Nejoblíbenější reklamy mají Kofola, T-Mobile a Air Bank

Mezi Čechy na internetu vede Fofola a prasátko od Kofoly, oblíbené jsou i televizní spoty mobilních operátorů a bank, zjistil průzkum Nielsen Admosphere pro Médiář.

Kampaň Dáš si fofolu?

Kampaň Dáš si fofolu?

Ačkoliv jsou lidé obecně reklamními sděleními přesyceni, když je reklama zaujme, jsou ochotní ji sdílet a doporučovat ostatním. Větší zájem a ochotu podělit se s ostatními o oblíbené reklamy mají ženy, také mladší lidé a také vysokoškolsky vzdělaní. Potvrdil to další průzkum od Nielsen Admosphere exkluzivně pro Médiář v rámci projektu Český národní panel. Ten proběhl na vzorku 504 respondentů mezi českou internetovou populací.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Čtyři z deseti všech dotázaných uvedli, že má nějakou svoji oblíbenou reklamu. Víc mají reklamy v oblibě ženy (42 %) než muži (35 %). Soudě z pohledu věkových skupin jsou výsledky poměrně vyrovnané, kromě nejstarší skupiny nad 55 let. V ní tři čtvrtiny dotázaných uvádí, že žádnou svoji oblíbenou reklamu nemají.

Ti, co mají nějakou oblíbenou televizní reklamu

Kladné odpovědi z celého vzorku

 • celkem 39 %
 • ženy 42 %
 • muži 35 %

Podle věku

 • 15–24 let: 45 %
 • 25–34 let: 37 %
 • 35–44 let: 44 %
 • 45–55 let: 43 %
 • 55 let a víc: 26 %

Kofola nejznámější značkou

Jako svou nejoblíbenější reklamu čtvrtina dotázaných spontánně uvedla kampaň na Kofolu s šišlajícím psem a sloganem Dáš si Fofolu? Na druhém místě se umístila také reklama této značky, konkrétně vánoční spot Prasátko starý jedenáct let. Celkově reklamní spoty značky Kofola jmenovala téměř polovina lidí z těch, kteří mají nějakou nejoblíbenější reklamu.

K dalším nejvíc zmiňovaným reklamám patří spoty značek T-Mobile, Air Bank, Fio banka, GE Money Bank a Vodafone. Všechny jmenované značky mají společné dvě věci: vysokou frekvenci nasazení spotů v televizi a využití jasně profilovaných postav, nejčastěji známých hereckých tváří a hlasů. T-Mobile ukazuje Ivana Trojana, Air Bank od začátku komunikuje dvěma „bankéři“ Tomášem JeřábkemTomášem Měcháčkem, Fio banka má „Itala“ Jakuba Koháka, Vodafone momentálně Jiřího Vyorálka, GE Money Bank kocoura s hlasem Marka Taclíka. V populární vánoční reklamě Kofoly hrál Josef Polášek, tam ale hlavní roli měl povedený scénář.

Jaká je vaše nejoblíbenější reklama?

Odpovídali ti, kteří mají nějakou nejoblíbenější reklamu

 • Kofola se psem (Fofola) 25 %
 • Kofola (vánoční reklama) 11 %
 • Kofola (obecně) 11 %
 • T-Mobile 6 %
 • Air Bank (obecně i „dva bankéři“) 4 %
 • Vodafone 4 %
 • Fio banka 3 %
 • GE Money Bank (kocour) 3 %
 • jiné značky 15 %

Daniel Růžička při natáčení spotu pro GE Money Bank na Kladně

Kocour v reklamě GE Money Bank patří také k nejoblíbenějším reklamám

O reklamách víc mluvíme než sdílíme

Pokud se nějaká reklama respondentům líbí, doporučují ji dalším lidem alespoň výjimečně 65 % respondentů. Reklamy doporučují (alespoň výjimečně) víc ženy než muži (70 % vs. 59 %). Nejméně reklamy doporučují lidé nad 55 let (52 % si je nenechává doporučit, ani je dál nedoporučuje).

Nejčastěji lidé doporučují reklamu tak, že o ní s dalšími lidmi mluví (83 %). Dvě pětiny dotázaných reklamu sdílí přes sociální sítě, 16 % ji pošle ostatním emailem.

Když se vám nějaká reklama líbí, doporučujete ji svým přátelům/rodině/známým ke zhlédnutí?

Odpovídali všichni

 • ano 12 %
 • výjimečně, reklama mě musí vyloženě nadchnout 45 %
 • výjimečně, jsem spíš ten, kdo si nechá doporučit 8 %
 • nenechávám si doporučit, ani nedoporučuji 36 %

Jak reklamu přátelům/rodině/známým doporučujete ke zhlédnutí?

Odpovídali ti, kteří alespoň výjimečně doporučují reklamu

 • mluvím o tom s nimi 83 %
 • pošlu jim reklamu emailem 16 %
 • sdílím reklamu na sociálních sítích 20 %
 • jinak 2 %

Alespoň výjimečně se na reklamu, kterou jim někdo zaslal, podívá 76 % respondentů. Víc se na takové reklamy podívají vysokoškolsky vzdělaní lidé (60 %) než lidé s nižším vzděláním (45 %).

57 % těch, kteří se podívají na zaslanou reklamu, uvádí, že tuto reklamu pošle nebo sdílí dál jen v případě, že ho reklama vyloženě nadchne. Jsou to spíše lidé do 35 let a vysokoškolsky vzdělaní. Reklamy sdílí spíš ženy než muži.

Když vám někdo pošle reklamu ke zhlédnutí (ať už emailem nebo na sociálních sítích), podíváte se na ni?

Odpovídali všichni

 • Ano, podívám 17 %
 • Ano, většinou se podívám 35 %
 • Ano, ale většinou jen výjimečně 24 %
 • Ne, obtěžuje mne to 13 %
 • Žádné takové reklamy nedostávám 12 %

Když se vám reklama, kterou vám někdo poslal/sdílel na sociálních sítích líbí, pošlete/sdílíte ji dál?

Odpovídali ti, kteří se alespoň výjimečně podívají na zaslanou reklamu

 • Ano 20 %
 • Výjimečně, reklama mě musí vyloženě nadchnout 57 %
 • Ne 24 %

O výzkumu

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research. Terénní sběr dat proběhl v době od 10. do 14. 9. 2015 na vzorku 504 respondentů. Cílovou skupinu představuje internetová populace starší 15 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.

Sdílejte