Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Národní knihovna zdigitalizovala nejvzácnější dokumenty pro Android, iPhone i iPad

Národní knihovna pro Android

Národní knihovna pro Android

Česká národní knihovna zpřístupnila v aplikaci pro chytré mobilní telefony výběr nejvzácnějších dokumentů ze svých zdigitalizovaných sbírek - třicet rukopisů, barokních grafik, cestopisů a historických map z oblasti střední Evropy.

Aplikace „PoNaK – Poklady Národní knihovny České republiky“ je k dispozici pro iPad, iPhone a Android. S knihovnou je za 4 měsíce vyvinula firma Kancelářské stroje. Přináší i aktuality z Národní knihovny.

Z dokumentů aplikace nabízí

  • obrazový rukopis Codex pictoricus Mexicanus od českého jezuity Ignáce Tirsche
  • cestopis Relatio cuiusdam missionarii Austriaci catholici de itinere Asoviam et Taganrog
  • Kodex vyšehradský, rukopis spojovaný s aktem korunovace prvního českého krále Vratislava,
  • Velislavovu bibli, nejrozsáhlejší středoevropský iluminovaný rukopis z období středověku
  • díla zapsaná do seznamu UNESCO Paměť světa (rukopisy české reformace nebo sbírku barokních univerzitních tezí),
  • historické mapy, iluminované rukopisy, cestopisy či význačná díla hudební.