V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Návrh: ať členy rad médií navrhují přímo politici

Skupina poslanců navrhuje změny v obsazování rad Českého rozhlasu a České televize.

 • ČTK
 • 20. 11. 2016 21:15

Sněmovní politické strany by měly přímo navrhovat své zástupce do rad Českého rozhlasu a České televize, které fungují jako kontrolní orgány, další členy by do rad nominovalo 22 konkrétních nevládních organizací daných zákonem a na hospodaření rozhlasu a televize by dohlížely nové správní rady. Předpokládá to poslanecká novela zákonů o Českém rozhlasu a České televizi, která mění postup obsazování rad těchto veřejnoprávních médií.

„Cílem předlohy je posílit roli veřejnosti při kontrole vysílání veřejné služby a posílit taky jeho nezávislost,“ stojí ve zdůvodnění novely, kterou podala skupina poslanců z řad ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, klubu TOP 09 a Starostů a Úsvitu v čele s předsedou volebního výboru Martinem Komárkem (ANO). Autoři si od návrhu, kterou před dalším projednáváním v zákonodárných sborech posoudí vláda, slibují i zlepšení kontroly hospodaření rozhlasu a televize.

Nyní obsazuje devítičlennou Radu Českého rozhlasu a patnáctičlennou Radu České televize Sněmovna. Dolní komora členy volí z kandidátů, které navrhují nestátní organizace. Předkladatelé ale hovoří o politické volbě, když se podle nich při výběru dávala přednost domluveným stranickým nominantům, které navrhla někdy i účelově založená sdružení.

Novela by podle předkladatelů dala významným politickým stranám možnost delegovat kandidáty průhledně. Další nominace by přicházely z 22 nevládních organizací vyjmenovaných v zákoně.

Seznam organizací, které by podle novely předkládaly předsedovi Senátu kandidáta do Rady Českého rozhlasu a do Rady České televize

 1. Akademie věd České republiky
 2. Asociace profesionálních divadel České republiky
 3. Asociace producentů v audiovizi
 4. Asociace režisérů a scénáristů (ARAS)
 5. Česká biskupská konference
 6. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 7. Česká rada dětí a mládeže
 8. Česká unie sportu
 9. Českomoravská konfederace odborových svazů
 10. Český filmový a televizní svaz (FITES)
 11. Český helsinský výbor
 12. Ekumenická rada církví v České republice
 13. Federace židovských obcí v České republice
 14. Herecká asociace
 15. Hospodářská komora České republiky
 16. Česká konference rektorů
 17. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
 18. České centrum Mezinárodního PEN klubu
 19. Svaz měst a obcí České republiky
 20. Syndikát novinářů České republiky
 21. Unie - odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR
 22. Asociace ekologických organizací Zelený kruh

Strany i organizace by navrhovaly vždy jednoho kandidáta. Sněmovní volba by zanikla. Nominanty by podle předlohy jmenoval do rad předseda Senátu, pokud by splnili zákonné podmínky. V krajním případě by mu kandidáta navrhovala horní komora.

Počet členů rad Českého rozhlasu a České televize by sice předloha zvýšila, nově by to ale byla nehonorovaná čestná funkce. Tyto rady by vybíraly členy správních rad, v nich by bylo pět míst. Členství ve správních radách, které by schvalovaly i zásadní rozhodnutí ohledně hospodaření rozhlasu a televize, by podle novely honorované už bylo. Částky by se odvíjely od průměrného platu v těchto médiích. Rady by měly odborné zázemí a organizační zázemí.