Na Facebook táhnou přátelé, na Twitter celebrity

Za nadprůměrné sociální sítě označují Češi na internetu Facebook, YouTube a WhatsApp. Naopak nejmíň spokojení jsou s LinkedIn, ukázal výzkum Nielsen Admosphere pro Médiář.

Facebook. Ilustrační foto: Profimedia.cz

Nejpopulárnější sociální sítí v Česku je Facebook. Ilustrační foto: Profimedia.cz

Jen necelá pětina (konkrétně 16 %) Čechů s přístupem na internet udává, že neholduje sociálním sítím a na žádné z nich nemá profil. Plných 84 % Čechů online starších patnácti let se tak na sociálních sítích pohybuje, respektive aspoň na jedné účet zřízený má. Nejoblíbenější je přitom Facebook (77 % uvádí, že tam má profil), následuje Google+ (41 %), YouTube (37 %) a WhatsApp (33 %). Kolem desetiny Čechů na internetu je pak přítomno na Instagramu, Twitteru, LinkedIn a Snapchatu. Ukázal to čerstvý výzkum agentury Nielsen Admosphere na Českém národním panelu exkluzivně pro Médiář.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Počet těch, kteří mají účet na nějaké sociální, klesá s rostoucím věkem respondentů. Na Facebooku mají zřízený účet zejména lidé do 34 let (konkrétně je to 96 % respondentů do 24 let, 90 % ve věku 25 až 34 let). Mladí lidé do 24 let mají zřízeny účty na Youtube, Instagramu, Twitteru a Snapchatu mnohem víc než starší věkové skupiny. Výjimkou je pracovní síť LinkedIn, kterou používají zejména lidé od 25 do 45 let, lidé nad 55 let a vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Jak se Češi stavějí k sociálním sítím

Jak se Češi stavějí k sociálním sítím

V průměrném dni stráví na sociálních sítích uživatelé alespoň jedné sociální sítě 2 hodiny a 41 minut, odpovídají. Uživatelé Facebooku přitom udávají necelé dvě hodiny (1 hodinu a 52 minut). Na YouTube je to hodina a půl (1 hodina 33 minut), na WhatsApp 52 minut, na Instagramu 46 minut, na Google+ 42 minut, na Twitteru 39 minut a na Snapchatu 38 minut. Nejmíň času stráví na pracovní síti LinkedIn, zde průměrně stráví 18 minut v den, kdy tuto síť používají.

Tři čtvrtiny respondentů, kteří mají účet na Facebooku, ho využívají jednou a vícekrát za den. Až 95 % respondentů do 24 let s účtem na Facebooku uvádí, že tuto sociální síť využívá několikrát denně. S rostoucím věkem klesá frekvence užívání této sociální sítě. Nepatrně aktivnějšími uživatelkami Facebooku jsou ženy. Mezi sociální sítě s menší frekvencí užívání patří Twitter a Google+. Naopak aktivnější jsou lidé na WhatsApp, Instagramu a YouTube. 

Facebook, Twitter, YouTube, Google+ a LinkedIn jsou přitom doménou počítačů a notebooků. Instagram, WhatsApp a Snapchat využívají Češi hlavně na mobilech. Na přenosných zařízeních jsou doma i Facebook a YouTube. 

Co tuzemské uživatele vedlo k tomu, že si účet na sítích zřídili?

  • U Facebooku patří k důvodům zejména to, že jsou na něm přátelé, rodina a známí, se kterými dotyční chtějí být v kontaktu a komunikovat s nimi.
  • Ke zřízení účtu na Twitteru vedla respondenty zejména zvědavost a možnost sledovat své oblíbené osobnosti.
  • Zřízení účtu na YouTube vysvětlují respondenti zejména kvůli možnosti pouštět si na něm videa a hudbu.
  • Účet na Instagramu si respondenti zřídili kvůli fotografiím, které zde mohou pořizovat nebo si je prohlížet a upravovat.
  • K registraci na WhatsApp vedla respondenty hlavně možnost komunikace s se svými přáteli, rodinou a přáteli.
  • Účet na Google+ mají lidé hlavně kvůli tomu, že už mají na Googlu email. Dalším důvodem byla nutnost si tento účet zřídit kvůli přístupům k některým aplikacím a službám.
  • Na LinkedIn se lidé registrovali hlavně kvůli pracovním příležitostem nebo kvůli pracovním kontaktům.

Jak jsou Češi se sociálními sítěmi spokojeni? Většina hodnocených sociálních sítí splnila očekávání uživatelů daných sociálních sítí. Dobré hodnocení z tohoto hlediska má Facebook, YouTube, Instagram a Whatsapp. Naopak Twitter má nejvíce uživatelů, jejichž očekávání nebyla splněna.

O výzkumu

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research. Terénní sběr dat proběhl v době od 9. do 11. února 2016 na vzorku 505 respondentů. Cílovou skupinu představuje internetová populace starší 15 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.

Sdílejte