V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Nájemné v nákupních centrech loni vzrostlo o 5 %, obchodníci si polepšili o 9 %

Nejnovější průzkum CBRE Shopping Center Index, který společnost provádí každoročně, ukázal, že v minulém roce mnohonásobně rostlo tempo nájemného v obchodních centrech. Oproti roku 2016 se zvýšilo z 0,3 % na 5 %. Průměrný obrat se meziročně zvýšil o 8,6 %, rostl přibližně o 1,5 procentního bodu rychleji než v roce 2016. Návštěvnost nákupních center i procento neobsazených prostor zůstaly meziročně na přibližně stejné úrovni.

V roce 2016 zaznamenali v CBRE mírné zvýšení nájmů v obchodních centrech poprvé po několika letech. Tento trend v minulém roce výrazně posílil. „Přes citelné zrychlení tempa růstu, vývoj nájmů stále výrazně zaostává za růstem obratů obchodníků, ten se v posledních třech letech pohyboval v rozmezí 7,1 až 8,6 % ročně. Růst nájmů se navíc liší podle oboru a velikosti prodejny. V minulém roce byl nejvýraznější u specializovaného maloobchodu (9,4 %) a u velikostně nejmenších a největších prodejen (o 7,6 %, respektive 7 %),“ vysvětluje Klára Bejblová, head of research & consulting v CBRE.

Čísla Shopping Centre Index ukazují, že se českému maloobchodu, podobně jako celé ekonomice, v posledních letech daří. V celém Česku, včetně Prahy, rostou tržby stabilně od roku 2014, v regionech pak od roku 2015. Rekordní růst zaznamenal segment potravin a nápojů, k jehož více než pětinovému (20,2 %) meziročnímu růstu přispěly zejména provozovny rychlého občerstvení. „Růst obratu rychlého občerstvení souvisí zejména s poptávkou po komplexnější nabídce služeb v nákupních centrech, jež zahrnuje i stravování a trávení volného času. Řada nákupních center proto na tyto oblasti zaměřila a objevují se i zcela nové koncepty,“ vysvětluje Katarína Brydone, Head of Retail v CBRE.

Růstu obratu přes deset procent dosáhly prodejci elektroniky (+11,4 %) a také segment služeb (+10,9 %), který táhly zejména cestovní kanceláře (+39 %). Lehce podprůměrného (+7,6 %), zároveň ale silnějšího růstu než v roce 2016 dosáhl módní segment, na který připadá vůbec největší podíl prodejní plochy, a to 37 %. Pouze mírný růst (1,1 %) zaznamenali prodejci sportovního zboží a jediným segmentem, jehož průměrný obrat v roce 2017 mírně klesal (-0,9 %), bylo vybavení domácnosti a nábytek.

Segmenty zastoupené obchodních centrech v Česku

Segmenty zastoupené obchodních centrech v Česku

Situaci na trhu dobře ilustruje i rekordně nízký podíl neobsazených prostor, činí 4,7 %, zůstavá stejný jako loni. „Tradiční kamenné prodejny se pro stále více nájemců stávají důležité i coby součást omnichannel servisu pro zákazníky. Ani pokračující rychlý růst prodeje zboží přes internet, který podle Českého statistického úřadu v minulém roce narostl bezmála o 21 %, a představuje necelou desetinu maloobchodního obratu v Česku, tak klasickým obchodům na významu neubírá, spíš naopak,“ dodává Brydone.

Graf návštěvnosti obchodních center

Graf návštěvnosti obchodních center

Společnost CBRE sestavuje svůj index nákupních center v Česku od roku 2013. V současné době vychází z dat v 19 centrech ve všech regionech Česka mimo Prahu s celkovou nájemní plochou půl milionu metrů čtverečních , 1.500 obchodníky a více než 80 miliony návštěvníků v roce 2017. Tento index byl postupně rozšířen i na další trhy jako je Polsko, Slovensko, Rumunsko, Itálie a Španělsko.