Na Soukupovu Médeu opět míří insolvenční návrh

Insolvenční návrh na Médeu podaly Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group. Médea se hodlá bránit všemi dostupnými právními prostředky, včetně trestních oznámení.

Jaromír Soukup. Foto: Profimedia.cz

Jaromír Soukup. Foto: Profimedia.cz

Městský soud v Praze v pátek zahájil insolvenční řízení s mediální agenturou Médea. Jako první o tom informoval týdeník Euro. Médea patří Jaromíru Soukupovi, který také vlastní televizi Barrandov a vydavatelství Empresa Media. Soukupovy mediální firmy tvoří skupinu Médea Group.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení s Médeou podaly společnosti Cinema City Czech, která provozuje multiplexy Cinema City, Cinexpress obchodující s kinoreklamou a Knowlimits Group, konkurenční mediální agentura. Přihlásily pohledávky v souhrnné výši 3,5 milionu Kč. Cinema City Czech dokládá dluh za nesplacené faktury téměř dva miliony korun, Cinexpress necelých devět set tisíc, Knowlimits přes šest set tisíc.

Médea a její majitel Soukup v dnešním prohlášení dávají insolvenční návrh do souvislosti s tím, že kvůli obchodním praktikám Knowlimits Group a jejich představitelů na ně začátkem letoška podali trestní oznámení: „Nelze nevidět, že insolvenční návrh byl podán tak, aby byl zveřejněn bezprostředně přede dnem, na který je statutární orgán společnosti Médea předvolán policejním orgánem k podání vysvětlení v této trestní věci.“ Soukup dál uvádí, že figuruje jako svědek v probíhajícím soudním procesu s manažery a majiteli Knowlimits ve věci údajných daňových úniků. Zpochybňuje též uváděné skutečné majitele Knowlimits či jejich obchody se státem. „Na svou obranu Médea použije všechny dostupné právní prostředky, včetně trestních oznámení,“ prohlásila Soukupova firma.

Knowlimits Group takové zdůvodnění důrazně odmítá a uvádí zároveň, že jí Soukupova TV Barrandov dluží desítky milionů korun, tedy řádově vyšší částku, než která je předmětem zmíněného insolvenčního návrhu. „Návrh na insolvenci jsme podali, protože již nevidíme jinou možnost, jak se domoci svých pohledávek vůči společnosti Médea a dalším společnostem ze skupiny,“ uvedl mediální zástupce Knowlimits Group Martin Černý.

Co věřitelé uvádějí v insolvenčním návrhu

V případě Cinema City Czech jde o nesplacené faktury za reklamu v kinech Cinema City. Cinexpress se domáhá dlužných částek za zprostředkovanou reklamu v síti multikin CineStar. Skupina Knowlimits zase nedostala plně zaplaceno za reklamu v síti trafik Don Pealo, kterou zprostředkovala pro O2 Czech Republic jako klienta Médey. Všechny tři firmy uvádějí, že jim Médea zaplatila jen část fakturovaných peněz, v některých případech navíc se zpožděním. Celkově jde o faktury od října 2021 do července 2022.

V průběhu loňska obchodní ředitel Médey Filip Doubek opakovaně deklaroval, že agentura chce dané záležitosti „vyřešit obchodní cestou“. Jak ale také ukazují listiny v insolvenčním rejstříku, věřitelům postupně docházela trpělivost - odmítali další posouvání splátkových kalendářů, nevyhovovala jim výše částečných splátek (desetitisíce místo statisíců).

„Informace z Médey byly, že klienti nezaplatili faktury,“ odpověděl mediální zástupce Knowlimits Group na otázku, čím Médea v minulosti vysvětlovala to, že objednané služby nesplácela. Domluvit se jinak než cestou insolvenčního řízení podle vyjádření Černého teď zřejmě není možné: „Médea s námi v posledních měsících nijak nekomunikuje.“

Soukupova mediální agentura teď má od soudu 15 dnů na to, aby se k insolvenčnímu řízení věřitelů písemně vyjádřila.

Médea: insolvenční návrh opět skončí zamítnutím

Insolvenčnímu řízení čelila Médea už před dvěma lety. Tehdy soud insolvenční řízení s mediální agenturou zahájil na návrh společnosti Lipian Trade, o dvě měsíce později ale návrh zamítl. Šlo o nízkou částku za reklamu v časopisu Harmonie, celkově o necelých osmnáct tisíc, ovšem navrhovatel insolvence zároveň tvrdil, že Médea není schopna řádně hradit pohledávky za víc než dvacet milionů veřejnoprávní České televizi. Ta nicméně prohlásila, že žádné závazky Médey po splatnosti neeviduje, a potvrzením o neexistenci pohledávek tehdy Médeu podpořila také ČSOB.

