Národní galerie přibližuje v aplikaci detaily středověkých obrazů

Výstava, pro kterou je aplikace navržena, probíhá v klášteře sv. Anežky české

Výstava, pro kterou je aplikace navržena, probíhá v Anežském klášteře

Národní galerie představuje svou první mobilní aplikaci, jež uživatelům umožní prohlédnout si výtvarná díla z expozice středověkého umění v Anežském klášteře. Aplikace s názvem Skrytá tajemství středověkých obrazů a dostupná pro Android a iOS poskytuje komentáře k řadě zajímavých detailů celkem 15 výtvarných děl, které mohou divákovi buď uniknout, či jejichž významu nemusí plně rozumět. Uživatelé si mohou navíc prostřednictvím vrstev sami vybírat, jaké informace si v aplikaci zobrazí.

Slovem i obrazem zprostředkovává zajímavé informace týkající se námětů, autorství a procesu tvorby obrazů, které patří k nejcennějším ve sbírkách Národní galerie. Množství obrazových dat nabízí pohled pod povrch, do vrstev, které zpravidla pouhým okem nevidíme. Díky aplikaci je tak pro návštěvníky čitelný skrytý přípravný rozvrh maleb, takzvaná podkresba. Ta je mimořádně poutavá, zachycuje totiž průběžné autorské změny a odráží  zvyklosti a kvalitu jednotlivých malířských dílen,“ říká kurátorka Štěpánka Chlumská. Ve výběru děl mohou uživatelé najít jak nejstarší památky deskového malířství spjatých s dílnami Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika a Mistra Třeboňského oltáře, tak pozdně gotické a raně renesanční deskové obrazy dílen Mistra Svatojiřského oltáře, Mistra Litoměřického oltáře či Monogramisty IW.

Aplikace se zaměřuje na 15 děl z výstavy středověkého umění v Anežském klášteře

Aplikace se zaměřuje na 15 děl z výstavy středověkého umění v Anežském klášteře

Jednotlivé informace si uživatelé zobrazují ve vrstvách. Ty vedou až k podkresbě

Jednotlivé informace si uživatelé zobrazují ve vrstvách. Ty vedou až k podkresbě

Aplikaci pro Národní galerii vytvořila firma CGI, za daty v aplikaci stál však několikaletý výzkumný projekt Historické technologie a moderní metody průzkumu Národní galerie v Praze a Českého vysokého učení technického v Praze, který podpořilo české ministerstvo kultury. Uživatelé tak v aplikaci mohou prozkoumat i materiály, se kterými výzkumníci pracovali.