Mzdy v marketingu kopírují inflaci, sazby vzrostly o nízká procenta

Cena za výkony komunikačních agentur po letech růstu stoupla loni mírně, v pásmu inflace.

Reálné mzdy v oboru marketingové komunikace v roce 2020 vzrostly meziročně o 2,5 %. Ve srovnání s loňskou průměrnou mírou inflace, kdy ceny služeb vzrostly úhrnem o 2,8 %, ji tedy průměrný růst mezd téměř kopíroval. Ukázal to čerstvý průzkum Asociace komunikačních agentur (AKA). Z průměru výrazně vybočují mzdy seniorních a vysoce specializovaných profesionálů, jejichž odměna meziročně rostla o 10 i víc procent.

U hodinových sazeb komunikačních agentur došlo v oblasti strategického a mediálního plánování, datových analýz a managementu kampaní k růstu v průměru o 2 %. Sazby za kreativní a produkční zpracování kampaní a za digitální služby vzrostly o 3 %.

Hodinové sazby pracovníků v agenturách

Hodinové sazby pracovníků v agenturách. Zdroj: průzkum AKA

„U hodinových sazeb lze vypozorovat značné rozptyly. Profesionální a kvalitní služby poskytované super-seniory či zahraničními experty mají výrazně vyšší sazby než průměr udávaný na pozici. Poptávka po nich na trhu nicméně roste, výrazně je to patrné zejména v oblasti strategické a digitální komunikace,“ říká ředitel AKA Marek Hlavica.

„Navíc se prosazuje odměňování práce agentur založené na hodnotě, a nikoliv na časové dotaci. Stručně řečeno - záleží na tom, co klient dostane, a nikoliv na tom, kolik času na tom kdo v agentuře tráví,“ doplňuje.

Obraty agentur klesly průměrně o 7 až 10 %

Komunikační agentury se v pandemickém roce musely přizpůsobit omezením na trhu. Agentury, které dodávají online řešení, významně posílily, a to jak obratově, tak i personálně. Pandemie urychluje digitální transformaci, o níž se dlouhá léta spíše teoretizovalo. Svůj podíl na tom budou mít i převážně technologicky orientované agentury. Mezi nejvíce oslabené naopak patří ty, které se zabývají produkcí eventů. Agenturám sdruženým v AKA celkově poklesl obrat v průměru o 7 až 10 %.

Většina agentur se obešla bez pomoci státu

Asociace také zpracovala průzkum mezi svými členy ohledně využívání různých forem státní či municipální pomoci. „Více než polovina členských agentur AKA se obešla bez pomoci státu. Dokonce nevyužila ani možností odložit zákonné platby,“ uvedl ředitel Hlavica. Těch, které pomoci nevyužily, bylo 57 %.

Naopak mezi agenturami, kteří pomoci využily, se nejčastěji jednalo o odklad některých plateb a povinností vůči státu (DPH, zálohy na daně z příjmů či sociální a zdravotní pojistné) včetně odpuštění úroků a pokut (celkem 24 %), čerpání levných či bezúročných půjček (19 %), kurzarbeit (10 %) či možnost odkladu nájemného (5 %). Třetina agentur kvůli úsporným opatřením sáhla k částečnému omezení některých benefitů. Zhruba pětina se zase rozhodla snížit počet zaměstnanců a stálých spolupracovníků maximálně o 10 %.

„I když se agentury hlavně na jaře potýkaly s rapidním poklesem odbytu, balíčky pomoci byly vhodné především pro obory, jimž vláda de facto zakázala podnikání. To postihlo členy AKA jen částečně v souvislosti se zrušením hromadných akcí,“ doplnil ředitel asociace.