Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

MullenLowe přivádí do televize injektáž z onlinu

Do kampaně k 25 letům Konta Bariéry může kdokoli nahrát svou část reklamního videa.

Komunikační agentura MullenLowe Praha zkouší v českém prostředí propojit televizní reklamu s obsahem ze sociálních sítí. Díky původně norské platformě Never.no do různých míst reklamního spotu na klasické obrazovce vpravuje komentáře, obrázky a další uživateli generované příspěvky ze sítí Facebook, Instagram, Twitter či třeba Vine. Technicky to funguje tak, že feed z internetu se zobrazuje ve vrstvě na spoty, které jsou tomu předem přizpůsobené - pro měnící se obsah mají vyhrazené místo -, vše se posílá přes cloud k vysílateli a „míchá“ se to v jedno ještě před odesláním signálu na vysílače. Technologicky řetězec zajišťuje společnost Group IMD.

V Česku takto tento týden běží kampaň na 25 let Konta Bariéry na obrazovkách České televize. Díky cloudovému řešení je podle provozovatelů možné míchat televizní spot s příspěvky ze sítí de facto v reálném čase, v praxi ale do procesu vstupuje kromě kreativní agentury, mediální agentury a klienta finálně také kontrola na straně vysílatelů, poněvadž ti jsou za obsah toho, co divákům pouštějí, odpovědní ze zákona. „Pro Českou televizi jsme za těchto podmínek schopni komerční spoty připravit do 24 hodin,“ popsal Médiáři majitel a šéf pražské agentury MullenLowe Praha Martin Lochmann.

„Díky injektáži příspěvků ze sociálních sítí může být každý spot odvysílaný v televizi originální,“ zdůrazňuje ohledně nové technologie. Zapojením obsahu přímo od uživatelů podle Lochmanna může jednak růst zájem o televizní vysílání, konkrétně přímo o reklamní přestávky, jednak přibýt sekundární dosah reklamy tím, že spoty z televize se svými příspěvky pak lidi dál šíří zpět na sítích. „Je to takový ten efekt ‚mrkněte, byl jsem v televizi‘ “, podotýká šéf MullenLowe. Obojí se přitom má týkat hlavně mladých, které televize jako diváky zčásti ztrácí.

Never.no začínala s injektáží z internetu v případě zpravodajských či zábavních pořadů přenášených živě, jako jsou volební studia či estrády typu StarDance. V další fázi se zaměřila injektáž právě do reklamního vysílání. Přitom nemusí jít jen o televizní spoty, míchat reklamu s dalším, jinde generovaným obsahem lze samozřejmě taky přímo na internetu. Nejde přitom jen o „přimíchávání“ příspěvků ze sociálních sítí, ale z vlastních webů či databází. Maloobchodní řetězce mohou využít dynamické naceňování, tedy měnit v reklamě aktuální ceny výrobků. Pro prodejce automobilů je zase vhodné regionální cílení, v reklamě se uvádí kontakt na nejbližšího dealera značky vozu, která má jednotný spot. A cestovní kanceláře mohou nechat v televizi zobrazovat pochvalné recenze svých zákazníků.

Konto Bariéry si pro svou kampaň k 25 letům působení v českém prostředí nechalo od MullenLowe vytvořit prostředí, do něhož mohou zájemci přes web nahrávat svá videa. Přitom si na webu z 26 známých osobností - jsou mezi nimi Lukáš Pavlásek, Jan Kačer, Jan Potměšil, Jiří Lábus či sama ředitelka nadace Konto Bariéry Božena Jirků - vyberou pět, s nimiž chtějí v reklamě vystupovat. Výsledkem je spot smíchaný z videa od uživatele se spoty nahranými agenturou, ten se nahraje na YouTube a vybrané se nakonec dostanou do televize.

V České televizi se nejdřív vysílaly spoty Konta Bariéry, které měly na novinku upozornit.

Od 16. do 23. prosince se pak mají v televizi objevovat spoty s klipy od uživatelů. V lednu budou pak vidět jako videoreklama na internetu. To celé má přitom umožnit lidem, aby Kontu Bariéry za jeho dosavadní činnost poděkovali po svém.