Mladá fronta letos tratí až šest milionů měsíčně

Vydavatelství uvádí, že není schopné generovat peníze na svůj provoz a dál se zadlužuje.

SmíchOff

Administrativní budova SmíchOff je od června novým sídlem vedení Mladé fronty

Zadlužení vydavatelství Mladá fronta se dál prohlubuje. Mediální firma je od letošního května, kdy na ni byl vyhlášen konkurz, každý měsíc v mínusu čtyři až šest milionů. Svědčí o tom zpráva managementu Mladé fronty z konce září. Firma k 25. září na takzvaných zapodstatových pohledávkách dluží 48,6 milionu Kč, přičemž 19,1 milionu tvoří závazky z obchodního styku po splatnosti, 7,3 milionu odvody mezd od května do srpna po splatnosti a 22,2 milionu nesplacené provozní financování, které Mladé frontě poskytla skupina CPI miliardáře Radovana Vítka.

Letošní vývoj hospodaření Mladé fronty

  květen červen červenec srpen září*
tržby 13.265 11.566 7.916 7.077 7.900
náklady 18.351 17.564 13.714 12.599 12.300
výsledek hospodaření -5.086 -5.998 -5.798 -5.522 -4.400

*výhled. V tisících Kč. Zdroj: zpráva managementu Mladé fronty z 30. září 2020

„Z předložených dat je zcela zřejmé, že závod dlužníka není schopen generovat dostatečné finanční prostředky na provoz a vznikají zapodstatové pohledávky. Dosavadní kroky managementu byly vedeny se zřetelem na avizovaný brzký prodej závodu,“ uvádí vedení Mladé fronty. „Dlužník není v současnosti schopen hradit všechny své zapodstatové pohledávky. Z těchto důvodů jsou závazky hrazeny selektivně, tedy dlužník hradí pouze ty, které jsou nezbytné pro udržení provozuschopnosti závodu. S ohledem na aktuální stav insolvenčního řízení se management domnívá, že má na výběr pouze dvě možnosti, a to pokračovat ve snaze udržet provoz závodu s tím, že ale vytváří závazky, které nebudou v rámci insolvence uhrazeny, anebo navrhnout zastavení provozu závodu s tím, že tímto krokem razantně klesne hodnota závodu.“

Mladou frontu, které se letos nedostává peněz na provoz, poslal Krajský soud v Českých Budějovicích do konkurzu v květnu a v září měla být prodána v elektronické aukci. Ta proběhla, následně ale prohlášení konkurzu i následnou aukci zrušil pražský Vrchní soud. Nyní se hraje o to, zda se insolvenční řízení s Mladou frontou přesune z Budějovic k Městskému soudu v Praze. Podle pondělního vyjádření jsou proti dlužník, českobudějovické státní zastupitelství, insolvenční správkyně Petra Hýsková i někteří věřitelé. „Insolvenční správce dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že ke zpeněžení závodu dlužníka je nutné přistoupit rychle, jinak nebude co zpeněžovat, neboť jeho provoz bude zastaven a majetková podstata bude rozprodána postupně, a to samozřejmě ke škodě přihlášených věřitelů,“ uvedla Hýsková.

Mladá fronta podala v půli září ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích opětovný návrh na prohlášení konkurzu a ve zmíněné zprávě z konce září žádá, aby soud rozhodl o způsobu řešení jejího úpadku co nejdřív. Chce také vědět, jak má přistoupit k pohledávkám z běžného provozu. „Dle managementu existují v současnosti pouze následující možnosti: a) dlužník bude hradit vybrané závazky nutné k zachování provozuschopnosti závodu s tím, že některé zapodstatové pohledávky nebudou nikdy uhrazeny, nebo b) dlužník bude hradit své závazky poměrně, což ale podle našeho názoru nebude fakticky v praxi fungovat a povede to k zastavení klíčových dodávek a tím i k zastavení závodu, anebo c) dlužník zastaví provoz závodu okamžitě,“ uvádí.

Karel Novotný. Foto: Mladá fronta

Generálním ředitelem Mladé fronty je od půle června Karel Novotný. Foto: Mladá fronta

Vydavatelství dál redukuje personál, naposledy tento týden ohlásila svůj odchod šéfka komunikace. Už v půli prázdnin opustil firmu ředitel divize online, obchodní ředitel a řada dalších pracovníků. „Přišli jsme o poměrně dost zaměstnanců, asi o 37 %, a nyní jedeme personálně zcela nadoraz,“ řekl koncem srpna webu Info.cz generální ředitel Mladé fronty Karel Novotný, který v červnu vystřídal ve funkci Jana Maška.

Hospodaření Mladé fronty, v milionech Kč

  2017 2018 2019 2020*
tržby 222 258 276 294
hospodářský výsledek -86 -45 -23 -3

* rozpočet. Zdroj: zpráva od právního zástupce Mladé fronty v insolvenčním rejstříku

Za celou Mladou frontu ve zmíněné aukci začátkem září nabídla komunikační agentura PP Partners Prague Andreje Čírtka 50,1 milionu Kč. Vyvolávací cena v aukci činila 36 milionů Kč. Koncem září vznesla svou nabídku přední tuzemská nakladatelská skupina Albatros Media Jaroslava a Silke Horákových. Ti mají zájem odkoupit pouze knižní divizi Mladé fronty, a to za 35 milionů Kč. Odkup by ale musel proběhnout do 31. října.

Vlastnictví Mladé fronty v kontextu velkých mediálních skupin na českém trhu se v půli září věnoval vlajkový titul vydavatelství, týdeník Euro. Mimo jiné napsal: „Možná se ptáte, jak je na tom se svým vlastníkem týdeník Euro. Aktuálně ho ovládá jediný akcionář Pavel Boušek, s nímž nikdo z redakce není v kontaktu a ani není žádný důvod o něm psát či nepsat. V minulosti ovládal týdeník Euro ze svého londýnského exilu František Savov.“