Nejoblíbenější české seriály jsou Ulice a Slunečná

Jaké seriály mají Češi nejraději, jak je sledují a kde, zjišťoval výzkum exkluzivně pro Médiář.

Výsledky výzkumu v kostce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Výsledky výzkumu v kostce. Zdroj: Nielsen Admosphere pro Médiář

Ulice, vysílaná už 15 let televizí Nova, a Slunečná, loňská novinka televize Prima, jsou z tuzemských seriálů u českých diváků nejoblíbenější, a to jak mezi seriály současnými, tak bez ohledu na rok vzniku. Ze současných následují Ordinace v růžové zahradě (Nova) a Polda (Prima), ze starších diváci vyzdvihli také Vyprávěj (Česká televize), Četnické humoresky (Česká televize) a Comeback (Nova). Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla loni v listopadu agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Nějaký seriál aspoň občas sleduje 84 % respondentů výzkumu, častěji ženy než muži: seriály sleduje devět z deseti žen v Česku. Nejradši mají čeští diváci seriály detektivní a kriminální, které zároveň považují za nejkvalitnější z tuzemské seriálové tvorby. Za nejmíň kvalitní diváci považují české sci-fi série a pak seriály z nemocničního prostředí. Většina dotazovaných (61 %) seriály stále sleduje klasicky, tedy pravidelně po jednom dílu, respektive při premiéře v televizi (58 %).

Otázky a odpovědi podrobně

Sledujete aspoň občas nějaké české seriály?

  • Většina respondentů (84 %) aspoň občas sleduje nějaké české seriály. Ženy je sledují častěji než muži. Není překvapením, že 90 % žen sleduje seriály. V rámci věkových skupin jsou mírně častějšími diváky ti nad 45 let.

Jaký je váš nejoblíbenější český seriál? Bez ohledu na rok vzniku.

  • Nejoblíbenějším českým seriálem bez ohledu na rok vzniku je dle těch, kteří je aspoň někdy sledují, se 17 % Ulice. Dalšími oblíbenými seriály, které uvedlo 6 až 10 % respondentů, jsou Slunečná, Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Četnické humoresky a Comeback. První čtyři zmíněné české seriály častěji uvedly ženy než muži, Comeback naopak jako svůj nejoblíbenější seriál uváděli více muži než ženy. Seriál Ulice je nejoblíbenějším seriálem převážně u starších respondentů. Naopak mladší respondenti do 34 let oproti těm starším častěji uvedli Vyprávěj a Comeback. Téměř čtvrtina respondentů se základním vzděláním uvedla seriál Ulice jako svůj nejoblíbenější český seriál.

Jaký je váš nejoblíbenější současný český seriál? Berte v potaz ty aktuálně vysílané nebo odvysílané letos.

  • Ulice spolu se Slunečnou (oboje 17 %) patří mezi nejoblíbenější současné české seriály těch, kteří je aspoň občas sledují. S odstupem se za nimi nachází Ordinace v růžové zahradě a Polda. Polda byl častěji uveden muži než ženami, zatímco ostatní tři zmíněné současné české seriály jsou nejoblíbenějšími u žen.

Jaký typ českých seriálů máte nejradši?

  • Z českých seriálů mají respondenti, kteří je aspoň občas sledují, nejradši kriminální či detektivní seriály. Uvedlo tak 29 % z nich. Jako druhé, také velmi oblíbené, jsou komediální seriály (27 %). Oba tyto typy seriálů častěji uvedli muži než ženy. Seriály o rodinných vztazích (13 %) a z nemocničního prostředí (9 %) mají naopak radši ženy než muži. S rostoucím věkem značně roste oblíbenost kriminálních či detektivních seriálů, oblíbenost také roste u rodinných vztahů. Respondenti do 44 let mají ze všech typů seriálů nejradši komediální seriály, starší respondenti kriminální či detektivní seriály.

Jaký typ české seriálové tvorby je podle vás nejkvalitnější?

  • Typy české seriálové tvorby, které respondenti aspoň občas sledují a považují za nejkvalitnější, korespondují s těmi, které mají nejradši. Více než třetina se shodla, že nejkvalitnější české seriály jsou ty kriminální či detektivní. Dále pětina deklaruje, že nejkvalitnější jsou komediální seriály. 12 až 13 % tak usuzuje o rodinných vztazích nebo nemocničním prostředí. Ostatní typy uvedla ani ne desetina respondentů. Jako nejkvalitnější typy české seriálové tvorby byly nejméně často uváděné fantasy a teenagerské seriály.

A jaký typ je nejméně kvalitní?

  • Více než pětina diváků českých seriálů uvedla, že nejméně kvalitní české seriály jsou sci-fi. Dle vzdělanostních skupin si tak myslí až 30 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů. Další typy české seriálové tvorby, které jsou považovány za nejméně kvalitní, jsou ty z nemocničního prostředí (13 %), fantasy a rodinné vztahy (oboje 12 %). Zajímavostí je, že stejné množství respondentů považuje rodinné vztahy a nemocniční prostředí za nejkvalitnější a nejméně kvalitní.

Jaký způsob sledování českých seriálů preferujete?

  • 61 % respondentů, kteří aspoň občas sledují české seriály, preferuje jejich sledování po jednotlivých dílech. Více dílů najednou pak upřednostňuje 39 %. Ženy preferují sledování po jednotlivých dílech častěji než muži. S rostoucím věkem respondentů roste preference sledování po jednotlivých dílech a klesá sledování více dílů najednou. Ze všech sociodemografických skupin právě starší respondenti nejčastěji upřednostňují sledování českých seriálů po jednom díle.

Jak nejčastěji české seriály sledujete?

  • Respondenti, kteří aspoň někdy sledují české seriály, je nejčastěji sledují v televizi, když jsou zrovna vysílány. Činí tak více než polovina z nich (58 %). Pouze 13 % je sleduje v televizi zpětně po jejich odvysílání, tedy jako odložené sledování. Sledování na internetových stránkách televize (z archivu) zdarma, na placených videoserverech, videotékách či archivech a stahování z internetu či nahrávku od někoho využívá velmi málo respondentů (6 až 8 %). Ještě méně je těch, co české seriály sledují na internetových stránkách televize (živě) zdarma, na neplacených videoserverech či streamovacích serverech nebo si je nahrávají přímo z televize (nejvýš 3 %). S rostoucím věkem respondentů přibývá těch, kteří častěji sledují české seriály v televizi, když jsou zrovna vysílány. Mladí respondenti do 34 let je častěji sledují na placených videoserverech, videotékách či archivech.

Jaký je váš nejoblíbenější herec/herečka z českého seriálu?

  • 78 % respondentů má svého nejoblíbenějšího herce či herečku českých seriálů. Zbylých 22 % neví, který je jejich nejoblíbenější, nebo žádného nemá. Tři nejčastěji spontánně uvádění herci, respektive herečky jsou Ivan Trojan, Eva Burešová a Martin Dejdar.