V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Najbrti dodají nové logo Masarykovy univerzity

Brněnská Masarykova univerzita mění vizuální styl. Navrhlo ho pražské Studio Najbrt.

Nové logo a na ně navázaný jednotný vizuální styl během příštího roku postupně zavede brněnská Masarykova univerzita, a to ke svému 100. výročí, které připadá na 28. leden 2019. Jednotlivé prvky vizuálního stylu začne univerzita postupně aplikovat od března 2018, první diplomy s novým logem dostanou studenti promující v říjnu.

Nové logo Masarykovy univerzity

Nové logo Masarykovy univerzity

Nové logo Masarykovy univerzity

Nové logo Masarykovy univerzity

Nové písmo Muni

Nové písmo Muni

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Užití nové vizuální identity

Ve dvoukolovém výběrovém řízení na dodavatele loga vyhrálo pražské Studio Najbrt, které uspělo s návrhem odkazujícím k funkcionalistické tradici. Univerzita nejdřív oslovila přední studia v oboru a nadějné mladé tvůrce, kteří dodali návrhy, z nichž porota vybrala dva pro další rozpracování. Účastníci soutěže dostali za úkol vytvořit základní logotyp, grafické zpracování názvu Masarykova univerzita, navrhnout barevnost, písmo a celý systém fungování jednotlivých prvků. Desetičlenná porota složená z odborníků na design, zaměstnanců a studentů univerzity nakonec vybrala právě Studio Najbrt, u jehož návrhu hodnotitelé ocenili hlavně celkovou myšlenku a propracovaný systém aplikací.

Nový vizuál stojí na novém písmu a logu MUNI provedeném právě v tomto písmu. „Vychází z myšlenky funkcionalismu, meziválečné doby a ideálů, které si s nimi spojujeme. Myslíme si totiž, že se překrývají i s hodnotami Masarykovy univerzity. Proto je vizuální styl účelný a jednoduchý,“ argumentuje Aleš Najbrt. Totéž platí také pro originální monospace písmo, v němž každý písmový znak zabírá stejný prostor, což má odkazovat na rovnost příležitostí a demokratičnost, jež jsou také doménou akademického prostředí.

Univerzita změní tvář po 28 letech, předchozí logo tvořené písmeny M a U obkroužené latinským nápisem Universitas Masarykiana Brunensis používala od roku 1990. „Současné logo vznikalo ve spěchu a je poplatné době, kdy se mnohé vysoké školy prezentovaly značkami ve tvaru pečeti, i když to v řadě případů nemělo žádnou historickou souvislost. Ke 100. výročí potřebujeme takové logo, které bude prezentovat moderního ducha a charakter naší univerzity, jako je důraz na funkčnost a efektivitu, ale i sebevědomí a odvaha hledat nová řešení,“ prohlásil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.