Nadační fond nezávislé žurnalistiky zkrátil loňský grant pro Forum 24. Letos mu dal další

Šafrův týdeník dostal od fondu o půl milionu míň, než měl dostat. Nesplnil vytyčené cíle.

Vydavatelství Forum 24 Pavla Šafra nakonec dostalo od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNŽ) na rozjezd tištěného týdeníku o půl milionu méně, než původně mělo. Týdeník Forum, který začal vycházet loni v srpnu, totiž nedokázal naplnit cíle spojené s prodeji na stáncích, na což bylo navázané vyplacení poslední pětiny grantu. Od NFNŽ tak vydavatelství dostalo 2 miliony Kč místo původně schváleného 2,5 milionu Kč. Letos nicméně NFNŽ poslal redakci dalších 150.000 Kč. Fond se zároveň potýká s kritikou za to, že Šafrovo vydavatelství podporuje, přestože Forum 24 podle některých nedodržuje novinářské normy. To v případě kauzy Andreje Babiše mladšího naznačuje i čerstvá analýza, kterou platil právě zmíněný fond.

Celkově Šafrovo vydavatelství loni vykázalo výnosy přes 32,7 milionu Kč, zisk činil 31.629 Kč. Meziročně vydavatelství své příjmy víc než zdvojnásobilo, předloni mělo výnosy 15,3 milionu Kč. Důvodem růstu je podle Šafra právě rozjezd tištěného týdeníku, který nahradil měsíčník Revue Forum. „Mile mě překvapilo předplatné, sedm tisíc předplatitelů je dobré číslo, navíc posilujeme v digitálním předplatném, které jsme teď hodně vylepšili. Ve volném prodeji jsem ale očekával víc. Myslel jsem, že dokážeme prodat i deset tisíc, ukazuje se, že možné jsou spíš čtyři tisíce,“ řekl Médiáři Pavel Šafr.

Právě kvůli slabším prodejům na stáncích nedostalo vydavatelství celý grant. NFNŽ takzvané rozvojové granty, které nejsou primárně určené na tvorbu obsahu, spojuje s různými cíli, na nichž závisí vyplacení celé částky. „Projekt Týdeníku Forum nesplnil jeden z ukazatelů výkonnosti, proto nemohla být vyplacena celá částka. Konkrétně šlo o prodeje na stáncích,“ říká Jiří Kučera, jeden z šesti členů správní rady fondu.

Vydavatelství tvoří dvě propojené společnosti. Akciová společnost Forum 24, kterou vlastní Šafr a Johana Hovorková, provozuje web, vydává časopis, prodává reklamu a publikace. Zapsaný spolek Free Czech Media, jejíž předsedkyní je Hovorková, jako nezisková organizace provozuje veřejnou sbírku pro uhrazení nákladů na tvorbu obsahu. Zdroj: Forum 24

Vydavatelství tvoří dvě propojené společnosti. Akciová společnost Forum 24, kterou vlastní Pavel Šafr a Johana Hovorková, provozuje web, vydává časopis, prodává reklamu a publikace. Zapsaný spolek Free Czech Media, jehož předsedkyní je Hovorková, jako nezisková organizace provozuje veřejnou sbírku pro uhrazení nákladů na tvorbu obsahu. Zdroj: Forum 24

Hospodaření Forum 24 a Free Czech Media, v milionech Kč*

rok 2019 2020 2021
výnosy 10,30 15,33 32,70
náklady 9,91 13,26 32,67
výsledek 0,39 2,07 0,03

*Zaokrouhleno. V letech 2015 až 2018 činila kumulovaná ztráta 9 milionů Kč. Zdroj: Forum 24

NFNŽ reaguje na válku a propad reklamy

Šafr loni odhadoval, že si týdeník vyžádá celkové investice až 20 milionů Kč. Tehdy také mluvil o tom, že návratnost může přijít po pěti až šesti letech fungování, už v roce 2022 ale při naplnění optimistického scénáře očekával provozní zisk. Teď šéfredaktor a majitel vydavatelství tak pozitivní není. „Máme velký problém s inzercí. Do plánů vstoupila válka, je to velmi nepříjemné,“ komentuje uplynulé měsíce. Pomoci s reklamou má zařazení do auditu kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR. „Snažíme se teď dostat do auditu, abychom mohli standardně fungovat na inzertním trhu. Audit už začal, ještě ale není dokončený,“ doplňuje Šafr.   

Část inzertních příjmů má nahradit další grant od NFNŽ ve výši 150.000 Kč. „Letos dostalo F´orum 24 s ostatními publishery (Reportér, Echo 24, Deník Referendum) grant částečně pokrývající výpadek inzerce. Na webu to ještě není, teď se dokončila administrace kolem smluv,“ napsal Médiáři výkonný ředitel fondu Petr Orálek, který se funkce ujal na začátku května.

Granty nahrazující propad inzerce

  • Forum 24: 150.000 Kč
  • Echo 24: 150.000 Kč
  • Reportér magazín: 100.000 Kč
  • Deník Referendum: 70.000 Kč

Zdroj: Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Analýza zkoumala kauzu Babiše mladšího

NFNŽ zároveň zaplatil analýzu, která byla k práci Fora 24 a Týdeníku Forum relativně kritická. Na Novinářském fóru, jež minulý týden uspořádal právě NFNŽ, ji přednesli mediální vědci Jan MotalTereza Hotová z brněnské Fakulty sociálních studií, kteří nedávno založili Centrum pro mediální etiku a dialog (CEMETIK). Dvojice zkoumala, jak tuzemské redakce dodržovaly mediální zásady v kauzách, které přišly před loňskými sněmovními volbami: Andrej Babiš mladší a Pandora Papers. Zejména v prvním případě podle zveřejněných dat redakce Fora 24 porušovala zásady spekulativnosti či faktičnosti. Srovnatelně v analýze dopadly pouze Parlamentní listy.

