Nahlédněte do budoucnosti na Future Port Prague

Už třetím rokem se do Prahy sjedou světoví technologičtí experti, inovátoři a vizionáři na festival budoucnosti Future Port Prague. O čem festival je a jakou transformační roli hrají technologie v našem životě a podnikání, popisuje v rozhovoru jeho zakladatel Martin Holečko.

Future Port 2018

Future Port 2018

Mohl bys stručně popsat, o čem vlastně festival Future Port Prague je?

Žijeme v neuvěřitelné době. Díky tomu jak se technologie rychle rozvíjejí a stávají dostupnějšími, každý z nás má možnost dělat obrovské množství nových věcí. Je to jako bychom každý rok dostali novou sadu superhrdinovských schopností. A Future Port Prague je o tom ukázat všem tyhle možnosti, ukázat ten obrovský potenciál, který vzniká, a zároveň propojovat. Na jedné straně svět s Českem, přivézt ze zahraničí nejzajímavější lidi a technologie určující trendy a k tomu vytáhnout top inovativní věci z Česka a ukázat je světu. No a na druhé straně propojit nejrůznější technologické a inovační komunity mezi sebou, být společnou platformou, kde se potkávají. Takže je to hlavně o ukazování možností a o propojování.

Řekl bys tedy, že Future Port Prague je technologický festival nebo spíše futuristický?

Za mě je hlavně o vizi budoucnosti a zkoumání scénářů, kam by se mohla a měla ubírat. Technologie jsou ale dnes největším pohonem změn, proto mají takové zastoupení. Vznikne nová technologie, třeba drony nebo virtuální realita, a stane se prvkem, který umožní postavit celý nový obor podnikání nebo výrazně změnit ty stávající. Takže technologický rozvoj je primárním podnětem, ale to teprve důležité je, jakým způsobem ten podnět využijeme a jak to  ovlivní firmy nebo celou společnost. A nás jako lidi.

Jak podle tebe technologie promění oblasti marketingu a komunikace?

Extrémně. To, jak technologie tenhle obor změnily za posledních 20 let, není nic proti tomu, co se stane v příštích deseti. Blíží se doba, která zkombinuje umělou inteligenci, rozšířenou a virtuální realitu, a 5G sítě. Za 10 let budeme trávit nemalou část času ve virtuálních světech, ten fyzický bude „vymalovaný“ digitálními vrstvami, které uvidíme skrze brýle, které nahradí naše telefony. Budeme tak takřka non-stop ponořeni v digitálním světě. Nakupovat za nás budou virtuální AI asistenti, což zcela změní způsob prodeje a marketování. Pokud to někomu přijde moc jako sci-fi, tak stačí, když si odnese, že nová média typu rozšířená a virtuální realita, která už nyní vstupují do marketingového mixu a budou nadále jen důležitější, za pár let přeberou roli hlavního média, jak v oblasti komunikace, tak v oblasti konzumace obsahu.

Říkal jsi, že projování, nebo networking, je jednou z hlavních částí festivalu. Jak je tomu přizpůsoben?

Přímo na místě se to snažíme podporovat několika způsoby. Na festivalu samotném jsme letos vytvořili networkingovou zónu, což si můžete představit jako místo, kde se lidé mohou v klidu setkávat a domlouvat schůzky pomocí mobilní aplikace. V ní najdete a můžete oslovit  všechny návštěvníky, spíkry a vystavovatele. Druhá část je na vizionářské konferenci, kde spolu účastníci stráví celý den obklopeni lídry z velkých firem i startupů. Prostředí konference, kde světoví odborníci prezentují, jak bude vypadat svět za 5 až 10 let, je neuvěřitelně inspirativní. Už to vidím, o čem se lidé baví u jídla po přednášce o laboratorně pěstovaném masu. Ti, kdo budou pokračovat do druhého dne na seminář o tom, jak vybudovat exponenciální organizaci, si užijí navíc ještě večeři, kde budou s námi i hlavní spíkři, takže si s nimi nad sklenkou vína můžete osobně popovídat.

V čem se tedy networking na Future Port Prague liší od běžných veletrhů?

