost práce s převzetím veškeré agendy spojené s mediálními výzkumy a daty,“ míní Pipková z MediaComu.

Ředitel mediální agentury ZenithOptimedia Tomáš Varga zase od nové asociace očekává především to, že bude efektivně hájit zájmy mediálních agentur na českém trhu.