Prezentace Jana Motala a Terezy Hotové na Novinářském fóru 2022

Z prezentace Jana Motala a Terezy Hotové na Novinářském fóru 2022

Prezentace Jana Motala a Terezy Hotové na Novinářském fóru 2022

Z prezentace Jana Motala a Terezy Hotové na Novinářském fóru 2022

Metodologie výzkumu

  • Dvoufázová analýza: 1. obsahu, 2. kazuistiky (vybrané typické případy do hloubky)
  • Obsahová analýza sledovala indikátory novinářských standardů pravdivosti (faktičnost, dodržování pravidel žánru, komplexnost), předcházení škodě (narušování soukromí, spekulativnost, stigmatizace) a důvěryhodnosti (senzacionalismus, ovlivňování – persvaze nad zvyklosti žánru)
  • tři kodéři, typologizace výsledků – clusterová analýza
  • data – Newton Meda, vybrána média dle Ratingu médií NFNŽ, červen–prosinec 2021, příspěvky, které se kauzám přímo věnovaly, očištěno o agenturní zprávy; NAB=364, NPP=403 

Zdroj: prezentace Jana Motala a Terezy Hotové na Novinářském ´fóru 2022

„Cílem naší analýzy nebylo hodnotit specificky Forum 24, ale je pravda, že ve vztahu ke kauze Andreje Babiše mladšího nám z analýzy výrazně vystoupilo. Důvodem je to, že jsme v jeho příspěvcích našli poměrně velké množství překročení novinářských standardů, a to především proto, že se spoléhali prakticky jen na jediný zdroj – Andreje Babiše mladšího,“ komentuje analýzu její spoluautor Motal.

Obecně ale přístup redakce hájí. „Advokátská žurnalistika, jak ji dělá Forum 24, není v rozporu se standardy žurnalistiky, naopak – naplňuje vlastně demokratický étos profese tím, že se zastává slabých a bojuje proti mocným. Tím, jak se ale redakce v kauza angažovala, v míře větší než ostatní média ustupovala z principů, které je jinak za jiných okolností schopna plnit. To ukázalo srovnání s Pandora Papers, kde se Forum 24 výrazných pochybení ve velké míře nedopouštělo,“ soudí Motal.

Šafr mluví o konkurenčním boji

NFNŽ se chystá výsledky analýzy s dotčenými redakcemi probírat. „Nechceme se bavit o tom, jestli má někdo někoho rád, ale o faktech. Analýza nám fakta dává do ruky. Budeme se o tom s grantisty bavit. Dlouhodobější horizont budeme řešit na správní radě po prázdninách,“ odpověděl na dotaz Médiáře člen správní rady Kučera během prezentace výzkumu.

Pavel Šafr podle svých slov analýzu neviděl, nemůže se k ní proto vyjadřovat. „Někdo by mně musel říct, který příspěvek byl konkrétně zavádějící,“ říká. Dodává přitom, že některá média vedou proti Foru 24 „nehoráznou kampaň“, což se ukazuje právě na kauze Babiše mladšího. „Média unisono tvrdí, že jsme Babiše mladšího zneužili, to považuju za naprostou nehoráznost v jejich konkurenčním boji proti nám. Postavili jsme se za člověka, který se stal obětí násilí. Každý novinář, co má srdce, se postaví na stranu slabšího,“ je přesvědčen šéfredaktor. 

Šafrově působení v kauze Babiše mladšího se věnoval zejména Deník N. Šafr společně se synem tehdejšího premiéra plánoval knihu, na kterou dal Babišovi mladšímu zálohu, zajistil mu bydlení a měl se podílet i na budování jeho mediálního obrazu. Dvojice se ale podle Deníku N rozešla ve zlém.

Spor o Forum 24 na Novinářských cenách

Nadační fond nezávislé žurnalistiky byl kritizován i kvůli tomu, že Forum 24 nadále podporuje. Týdeník Respekt se dokonce odmítl zúčastnit letošní Novinářské ceny, protože ji NFNŽ spolufinancuje. Postoj redakce na sociálních sítích tlumočil reportér Ondřej Kundra. „Jeho novinařina je stranická, emotivní, podporuje konkrétní politiky místo toho, aby kriticky analyzoval jejich kroky,“ napsal o Šafrovi.

Proti postoji Respektu se během vymezil během předávání Novinářských den předseda správní rady NFNŽ Tomáš Richter. „Vážím si práce redaktorů Respektu, tady si ale myslím, že nepochopili, že problém kvalitní, nezávislé a svobodné české žurnalistiky rozhodně není v Týdeníku Forum, ale úplně někde jinde,“ prohlásil Richter. Zároveň ocenil postoj šéfredaktora Deníku Referendum Jakuba Patočky, který se Šafra v reakci na krok Respektu zastal na sítích. Proti Richterově výzvě ke kolegialitě se nicméně ohradili novináři z Respektudalších redakcí, když podle nich Šafr nedbá na novinářské normy a uráží novináře z cizích redakcí.