Městská divadla pražská opustí logo od Kajnara

Nový vizuál Městských divadel pražských

Vítězný návrh Ondřeje Zámiše založený na novém původním písmu Romana Černohouse podle poroty instituci dostatečně odliší na pražské kulturní scéně. Svým uměřeným výrazem podtrhuje intelektuální a dramaturgický fundament nové umělecké koncepce Městských divadel pražských. „Dnes žijeme v komunikačně a vizuálně roztříštěné době a my jsme k tomuto trendu nechtěli ještě více přispívat. Proto, spíše než logo, vznikl systém, který hravě kombinuje hlavní název instituce s jeho částmi, ty se ovšem netváří jako jednotlivé scény, ale naopak tvoří jeden celek – 'jedno slovo'," uvedl Zámiš. „Nevnímáme komunikaci Městských divadel pražských jako princip hlavní značky a podznaček, ale jako jednu identitu, jeden systém, který je variabilní, proměnlivý, kde všechny jeho části jsou na stejné úrovni, vzájemně se podporují a tvoří celek – Městská divadla pražská. Jednota a jednoduchost, to jsou hlavní hesla, která nás provázela při tvorbě návrhu nové identity Městských divadel pražských.“

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nové písmo Městských divadel pražských

Nové písmo Městských divadel pražských

Nové písmo Městských divadel pražských

Nové písmo Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Nový vizuál Městských divadel pražských

Městská divadla pražská mění skoro po deseti letech svůj vizuál. Opustí dosavadní značku od Lumíra Kajnara, místo ní si vybrala grafický styl, který vzešel ze spolupráce Ondřeje ZámišeRomana Černohouse. K divadlům ABC a Rokoko se navíc znovu připojí divadlo Komedie, dosavadní styl proto přestal stačit. Tvůrci nového loga a grafiky vzešli ze soutěže, které se kromě nich zúčastnila grafická studia Bicepsdigital, Breisky, Colmo, Michal Kupilík, Studio Zetzetzet. Nový styl napomůže odlišení, které se má zakládat hlavně na výrazné programové profilaci.

Dosavadní vizuální identita Městských divadel pražských. Autor: Lumír Kajnar

Dosavadní vizuální identita Městských divadel pražských. Autor: Lumír Kajnar

„Městská divadla pražská musejí sledovat trendy kulturního marketingu, a dokonce je jako prestižní metropolitní instituce i udávat. Inovace stávající grafické prezentace divadel je proto žádoucí,“ míní ředitel Městských divadel pražských Daniel Přibyl. Sedmičlenná porota byla složená z odborníků z oblasti designu, zástupců Městských divadel pražských a také z Magistrátu hlavního města Prahy. Soutěž byla uspořádána ve spolupráci se spolkem Czechdesign.cz.