Nejznámější minerálka je Mattoni, z příchutí mají Češi nejradši citronovou

Co zjistila sonda agentury Nielsen Admosphere z prosince 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek minerálních vod podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek minerálních vod podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek minerálních vod podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek minerálních vod podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Minerální vody aspoň občas nakupuje 90 % Čechů, nejznámější značkou je Mattoni. Za minerálky Češi v průměru utratí 77 Kč, nakupují je hlavně v supermarketech, a to i několikrát za měsíc. Nejpopulárnější příchuť je citronová. Při výběru hraje roli zejména chuť, cena a předchozí zkušenost.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v prosinci 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 11. do 17. prosince 2019 na vzorku 518 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,41 až 1,87.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky ochucených a neochucených minerálních vod znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší spontánní znalosti dosáhla značka Mattoni (71 %). S velkým odstupem ji následují značky Magnesia a Poděbradka (obě 43 %) a Dobrá voda (35 %). Magnesii a Dobrou vodu znají víc ženy než muži a lidé z věkové kategorie 15 až 34 let, kteří často zmiňovali také Poděbradku, zatímco Mattoni uváděla častěji kategorie 35 až 44 let.

Které z následujících značek ochucených a neochucených minerálních vod znáte?

 • Téměř všichni respondenti znají značky Mattoni (100 %), Poděbradka (99 %), Magnesia (99 %), Korunní (99 %) a Dobrá voda (99 %).

Nakupujete aspoň občas ochucené a neochucené minerální vody?

 • Aspoň občas nakupuje minerálky 90 % Čechů. Víc je nakupují lidé 
  se základním vzděláním či ve věku 15 až 34 let, naopak méně respondenti s vysokoškolským vzděláním či osoby starší 45 let.

Které značky ochucených a neochucených minerálních vod nakupujete?

 • Nejvíc dotázaných, kteří znají danou značku minerálních vod a aspoň občas je nakupují, nakupuje značku Magnesia (58 %), v 51 % případů také Mattoni. Značku Magnesia častěji nakupují ženy než muži. Počet nákupů se zvyšuje s rostoucím vzděláním nakupujících.

Kterou značku ochucených a neochucených minerálních vod nakupujete nejčastěji?

 • Lidé nejvíc nakupují značku Magnesia (31 %). Nejčastěji po ní sahají zejména ženy, nejstarší věková skupina starší 45 let či vysokoškolsky vzdělaní respondenti.

Kolik zhruba utratíte za ochucené a neochucené minerální vody v rámci jednoho nákupu?

 • Průměrná útrata za ochucené a neochucené minerální vody v rámci jednoho nákupu činí 77 Kč. Nejvíc utrácejí Češi na vesnicích (v průměru 89 Kč), nejméně lidé ve městech (64 Kč).

Kde obvykle nakupujete ochucené a neochucené minerální vody?

 • Většina spotřebitelů (91 %) nakupuje minerálky v supermarketech, muži častěji než ženy. 
 • Čtvrtina dotázaných je také nakupuje v malých obchodech.

Jak často nakupujete ochucené a neochucené minerální vody?

 • Víc než polovina respondentů nakupuje ochucené a neochucené minerální vody několikrát za měsíc (54 %) , necelá pětina několikrát za rok (19 %) a několikrát za týden (18 %).

Nakupujete ochucené a neochucené minerální vody v nějakém období v roce častěji?

 • Víc než polovina Čechů (54 %) nakupuje ochucené a neochucené minerální vody v nějakém období v roce častěji.

V jakém období nakupujete ochucené a neochucené minerální vody častěji?

 • Ti, kteří nakupují minerální vody v nějakém období častěji, tak činí v létě (96 %). Respondenti starší 45 let je nakupují v létě častěji dokonce v 99 % případů.

Při jaké příležitosti ochucené a neochucené minerální vody nakupujete nejčastěji?

 • Víc než třetina dotázaných si kupuje ochucené a neochucené minerální vody jen tak na doma (34 %). Dalších 20 % je nakupuje pro osvěžení, 15 % když je chuť a 11 % při speciálních příležitostech jako jsou např. oslavy.

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu ochucených a neochucených minerálních vod?

 • Při nákupu ochucených a neochucených minerálních vod je pro spotřebitele nejdůležitější chuť (54 %). Často také zohledňují cenu (50 %) či předchozí zkušenost (36 %). Pro muže je nejdůležitějším faktorem cena, zatímco pro ženy chuť. S rostoucím věkem a vzděláním důležitost ceny klesá.

Pro koho obvykle nakupujete ochucené a neochucené minerální vody?

 • Respondenti, kteří aspoň občas nakupují ochucené a neochucené minerální vody, je v 58 % případů nakupují často pro sebe, 33 %  pro partnera nebo partnerku. Téměř polovina (41 %) je však nikdy nekupuje pro své děti, ani pro přátele či známé (36 %). Muži nakupují minerální vody častěji pro sebe než ženy.

Které druhy ochucených a neochucených minerálních vod nakupujete nejčastěji?

 • Lidé nejčastěji nakupují jemně perlivé (54 %) minerální vody, poté neperlivé (29 %) a perlivé (17 %). Jemně perlivé minerální vody častěji volí muži než ženy.

Jaké příchutě ochucených minerálních vod nakupujete?

 • Mezi nejvíc kupované příchuťe minerálek patří citron (54 %), pomeranč (44 %), bílé hrozny (40 %), grep (25 %) či jablko (22 %). Starší lidé častěji  nakupují citronovou příchuť, zatímco mladí (15–34 let) preferují spíše pomeranč nebo bílé hrozny.

Jakou příchuť ochucených minerálních vod nakupujete nejčastěji?

 • Třemi nejoblíbenějšími příchutěmi jsou citron (32 %), pomeranč (18 %) a bílé hrozny (14 %).

Co podle Čechů online vystihuje dané značky

Mattoni

 • Značku Mattoni respondenti označují jako známou, českou a kvalitní.

Poděbradka

 • Podle Čechů je Poděbradka značkou českou, známou a osvěžující.

Magnesia

 • Lidé si značku Magnesia pojí s tím, že je známá, kvalitní a česká.

Korunní

 • Tuto značku respondenti vnímají jako známou, českou a osvěžující. 

Dobrá voda

 • Dobrá voda byla označena jako značka česká, známá a osvěžující.

Ondrášovka

 • Značka Ondrášovka je podle respondentů charakteristická tím, že je česká, známá a osvěžující.

Rajec

 • Rajec Češi považují za známou, kvalitní a osvěžující.

Aquila

 • Značku Aquila vnímají lidé jako známou, osvěžující a českou.

Toma

 • Respondenti si značku Toma spojují s tím, že je známá, česká a osvěžující.

Inzerci vedla televize, nejvíc investovala Mattoni

Ve sledovaném měsíci prosinci 2019 činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie minerální vody, vody podle dat z Ad Intel celkem 33,7 milionu Kč. Dominantním mediatypem přitom byla televize (30,5 milionu), doplňkem internet (1,4 milionu), tisk (1 milion), out-of-home (0,4 milionu) a rádio (0,3 milionu). První místo v hodnotě reklamního prostoru měla značka Mattoni s téměř 31 miliony, která svou inzerci umístila zejména do televize (30,5 milionu) a do tisku (0,2 milionu).

Sdílejte