„Finanční kondice společnosti Médea byla předmětem veřejného zkoumání již několikrát, naposledy před dvěma lety. Ani tehdy nebylo rozhodnuto o tom, že by společnost Médea byla v úpadku. Společnost Médea je přesvědčena, že vzhledem ke shora uvedeným okolnostem shodně skončí i právě zahájené insolvenční řízení,“ uvedla dnes Soukupova agentura.

Celé tiskové prohlášení společnosti Médea

Dnešního dne byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn insolvenční návrh, který na společnost Médea podala agentura Knowlimits Group.

V této souvislosti společnost Médea a Jaromír Soukup upozorňují, že kvůli obchodním praktikám Knowlimits Group a jejich představitelů na ně již začátkem tohoto roku podali trestní oznámení. Nelze nevidět, že insolvenční návrh byl podán tak, aby byl zveřejněn bezprostředně přede dnem, na který je statutární orgán společnosti Médea předvolán policejním orgánem k podání vysvětlení v této trestní věci.

Knowlimits a jeho akcionáři nejsou předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení poprvé. Její hlavní manažeři a majitelé patří mezi obžalované v trestním řízením, které je v současné v době vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. pro 40 T 2/2021 pro podezření z daňových úniků, kdy lze vynesení rozsudku v této kauze očekávat v následujících týdnech či měsících, když hlavní líčení probíhá ve věci již takřka dva roky. Statutární orgán společnosti Médea, Jaromír Soukup, v tomto procesu figuruje jako svědek. Jaromír Soukup opakovaně veřejně upozorňoval na to, že Knowlimits čerpá veřejné prostředky prostřednictvím veřejných zakázek od státu a jeho organizací, přestože jeho majitelé jsou trestně stíháni státem za daňové úniky. Obdobně veřejně upozornil pochybnost u uváděných skutečných majitelů mediální agentury Knowlimits a jejich podezřelé obchody se státem. Tyto vzájemné „vztahy“ nyní vyústily v podání insolvenčního návrhu.

S ostatními dvěma insolvenčními navrhovateli, kteří návrh podávají v součinnosti se shora uvedenou společností Knowlimits, společnost Médea dlouhodobě obchoduje a běžný roční obrat této spolupráce se pohybuje v objemu zcela zásadně vyšším, než je výše pohledávek, jejichž uspokojení se tito navrhovatelé domáhají předmětným insolvenčním návrhem. Už jen v tomto kontextu se jeví jako nepravděpodobné, že by ve skutečnosti navrhovatelům šlo o uspokojení těchto pohledávek. To platí zejména za situace, když spol. Médea minulý týden nabízela spol. Cinexpress obchodní řešení její pohledávky, přičemž toto bylo z její strany bezdůvodně odmítnuto s tím, že úhradu pohledávky ze strany spol. Médea tento insolvenční navrhovatel řešit nebude, neboť věc předal právníkům.

Finanční kondice společnosti Médea byla předmětem veřejného zkoumání již několikrát, naposledy před dvěma lety. Ani tehdy nebylo rozhodnuto o tom, že by společnost Médea byla v úpadku. Společnost Médea je přesvědčena, že vzhledem ke shora uvedeným okolnostem shodně skončí i právě zahájené insolvenční řízení. Na svou obranu Médea použije všechny dostupné právní prostředky, včetně trestních oznámení.

Zdroj: Médea, 21. února 2023

Celá reakce Knowlimits Group

Důrazně se ohrazujeme proti konspiračním teoriím společnosti Médea o jakémsi spiknutí a o propojování naprosto nesouvisejících skutečností se současným insolvenčním řízením, které je proti společnosti vedeno. O obchodní urovnání sporu jsme se snažili dlouho, ale bohužel naše snaha o smír nikam nevedla a ze strany společnosti Médea nedocházelo k plnění původně dohodnutého splátkového kalendáře. Navíc je třeba celou situaci vnímat v kontextu toho, že naší společnosti další firma ze skupiny Médea (konkrétně TV Barrandov) dluží řádově vyšší částku, než která je předmětem tohoto insolvenčního návrhu (desítky mil. Kč) a ze strany pana Soukupa nevnímáme jakoukoliv snahu o vyrovnání svých závazků. Návrh na insolvenci jsme podali, protože již nevidíme jinou možnost, jak se domoci svých pohledávek vůči společnosti Médea a dalším společnostem ze skupiny.

Zdroj: Knowlimits Group, 21. února 2023