Mise Okřídlený lev: jak Česká produkční pomohla obletět svět

Česká produkční díky sociálním sítím pomohla vybrat 300.000 Kč na Hithitu za několik tisíc.

Okřídlený lev

Letecká mise Okřídlený lev skončila úspěšně

Za 45 dnů jsme pomocí sociálních sítí pomohli Romanu Kramaříkovi na Hithitu získat 300.000 Kč. Na kampaň jsme potřebovali prostředky jen v řádu jednotek procent cílové částky. Během kampaně se jako stěžejní ukázalo správné načasování reklamní podpory příspěvků na sociálních sítích. Povedlo se nám jím odvrátit trend, kdy se zdálo, že se zájem o téma na sítích vytrácí. To vše za použití našeho interního nástroje OptiReach, který navíc pomohl maximalizovat organický dosah našich příspěvků a udržel ho na úrovni 40 %. Nemalý podíl přitom hrálo i využití známých osobností nebo podpora cílení na další opinion lídry či novináře.

Tři oceány, tři kontinenty, 47.000 kilometrů, 30 dnů, 200 letových hodin. A k tomu ještě 300.000 Kč. Bývalý náměstek ministra dopravy, právník a vášnivý letec Roman Kramařík chtěl na oslavu stého výročí založení Československa jako první Čechoslovák v historii v malém letadle sólově obletět celou zeměkouli. Rozběhl proto Misi Okřídlený lev. Pro šestimístné letadlo z roku 1979, kde však sedadla přenechala místo palivu, získal příhodnou registrační značku OK-TGM a část potřebných peněz sbíral na crowdfundingové platformě Hithit.

„Když jsem po spuštění kampaně na Hithitu zjistil, že s mou neexistující sociální bublinou nemám téměř šanci na Hithitu s projektem Mise Okřídlený lev uspět, dlouho jsem nepřemýšlel, komu zavolám. Bylo potřeba udělat zázrak,“ vzpomíná Roman Kramařík. Na pomoc s propagací projektu oslovil agenturu Česká produkční se zadáním, aby přiměl lidi finančně se zapojit. Protože jsou kampaně na Hithitu časově omezeny, částku v řádu stovek tisíc jsme s klientem potřebovali získat jen za měsíc a půl (45 dnů). Roman se na svou dobrodružnou cestu vydal 25. července 2018. My jsme s ním konzultovali celkovou obsahovou strategii propagace jeho kampaně na Hithitu, včetně důležitého aspektu - nastavení různých druhů motivačních odměn.

Romana jsme podpořili i strategií a exekucí digitální kampaně na sociálních sítích. Naším cílem v ní bylo vyvolat co největší zájem lidí, a to co nejrychleji. Zároveň jsme potřebovali získat a udržet pozornost lidí, opinion lídrů a novinářů během celé kampaně, tedy po 45 dnů. Pro tento úkol jsme si jako nejvhodnější (dostatečně rychlý i účinný) komunikační kanál zvolili Facebook, kde jsme nastavovali a spravovali reklamní podporu. Cílili jsme přitom na tři skupiny - na lidi se zájmem o Českou republiku, její historii a kulturu, ty jsme vybrali podle behaviorálního cílení, dál na novináře, které zaujala i bohatá profesní kariéra Romana, a pak také na piloty a na členy facebookové skupiny Doletíš. První dvě cílové skupiny se nám osvědčily, piloti se ovšem neukázali jako krok správným směrem.

OptiReach dostal dosah na 40 %

Na Facebooku jsme využívali kombinaci sponzorovaných a nesponzorovaných příspěvků. Ze začátku kampaně se nám podařilo vzbudit velký zájem lidí a na Hithitu tak rychle došlo k vybrání 120.000 Kč, tedy téměř poloviny cílové částky. Po opadnutí prvotního zájmu se však tato částka v podstatě přestala zvyšovat. Při poklesech objemu vybíraných peněz jsme na sociální síti posilovali četnost příspěvků, což kromě udržení pozornosti fanoušků pomáhalo zvyšovat i zájem médií – a to v konečném důsledku podpořilo také aktivity na Hithitu.

Na Facebooku jsme kromě klasických postů a základního propagačního videa pracovali i s obsahem od známých osobností, jako je kontroverzní a provokativní sochař a umělec David Černý nebo architekt, herec a spisovatel David Vávra. Jejich zapojení do kampaně pomohlo dalšímu virálnímu šíření informací o projektu mezi veřejností i už získanými podporovateli.

S blížícím se koncem crowdfundingové kampaně jsme pak reklamní podporu postů na Facebooku zacílili právě na lidi, kteří již na obsah související s Misí Okřídlený lev reagovali. Využitím našeho vlastního nástroje OptiReach na optimalizaci reklamní podpory a jejího načasování se nám podařilo dosáhnout relativně vysoký organický podíl dosahu našich příspěvků. Dosahoval úrovně okolo 40 %. Navíc jsme zasáhli celkem 100.000 unikátních uživatelů Facebooku a zajistili 1,5 milionu zobrazení příspěvků.

Těmito nástroji jsme zabezpečili vysokou úspěšnost příspěvků. S minimálním nákladem jsme vytvořili sociální „bublinku“, která začala žít vlastním životem. Pomohla tomu, že se o dění v souvislosti s Okřídleným lvem zajímala média i široká veřejnost. Díky tomu se náklady digitální kampaně pohybovaly na úrovni do 5 % vybírané částky 300.000 Kč. Běžnou praxí jsou přitom náklady o celý jeden řád vyšší.

Velké sponzorství na Hithitu nefunguje

Co dalšího jsme se během kampaně na Hithitu naučili? Výraznou podporou byla penetrace příspěvků ve skupinách na Facebooku a pochopitelně i zmiňovaný zájem novinářů. Na úvodní tiskovou konferenci k Misi Okřídleného lva jich dorazilo hodně, což pomohlo nakopnout zájem a podporu od lidí na Hithitu. Zároveň se ukázalo, že velké firemní sponzorství na této platformě takřka nefunguje. I když jsme jako jednu z odměn nabízeli umístění loga firmy společně s vyhlídkovým letem a dalšími dárky (při příspěvku 200.000 Kč), neprojevilo o ni mnoho firem zájem. Většina finančních příspěvků, které se podařilo vybrat, tak pocházela od jednotlivců a nejčastěji byla ve výši 1.000 Kč.

Facebooková kampaň na podporu Mise Okřídlený lev tak dokázala, že i s relativně omezeným rozpočtem je možné výsledky dostat do výšin. Za nižší desítky tisíc korun jsme během měsíce a půl dosáhli úctyhodných výsledků a vysokého zájmu, který projevili fanoušci Mise. Podporou nám bylo zapojení známých osobností, správné načasování příspěvků na sociální síti (optimalizovaných naším interním nástrojem) i přetrvávající zájem novinářů. Roman si tak i díky nám plní svůj sen. A na co chcete nasbírat peníze vy?

Text je součástí placené spolupráce s agenturami Česká produkční a Česká produkční Social Media

Jaroslav Novotný

Autor textu Jaroslav Novotný je majitel agentur Česká produkční a Česká produkční Social Media. V reklamním prostředí se pohybuje už od 90. let, kdy se jako tvůrce podílel na mnoha televizních reklamách. Nyní se věnuje zejména digitálnímu marketingu a sociálním sítím. Kromě strategického vedení obou agentur a vyhledávání nových příležitostí se účastní i kreativního procesu při zrodu nových velkých projektů. Ve volném čase rád sportuje a létá.