Tím, jak je akce různorodá a je na ní zastoupeno mnoho oborů, tak ta spojení, která na ní vznikají, jsou často mnohem zajímavější a nečekanější. Jít na Future Port není o tom prodat více toho, co už dneska děláte, ale o tom radikálně a často i nečekaně inovovat váš byznys. K tomu tam najdete nové technologie, nápady i lidi, kteří vám s tím pomůžou. Takže na rozdíl od klasických prodejních veletrhů, které mají také určitě svůj smysl, tady spíše vznikají spojení, která byznys transformují a posunou úplně novým a nečekaným směrem. Používám k tomu takové přirovnání - na mezinárodní veletrh šroubků jděte prodávat šroubky.  Na Future Portu ale potkáte lidi a firmy, kteří vám ukážou, že máte začít prodávat virtuální šroubky do virtuálních světů nebo novou metodu, jak vaše šroubky 3D vytisknout.

Napadne tě nějaký příklad z minulých ročníků?

Jeden příklad za všechny je Škoda Auto, která loni vyslala 800 manažerů z různých částí firmy, a dala jim za úkol hledat zajímavé technologie, koncepty a nápady. Na základě toho u nich pak proběhlo několik pilotních projektů s firmami, které na expu objevily.

Co konkrétně myslíš tím, že event transformuje byznys?

Návštěva Future Portu může mít pro firmu obrovský dopad, protože uvidí svůj obor podnikání i celou svou činnost v širším kontextu. Spíkry na konferenci vybízíme k tomu, aby své přednášky pojali jako výlet do budoucnosti. Jako kdyby se právě vrátili z roku 2029 a popisovali, jak svět z pohledu jejich oboru vypadá. A když si pak můžete s někým, kdo tu budoucnost aktivně vytváří, prodiskutovat trendy, které váš obor ovlivní, to je to, co firmě může dát obrovskou konkurenční výhodu a přispět k její transformaci.

Když jsi nakousnul spíkry - jsou mezi nimi světoví experti z mnoha oborů. Jak takového experta najít a přilákat do Prahy?

Nechceme si kupovat takové ty katalogové speakery, co jezdí od konference ke konferenci. Spíše hledáme skryté poklady, což jsou pro nás lidi, kteří jsou špičkami v oboru, ale zároveň v oboru stále aktivně působí, a nemusí být tak známí jako ti, ze kterých se stali profesionální spíkři. Určitě tomu pomáhá i duch akce a úžasný tým nadšených lidí, kteří ji, řekl bych až idealisticky, tvoří. Jde nám o to vytvořit místo, kde se potká co nejzajímavější skupina lidí z celého světa, která aktivně přemýšlí o tom, kam budoucnost směřuje a tvoří ji. Spíkři také oceňují, že se snažíme něco změnit v našem regionu, ať už v Česku nebo střední Evropě obecně. Naše motivace je vytvořit pozitivní změnu, ne komerční akci, na které vyděláme peníze. To je něco, co často otevírá dveře.

Mohl bys ještě na závěr povědět, ze kterých řečníků jsi letos osobně nejvíc nadšený?

Mám hlavně radost z toho, jak je letos spektrum spíkrů bohaté. Škála řečníků začíná u šestnáctiletého génia, který se sám z internetu naučil umělou inteligenci a už v ní bádá a podniká, na druhé straně je zase například Garry A. Bolles, děkan fakulty Future of work na Singularity University. Nebo špičkový vědec Samuel Sternberg z Kolumbijské univerzity, tvůrce revolučního nástroje CRISPR, který nám umožňuje editovat geny, jako bychom pracovali s cut’n’paste ve Wordu. Pak tu je bývalý slovenský prezident Andrej Kiska nebo Frank Salzgeber, zodpovědný za inovace a investice Evropské vesmírné agentury. Konference bude mít opravdu široký záběr, a to jsem ani nezačal mluvit o třech pódiích v rámci festivalu. Chci, aby z Future Portu každý odcházel s mnohem širšími obzory, zápisníkem plným nápadů a kontaktů a chutí udělat něco, co náš svět posune dopředu.

Text je komerční propagací akce Future Port Prague