Nejoblíbenější české seriály jsou Ulice a Slunečná

Jaké seriály mají Češi nejraději, jak je sledují a kde, zjišťoval výzkum exkluzivně pro Médiář.

Výsledky výzkumu v kostce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Výsledky výzkumu v kostce. Zdroj: Nielsen Admosphere pro Médiář

Ulice, vysílaná už 15 let televizí Nova, a Slunečná, loňská novinka televize Prima, jsou z tuzemských seriálů u českých diváků nejoblíbenější, a to jak mezi seriály současnými, tak bez ohledu na rok vzniku. Ze současných následují Ordinace v růžové zahradě (Nova) a Polda (Prima), ze starších diváci vyzdvihli také Vyprávěj (Česká televize), Četnické humoresky (Česká televize) a Comeback (Nova). Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla loni v listopadu agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Nějaký seriál aspoň občas sleduje 84 % respondentů výzkumu, častěji ženy než muži: seriály sleduje devět z deseti žen v Česku. Nejradši mají čeští diváci seriály detektivní a kriminální, které zároveň považují za nejkvalitnější z tuzemské seriálové tvorby. Za nejmíň kvalitní diváci považují české sci-fi série a pak seriály z nemocničního prostředí. Většina dotazovaných (61 %) seriály stále sleduje klasicky, tedy pravidelně po jednom dílu, respektive při premiéře v televizi (58 %).

Otázky a odpovědi podrobně

Sledujete aspoň občas nějaké české seriály?

  • Většina respondentů (84 %) aspoň občas sleduje nějaké české seriály. Ženy je sledují častěji než muži. Není překvapením, že 90 % žen sleduje seriály. V rámci věkových skupin jsou mírně častějšími diváky ti nad 45 let.

Jaký je váš nejoblíbenější český seriál? Bez ohledu na rok vzniku.

  • Nejoblíbenějším českým seriálem bez ohledu na rok vzniku je dle těch, kteří je aspoň někdy sledují, se 17 % Ulice. Dalšími oblíbenými seriály, které uvedlo 6 až 10 % respondentů, jsou Slunečná, Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Četnické humoreskyComeback. První čtyři zmíněné české seriály častěji uvedly ženy než muži, Comeback naopak jako svůj nejoblíbenější seriál uváděli více muži než ženy. Seriál Ulice je nejoblíbenějším seriálem převážně u starších respondentů. Naopak mladší respondenti do 34 let oproti těm starším častěji uvedli Vyprávěj a Comeback. Téměř čtvrtina respondentů se základním vzděláním uvedla seriál Ulice jako svůj nejoblíbenější český seriál.

Jaký je váš nejoblíbenější současný český seriál? Berte v potaz ty aktuálně vysílané nebo odvysílané letos.

  • Ulice spolu se Slunečnou (oboje 17 %) patří mezi nejoblíbenější současné české seriály těch, kteří je aspoň občas sledují. S odstupem se za nimi nachází Ordinace v růžové zahradě a Polda. Polda byl častěji uveden muži než ženami, zatímco ostatní tři zmíněné současné české seriály jsou nejoblíbenějšími u žen.

Jaký typ českých seriálů máte nejradši?

  • Z českých seriálů mají respondenti, kteří je aspoň občas sledují, nejradši kriminální či detektivní seriály. Uvedlo tak 29 % z nich. Jako druhé, také velmi oblíbené, jsou komediální seriály (27 %). Oba tyto typy seriálů častěji uvedli muži než ženy. Seriály o rodinných vztazích (13 %) a z nemocničního prostředí (9 %) mají naopak radši ženy než muži. S rostoucím věkem značně roste oblíbenost kriminálních či detektivních seriálů, oblíbenost také roste u rodinných vztahů. Respondenti do 44 let mají ze všech typů seriálů nejradši komediální seriály, starší respondenti kriminální či detektivní seriály.

Jaký typ české seriálové tvorby je podle vás nejkvalitnější?

  • Typy české seriálové tvorby, které respondenti aspoň občas sledují a považují za nejkvalitnější, korespondují s těmi, které mají nejradši. Více než třetina se shodla, že nejkvalitnější české seriály jsou ty kriminální či detektivní. Dále pětina deklaruje, že nejkvalitnější jsou komediální seriály. 12 až 13 % tak usuzuje o rodinných vztazích nebo nemocničním prostředí. Ostatní typy uvedla ani ne desetina respondentů. Jako nejkvalitnější typy české seriálové tvorby byly nejméně často uváděné fantasy a teenagerské seriály.

A jaký typ je nejméně kvalitní?

  • Více než pětina diváků českých seriálů uvedla, že nejméně kvalitní české seriály jsou sci-fi. Dle vzdělanostních skupin si tak myslí až 30 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů. Další typy české seriálové tvorby, které jsou považovány za nejméně kvalitní, jsou ty z nemocničního prostředí (13 %), fantasy a rodinné vztahy (oboje 12 %). Zajímavostí je, že stejné množství respondentů považuje rodinné vztahy a nemocniční prostředí za nejkvalitnější a nejméně kvalitní.

Jaký způsob sledování českých seriálů preferujete?

  • 61 % respondentů, kteří aspoň občas sledují české seriály, preferuje jejich sledování po jednotlivých dílech. Více dílů najednou pak upřednostňuje 39 %. Ženy preferují sledování po jednotlivých dílech častěji než muži. S rostoucím věkem respondentů roste preference sledování po jednotlivých dílech a klesá sledování více dílů najednou. Ze všech sociodemografických skupin právě starší respondenti nejčastěji upřednostňují sledování českých seriálů po jednom díle.

Jak nejčastěji české seriály sledujete?

  • Respondenti, kteří aspoň někdy sledují české seriály, je nejčastěji sledují v televizi, když jsou zrovna vysílány. Činí tak více než polovina z nich (58 %). Pouze 13 % je sleduje v televizi zpětně po jejich odvysílání, tedy jako odložené sledování. Sledování na internetových stránkách televize (z archivu) zdarma, na placených videoserverech, videotékách či archivech a stahování z internetu či nahrávku od někoho využívá velmi málo respondentů (6 až 8 %). Ještě méně je těch, co české seriály sledují na internetových stránkách televize (živě) zdarma, na neplacených videoserverech či streamovacích serverech nebo si je nahrávají přímo z televize (nejvýš 3 %). S rostoucím věkem respondentů přibývá těch, kteří častěji sledují české seriály v televizi, když jsou zrovna vysílány. Mladí respondenti do 34 let je častěji sledují na placených videoserverech, videotékách či archivech.

Jaký je váš nejoblíbenější herec/herečka z českého seriálu?

  • 78 % respondentů má svého nejoblíbenějšího herce či herečku českých seriálů. Zbylých 22 % neví, který je jejich nejoblíbenější, nebo žádného nemá. Tři nejčastěji spontánně uvádění herci, respektive herečky jsou Ivan Trojan, Eva BurešováMartin Dejdar.