Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Unie obhájců, žádala informace o hostech v ČT

Česká televize uspěla v letitém sporu o zastoupení advokátů v Otázkách Václava Moravce.

  • ČTK
  • 07. 10. 2022 00:00
Otázky Václava Moravce. Foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize

Otázky Václava Moravce jsou tradičním nedělním diskusním pořadem České televize, vysílají se programech Č1 a ČT24. Foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Unie obhájců, která se v letitém sporu neúspěšně domáhala informací o zastoupení advokátů a dalších právních profesionálů v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Soud se kauzou zabýval třikrát a postavil se na stranu ČT, která podle verdiktu nemá povinnost vytvářet na základě žádostí o informace nové analýzy. Třetí rozsudek byl dočasně zpřístupněný na úřední desce.

Unie obhájců v poslední kasační stížnosti například uváděla, že se soudy odloučily od „reality médií“. Je prý elementární povinností médií vědět, koho si zvou, proč si ho zvou a jaké má postavení. Svou žádost o informace označila Unie obhájců za relevantní požadavek, který si zaslouží v demokratické společnosti ochranu.

Nejvyšší správní soud odkázal na svá starší rozhodnutí a připomněl, že Unie obhájců usilovala o analýzu, která by srovnala frekvenci účasti soudců a státních zástupců na straně jedné a advokátů, respektive představitelů České advokátní komory, na straně druhé. „Pokud by ČT měla žádosti vyhovět, musela by zkoumat roli, v níž konkrétní fyzické osoby v pořadu Otázky Václava Moravce vystupovaly, čili musela by vytvořit požadovanou analýzu jako informaci novou,“ stojí v rozsudku.

Správní soud také poukázal na to, že se Unie obhájců rozhodla pro soudní spor, místo aby si sama provedla analýzu pořadů z veřejných zdrojů, případně si ji nechala vypracovat. „Pokud se pro takový postup (stěžovatel) rozhodl, logicky též ponese nepříznivý následek – tj. trvající absenci požadované analýzy, pokud se svojí argumentací před soudy neuspěl,“ uzavřeli soudci Nejvyššího správního soudu.

Unie obhájců žádala informaci, kolikrát byl v letech 2012 až 2017 v pořadu jako host státní zástupce, soudce či advokát, kolikrát tam byl advokát společně s dalšími právními profesionály, kolik pořadů se týkalo justice, státního zastupitelství, advokacie a trestního řízení a s jakými hosty. Cílem bylo zjistit, zda televize při zvaní hostů neopomíjí některé právnické profese a nezve stále ty samé lidi.

Pražský městský soud zprvu rozhodl ve prospěch Unie obhájců. Nejvyšší správní soud však opakovaně zaujal opačné stanovisko.