Česká mutace otevřené online encyklopedie Wikipedia je dnes vypnutá na protest proti chystané celoevropské reformě autorského práva. Nově pojatá ochrana práv se nemá dotknout přímo Wikipedie, podle editorů ale výrazně omezí dostupnost zdrojů, z nichž čerpají. Kampaň jede i Uložto.

Nástroje pro občany Zlepšeme Česko a Lepší místo se spojí v jednu platformu

Zakladatel Zlepšeme Česko Ondřej Švrček a ředitel Lepšího místa Petr Steklý spojují své aplikace

Zakladatel Zlepšeme Česko Ondřej Švrček a ředitel Lepšího místa Petr Steklý spojují síly

Iniciativa Zlepšeme Česko Ondřeje Švrčka se spojuje s dalším českým projektem Lepší místo týmu Petra Steklého. To funguje od roku 2011 a jeho nástroj pro nahlašování a správu občanských podnětů využívá 1,5 milionu obyvatel měst a obcí. Podobně zaměřené Zlepšeme Česko sdruží oba nástroje pro občanskou participaci v jednu platformu. “Nemá smysl vyvíjet paralelně podobná řešení, na to není trh dost velký. Jasné rozdělení rolí naopak umožní plně se soustředit na jednotlivé specializace v rámci smart governance a dosáhnout tak nejlepších možných výsledků,” míní Švrček, zakladatel nástroje pro chytrou komunikaci Mobilní rozhlas.

Web Lepší místo splyne s mobilní aplikací Zlepšeme Česko počátkem podzimu, jednotlivé uživatelské účty budou sloučeny a uživatelé přesměrováni. Lepší místo aplikaci obohatí o fundraising na prospěšné projekty ve městech, ze Zlepšeme Česko zůstane možnost nahlašovat černé skládky, nebezpečná místa v obci, zatoulaná zvířata či ztracené osoby. Všechny samosprávy zároveň získají možnost spravovat přes novou aplikaci nahlášené podněty pomocí administrace v platformě Mobilní rozhlas. Do služby lze napojit přes otevřené API i další mapovací aplikace a následně podněty předávat systémům třetích stran jako komunální služby či městská policie.

Postup sloučení mapovacích platforem Lepší místo a Zlepšeme Česko

Postup sloučení mapovacích platforem Lepší místo a Zlepšeme Česko

Lepší místo bude jako značka fungovat dál, pouze se zaměří na propojování firem, samospráv a jejich obecních institucí, především škol, v participativních obecně prospěšných projektech. “Víme, že spojení firemního kapitálu, samospráv a samotnými občany navržených projektů dokáže šetřit energii i finance. A zároveň víme, že firmy pomáhat chtějí, jen jim často chybí mechanika, jak se zapojit do konkrétních projektů. A právě to dokáže Lepší místo jednoduše zprostředkovat. Budeme zároveň využívat technologickou infrastrukturu Mobilního rozhlasu, abychom místním i celostátním firmám doložili dopad jejich investic do veřejného prostoru a škol včetně dobrovolnických programů,” slibuje Steklý.