Mezi pleťovými krémy vede Nivea, nejčastěji je lidé kupují v zimě

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z listopadu 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek pleťových krémů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek pleťových krémů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek pleťových krémů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek pleťových krémů podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Pleťové krémy aspoň občas nakupuje 59 % Čechů, nejčastěji sahají po značce Nivea. Za krémy Češi v průměru utratí 323 Kč, nakupují je hlavně v drogeriích. Hlavní roli při rozhodování o koupi hraje předchozí zkušenost, cena, to, zda krém nedráždí pokožku, a značka.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v listopadu 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 12. do 18. listopadu 2019 na vzorku 510 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,46 až 1,84.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky pleťových krémů znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší úrovně spontánní znalosti pleťových krémů dosáhla jednoznačně značka Nivea (76 %). S velkým odstupem ji následují značky Avon (20 %) a Dermacol (16 %). Tyto značky zná víc žen než mužů, s rostoucím věkem roste také znalost značky Nivea.

Které z následujících značek pleťových krémů znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Nivea, kterou znají téměř všichni respondenti (98 %). Dalšími v pořadí jsou značky Astrid (84 %), Garnier (81 %), L‘Oréal Paris (77 %) a Vichy (72 %). 

Nakupujete aspoň občas pleťové krémy?

 • Aspoň občas nakupuje krémy na pleť 59 % Čechů, konkrétně 84 % žen a 35 % mužů. Nejméně je nakupují lidé z věkové kategorie 15–34 let.

Které značky pleťových krémů nakupujete?

 • Nejvíce respondentů, kteří znají danou značku pleťových krémů a aspoň občas je nakupují, nakupuje značku Nivea (70 %). Muži (81 %) ji však nakupují více než ženy (66 %). Počet nákupů této značky klesá s rostoucím vzděláním respondentů.

Kterou značku pleťových krémů nakupujete nejčastěji?

 • Nejčastěji lidé nakupují značku Nivea (65 %). S odstupem následují značky Garnier (10 %) a Astrid (9 %).

Kolik zhruba utratíte za pleťové krémy v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí Češi za pleťové krémy v průměru 323 Kč. Nejméně za tyto produkty utrácejí muži, přibližně 246 Kč, naopak nejvíce respondenti žijící ve velkých městech. Ti utratí až 359 Kč. S rostoucím věkem se průměrná částka snižuje, s rostoucím vzděláním naopak roste.

Kde obvykle nakupujete pleťové krémy?

 • Krémy nakupují spotřebitelé především v drogeriích (67 %), případně v supermarketech (29 %). Zejména mladší věková kategorie od 15 do 34 let (23 %) a vysokoškolsky vzdělaní lidé (24 %) je nakupují také přes internet.

Jak často nakupujete pleťové krémy?

 • Respondenti nejčastěji nakupují pleťové krémy jednou za čtvrt roku (37 %). Další čtvrtina je nakupuje měsíčně.

Nakupujete pleťové krémy v nějakém období v roce častěji?

 • Pouze třetina Čechů nakupuje pleťové krémy v nějakém období v roce častěji.

V jakém období nakupujete pleťové krémy častěji?

 • Ti, kteří nakupují krémy v nějakém období častěji, tak činí v zimě (57 %).

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu pleťových krémů?

 • Lidé při nákupu nejvíce zohledňují předchozí zkušenost a cenu (oboje 57 %), nedráždivost pokožky (34 %), a značka (29 %). Pro muže je nejdůležitějším faktorem cena, zatímco pro ženy je to předchozí zkušenost.

Pro koho obvykle nakupujete pleťové krémy?

 • Přes polovinu dotázaných nakupuje krémy zejména pro sebe (58 %),  ženy (69 %) častěji než muži (33 %). Muži je naopak častěji kupují partnerkám (27 %) než ženy partnerům (8 %). Nejméně kupují lidé krémy svým přátelům a známým.

Jaký typ produktu používáte při každodenní péči o pleť?

 • Respondenti, kteří aspoň občas pleťové krémy nakupují, nejčastěji používají při každodenní péči o pleť hydratační krém (64 %). Dále také používají čisticí pleťovou vodu (48 %), noční krém (40 %), mýdlo (32 %) a čisticí mléko (25 %).

Co podle Čechů online vystihuje dané značky

Nivea

 • Značku Nivea respondenti vnímají jako známou, která stojí za tu cenu a kvalitní.

Astrid

 • Značka Astrid je podle spotřebitelů charakteristická tím,
  že je známá, česká a stojí za tu cenu.

Garnier

 • Podle Čechů je značka Garnier známá, profesionální a kvalitní.

L’Oréal

 • Tuto značku lidé označují jako známou, drahou a profesionální. 

Vichy

 • Respondenti si značku Vichy pojí s tím, že je známá, drahá a kvalitní.

Neutrogena

 • Značku Neutrogena spotřebitelé považují za známou, kvalitní a profesionální značku.

Eucerin

 • Značku Eucerin vnímají lidé jako známou, kvalitní a drahou.

Nejvíce inzerce využil L’Oréal

Ve sledovaném měsíci listopadu 2019 činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie pleťových a pěstících krémů podle dat z Ad Intel celkem 99,5 milionu Kč. Dominantním mediatypem přitom byla televize (85,6 milionu), doplňkem tisk (11,8 milionu), internet (1,8 milionu), out-of-home (0,2 milionu) a rádio (0,1 milionu). První místo v hodnotě reklamního prostoru měla značka L’Oréal Paris s 29 miliony, která svou inzerci umístila prakticky jen do televize.

Sdílejte