Moravec, Dušek a tým spouští web proti infodemii

Infomore.cz zaštiťují Václav Moravec z FSV UK, biostatistik Ladislav Dušek a Newton Media.

Vznikl nový web Infomore.cz, jehož cílem je upozorňovat na dezinformace a špatnou práci novinářů informujících o nemoci covid-19. Společně ho spustila Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) jako hlavní řešitel projektu, Lékařská fakulta brněnské Masarykovy univerzity a firma archivující a analyzující mediální obsahy Newton Media. Projekt nazvaný AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku spolufinancuje státní Technologická agentura ČR v rámci Programu ÉTA na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

Tým FSV UK vede pedagog a moderátor diskusních OtázekFokusů v České televizi Václav Moravec, brněnskou fakultu reprezentuje tamní profesor a současně ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek. Cílem projektu, který propojuje žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je „snížit míru infodemie, a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích“. Pojmem infodemie, který začala používat Světová zdravotnická organizace (WHO) počátkem letoška právě v souvislosti s pandemií covid-19, se přitom rozumí nadměrné šíření zavádějících informací k určitému problému, které jej činí nepřehledným a znesnadňují dosažení správného řešení.

Projekt se má vztahovat k současné pandemii covidu i k dalším budoucím epidemiím, a to „za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (například neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie a podobně), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, respektive ‚žurnalistiky založené na důkazech‘,“ uvádějí iniciátoři.

„Nastavovat zrcadlo žurnalistické praxi“

„Následující týdny a měsíce hodláme věnovat rozboru mediálního pokrytí pandemie, poukazovat na dobrou i špatnou praxi medializace,“ řekl Václav Moravec, který se na pražské katedře žurnalistiky vědecky a pedagogicky věnuje zejména etice médií. Ta je jedním ze zdrojů projektu. Moravec letos o etice médií vydal monografii. Autoři webu chtějí vycházet i z lékařské a počítačové vědy: „Naší ambicí je na základě dosavadních zkušeností stanovit dobrou žurnalistickou praxi pro pokrytí budoucích zdravotních krizí.“

Portál určený novinářům, datovým analytikům i širší veřejnosti zatím nabízí slovník medicínských, mediálních a legislativních pojmů spojených s pandemií, zásady dobré žurnalistické praxe nebo kvantitativní analýzy debat v tuzemském mediálním prostoru o covidu. Ty vznikají díky nástrojům umělé inteligence analýzy klasických a sociálních médií od Newtonu.

„Jejich cílem je detekovat nesrovnalosti, manipulace, klamavé, poplašné či zkreslené informace – zmapovat jejich šíření českým mediálním prostorem a dopad na veřejnost. Prostřednictvím mediálních analýz chceme nastavovat zpětné zrcadlo žurnalistické praxi, ale také všem, kdo se v mediálním prostoru vyjadřují,“ prohlásil zakladatel a majitel Newton Media Petr Herian. „Paralelně s epidemií nového typu koronaviru jsme také bombardováni epidemií názorů, informací a dezinformací. Projekt se snaží tuto infodemii potlačit a umožnit lepší orientaci v džungli pojmů, které nám ještě nedávno byly zcela cizí,“ doplnil.

„Samoregulace žurnalistiky i médií jako celku dosud ponechávala téma kvalitního referování o zdravotních krizích bohužel stranou, což se ostatně projevilo v letošním roce v míře tuzemské infodemie spojené s pandemií covid-19,“ podotkl akademik a moderátor Moravec. „Věříme, že výsledky výzkumů, které jsou teprve na počátku, budou zakomponovány i do vzdělávání budoucích novinářek a novinářů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.“

Videovýstupy projektu

Proti dezinformacím i stát a vědci

Proti dezinformacím okolo pandemie chce bojovat také ministerstvo zdravotnictví, které připravuje mediální kampaň za 38 milionů Kč. Trvat by měla od poloviny ledna do konce února příštího roku, už samotné její zadání ovšem obor silně kritizuje. Takzvaný boj s dezinformacemi má patřit mezi 10 základních témat kampaně. Zadání tendru ho vymezuje takto: „Masivní kampaň bojující s dezinformacemi různého typu (mýty, rozhovory, scénáře a podobně) poskytovanými médii. Vysvětlení k rozpoznání důvěryhodných informací, nasměrování veřejnosti na ověřené a oficiální kanály. Zaměření na širokou cílovou skupinu s vysokým důrazem na starší generace.“

Vyvracet omyly a dezinformace chce také iniciativa Sníh sdružující vědce, kteří požadují řízení boje s pandemií založené na vědeckých důkazech.