V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Mladá fronta uvádí časopis Historia Bellica

Historia Bellica

Historia Bellica

Vydavatelství Mladá fronta rozšiřuje svoje portfolio o nový magazín Historia Bellica s podtitulem Lidé, zbraně, vojenství. Je určen zajemcům o vojenskou historii. Jádrem konceptu mát být detailní, historicky přesné a ideologicky nezatížené zastoupení textů zaměřených především na 19. a 20. století. Časopis je novým licencovaným titulem vzniklým ve spolupráci s německým časopisem Clausewitz Magazin. Mladá fronta nový titul produkuje ve své divizi Motor Media.

Historia Bellica bude vycházet šestkrát ročně jako klasický magazín a ve stejné frekvenci jako monotematický speciál. Náklad magazínu je 18.000 výtisků, počet stran 84 (u speciálů 100), cena 79,90 Kč, respektive 149,90 Kč. První číslo Historia Bellica Speciál vyjde v pondělí 27. listopadu. Představí osobnost a kariéru polního maršála Erwina Rommela, jednoho z nejznámějších generálů nacistické Třetí říše.

V prosinci vyjde ještě speciál Francouzská cizinecká legie a pro příští rok jsou připravena speciální a podrobná vydání o vpádu wehrmachtu do Sovětského svazu a o bojích druhé světové války na východní i západní frontě. Další monotematické speciály budou věnovány československé vojenské historii, ale například i vojenským tématům Českého království.

Jozef Bošiak

Jozef Bošiak

Historia Bellica je novým vojenskohistorickým magazínem, který na svých stránkách periodicky nebo ve speciálních vydáních přináší články historiků psané v moderním stylu, specializovaných publicistů nebo pamětníků o válečné historii a diplomacii, jejích osobnostech, o válečném umění a bojové technice. Detailně, bez ideologie a objektivně, od starověku po současnost,“ uvádí Jozef Bošiak, šéfredaktor časopisu.