Mluvčím Nemocnice Žižkov je Pešout z PR Nest

Pražská nemocnice patřící katolické církvi se plánuje rozvíjet a víc se otevřít veřejnosti.

Radek Pešout

Radek Pešout

Pražská Nemocnice sv. Kříže Žižkov - zkráceně Nemocnice Žižkov - od října mění styl komunikace. Cílem je víc se otevřít veřejnosti. Novou komunikační koncepci připravuje agentura PR Nest Media. Novým tiskovým mluvčím a manažerem nemocnice se zároveň stal majitel agentury Radek Pešout. „Připravujeme komplexní marketingové a PR kampaně, cílem je vybudovat povědomí o existenci nemocnice, službách a benefitech Nemocnice Žižkov. Chceme vytvářet příběhy a být partnerem médií při tvorbě jejich odborného a lifestylového obsahu,“ uvádí.

„Nemocnice prochází proměnou. Její majitel investuje do rozvoje zanedbané budovy a zároveň rozšiřujeme služby pro pacienty nejen z Prahy 3. To chceme veřejnosti v následujících měsících sdělovat, proto vzniká nová PR a marketingová koncepce,“ přibližuje jednatel a ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Tomáš Krajník

Tomáš Krajník

V roce 2019 se po 70 letech provoz nemocnice na Žižkově vrátil do rukou církve, konkrétně řádu Milosrdných sester sv. Kříže. Provoz nemocnice je zajišťován společností Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, která je vlastněna dvěma společníky plně patřícími katolické církvi, a to Českou provincií Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže a společností Curafides.

Nemocnice disponuje ambulantní i lůžkovou částí. Stěžejní je péče následná a rehabilitační. Na ty se chce orientovat i v budoucnu, počítá přitom s jejích rozvojem. Plánuje především posílení rehabilitace a nácviku denních činností pacientů. Důležitý je rozvoj diagnostiky a ambulantní části nemocnice.