Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Médiář.cz spontánně nejznámějším webem mezi médii zaměřenými na marketing

Využívání marketingových médií zmapoval oborový PR Klub.

Mezi oborovými médii zaměřenými na marketing je Médiář.cz spontánně nejznámější značkou webu. Dotazovaní v červencovém průzkumu PR Klub si jej vybaví nejčastěji hned po tištěném týdeníku Marketing & Media a měsíčníku Strategie. Ve spontánní znalosti tak Médiář.cz podle průzkumu předčí konkurenční MaM.cz či Mediaguru.cz, stejně jako v návštěvnosti.

Návštěvnost k červnu 2012

Nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations PR Klub průzkum zrealizovalo během července 2012 mezi marketéry a PR specialisty zaměřený na využívání oborových (marketingově zaměřených) médií na českém trhu. Průzkumu se zúčastnilo celkem 116 respondentů.

„Podle výsledků průzkumu na marketéry a PR specialisty má největší vliv titul Marketing & Media a poté zejména oborové internetové portály jako Médiář, MediaGuru a internetové verze tištěných titulů. Důvodem je bezesporu jejich periodicita a aktuálnost, neboť asi 80 % respondentů sleduje marketingová média minimálně jedenkrát týdně, z toho 50 % více než dvakrát týdně,“ uvedl PR Klub.

PODROBNÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU „PR A MARKETÉŘI VERSUS OBOROVÁ MÉDIA“

Část 1. – Znalost a užívání marketingových médií

Prvním ze zkoumaných faktorů byla periodicita sledování oborových – marketingových médií cílovou skupinou. Z výsledků uvedených respondenty vyplývá, že celých 50 % uživatelů monitoruje marketingová média více než jednou týdně (resp. každý den či 2-4 x týdně). Dalších 31 % sleduje média cca 1x týdně.

Periodicita sledování marketingových médií

Poměrně zajímavé výsledky přineslo zkoumání spontánní a navozené znalosti jednotlivých marketingových médií.

V případě spontánní znalosti měli respondenti možnost uvést první 3 marketingově zaměřená periodika, na která si vzpomenou. Na první pozici spontánní znalosti s přehledem vede časopis Marketing & Media, který uvedlo 65 % dotazovaných. Další výsledky byly mnohem méně jednoznačné. Druhé médium uváděné jako první v pořadí je časopis Strategie, avšak uvedlo ho pouze 10 % a následoval internetový portál Médiář.cz s 8 %. Na druhé pozici uváděné spontánní znalosti byl v první řadě uváděn časopis Strategie (35 % respondentů), dále Marketing & Media (21,5 %) a opět Médiář.cz (10%). Na třetí pozici spontánní znalosti v prvé řadě respondenti uvedli Médiář.cz (15 %), Strategie (13 %) a MediaGuru.cz (9,5 %).

Spontánní znalost značky

Navozená znalost marketingových médií byla zjišťována pomocí předem připraveného výběru a respondenti tak měli možnost označit média (bez ohledu na formu – tisk, internet, rozhlas), která obecně znají, respektive se s nimi alespoň jednou seznámili.

Této kategorii opět kraluje Marketing & Media (108 ze 116 respondentů, tzn. 93 %) následován webovou verzí MaM.cz (103 ze 116 respondentů, tzn. 89 %). Následují tituly Strategie, MediaGuru.cz, Médiář.cz, Strategie.cz a další (viz. následující graf).

Navozená znalost značky

V další části průzkumu PR Klub zkoumal, která z uvedených médií respondenti v běžné praxi skutečně pravidelně sledují a to minimálně 1x měsíčně. I v této části si vedoucí postavení zachovává titul Marketing & Media a následují ho v nepatrně menší míře internetové portály MaM.cz, Médiář.cz. Kompletní přehled níže.

Pravidelná čtenost médií

Ve volné otázce, zda respondentům v tématech a nabídce marketingových titulů dosud chybí, padly mimo jiné následující zmínky:

 • Témata CSR, Event PR, sociální média a digitální komunikace.
 • Více informací k marketingu služeb, konkrétně k oblasti advokacie.
 • Chybí mi hloubka informací, komplexní články o trendech v oblasti komunikační strategie a měření, a case studies o úspěších a neúspěších komunikačních projektů, včetně lessons learnt.
 • PR stylem PR Weeku.
 • Kritika médií.
 • Nové trendy a technologie v marketingu, využití nových technologií, mezinárodní přesah (co se děje na trhu marketingu v zahraničí).
 • Pravidelné odborné hodnocení aktuálních PR kampaní. Typy hodnocení PR aktivit.
 • Téma zaměřené na obor PR a novináři uchopené z pohledu analýz, komentářů a rozhovorů a nikoli jen z hlediska zpravodajství.
 • Problematika „velikosti“ trhu ČR.
 • Více prostoru pro PR s cílem vyvolat diskusi mezi zadavateli a PR odborníky (agenturami nebo in house) na téma očekávání, měřitelnosti apod.
 • Více event a guerilla marketingu.

Okrajově se PR Klub zajímal také o frekvenci komunikace respondentů s těmito marketingovými tituly a to formou zasílání tiskových zpráv. Z vyplněných dotazníků vyplývá, že 57 % respondentů oborovým médiím zasílá tiskové informace. Z toho přibližně 18 % dotazovaných zasílá nejen tiskové informace vlastní, ale také cizí (tzn. klientů), jedná se tudíž o agenturní pracovníky a PR specialisty na volné noze. Dalších 32% zasílá pouze informace vlastní společnosti a 20 % dotazovaných zasílá pouze tiskové informace cizí (tzn. klientské).

Frekvence zasílání

Pokud jde o frekvenci distribuce tiskových informací, uvádí četnost zasílání zpráv častěji než 2 x měsíčně asi 16 % respondentů, z toho 7% až 1-3 x týdně. Nejpočetnější skupina uvádí četnost distribuce 1-5 x ročně a to plných 34 %.

Část 2. – Struktura respondentů

V oblasti profilu či struktury respondentů zajímalo PR Klub nejen, zda dotazovaní v oboru skutečně pracují a tudíž jsou primární skupinou uživatelů daných marketingově zaměřených médií, ale také na v jaké formě v oboru působí a jak dlouho.

Skupina respondentů byla poměrně vyrovnaná. Nejpočetněji byla zastoupena skupina zástupců agentur (zaměstnanec, vedoucí pracovník) a to 33 %, dalších 26 % pracuje in house (marketing nebo PR v konkrétní společnosti či organizaci), 24 % tzv. na volné noze (konzultant / živnostník) a zbývající svou formu působnosti v oboru neuvedli (17 %).

Pracovní pozice respondentů

Pracovní pozice respondentů

Také po stránce zkušeností a tudíž délky praxe v oboru public relations šlo o vyrovnané složení respondentů, jak ukazuje následující graf.

Délka působení v oboru