Národní federace hudebního průmyslu rozeslala v podobě PDF první číslo čtvrtletníku Svět vinylů, pro první kvartál 2018. Jde o přehled novinek, redakci vede Josef Vlček. „Vzhledem k rostoucí oblibě tohoto specifického formátu jsme přistoupili k této formě jeho propagace,“ vzkazují gramofirmy.

Ministerstvo pro místní rozvoj hledá mediálku

Odhadovaný rozpočet kampaně na podporu čerpání dotací dělá 16 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo veřejnou zakázku na nákup mediálního prostoru pro kampaň ke startu programového období 2014 až 2020. Odhadovaná hodnota zakázky dělá 16 milionů korun. Kampaň má být zaměřena na širokou veřejnost a běžet v televizi, v rozhlase, v tisku i na internetu. Uzávěrka pro přihlášky je 9. listopadu.

Sedmileté programové období 2014 až 2020 slouží k čerpání evropských dotací ve výši necelých 24 miliard eur, vyčleněných pro Česko z Evropských strukturálních a investičních fondů. Čerpání z fondů má přispět k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie.