Moneta mění agenturu pro online, tendr vyhrála Mindsquared 

Nově nastavená spolupráce je uzavřena na následující tři roky, odstartuje v lednu 2023.

Kateřina Nejedlá

Pozici strategy director v Mindsquared zastává Kateřina Nejedlá

Kompletní správu online kampaní banky Moneta bude od začátku příštího roku zajišťovat Mindsquared, mediální divize agenturní skupiny Mind2flo. Mindsquared vzešla vítězně z tříkolového tendru, který probíhal od září do prosince a měl vybrat dodavatele na období tří let. Spolupráce zahrne kompletní správu online kampaní - výkonnostních i brandových. Zaměří se na PPC, sociální sítě, real-time bidding včetně YouTube a příležitostně i přímý nákup a obsahové spolupráce vdigitálu. Dosud Moneta v této oblasti spolupracovala s agenturou Adexpres (dnes iProspect).

„Moneta je čtvrtou největší bankou na českém trhu a těžiště její strategie je v digitálním přístupu, kdy sjednávání služeb dlouhodobě směruje do online prostředí. Vlajkou lodí jejích digitálních produktů a služeb je oceňovaná mobilní aplikace SmartBanka. Proto Moneta hledala partnera, který bude sdílet její digitální směřování,“ uvedla Mindsquared.

„Moneta je ideálním partnerem pro naši vizi mediálních služeb využívajících komplexní přístup sdůrazem na měřitelné výsledky. Zároveň nám to umožní postavit se i výzvám vpodobě finanční krize či omezování využití cookies třetích stran, které leží před celým trhem,“ doplnila Kateřina Nejedlá, strategy director Mindsquared.