V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Neudržíte konzistenci názoru, reagují filmaři na Klausovo veto zákona o audiovizi

Filmaři prohlašují, že prezident republiky „očividně pohrdá“ českým kulturním bohatstvím.

Tuzemský svaz filmařů a asociace scénáristů a režisérů emotivně kritizují prezidenta Václava Klause za to, že vetoval - opět po šesti letech - novelu zákona o kinematografii, respektive audiovizi. Prohlásil přitom, že „filmový průmysl je standardním obchodním odvětvím, nikoli veřejným statkem, který by měl být financován z veřejných zdrojů, tedy i z prostředků těch, kteří by je sami na tento účel dobrovolně nedali“.

Zákon se nyní vrací do sněmovny. „Pokud by nedošlo k přehlasování prezidentského veta, bude přímým následkem likvidace české hrané, dokumentární a animované filmové tvorby, bude ohrožena existence řady filmových festivalů, a dojde i k ohrožení projektu digitalizace kin,“ tvrdí ve společném prohlášení svazy. Jsou pod ním podepsány jejich předsedkyně Olga Sommerová (FITES) a Ljuba Václavová (ARAS).

Vetovaný zákon počítá s tím, že fond by mohl přispívat na nejméně sedmdesátiminutové hrané i dokumentární filmy nebo na seriálové epizody s délkou přesahující 40 minut. Podmínkou mělo být, že by uznatelné náklady na českém území dosáhly v případě hraného filmu 15 milionů Kč, v případě seriálového dílu 10 milionů a u dokumentu 3 miliony.

Prohlášení Českého filmového a televizního svazu (FITES) a Asociace režisérů a scénáristů (ARAS) k vetu prezidenta Václava Klause Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie

Profesní organizace FITES a ARAS jsou znepokojeny tím, že je prezidentem České republiky člověk, který si neváží jednoho ze základních pilířů české kultury.

Jestliže je Václav Klaus na jedné straně schopen ostře formulovaných proklamací na téma mizející národní suverenity a na straně druhé tvrzení, že filmový průmysl není ničím jiným než standardním obchodním odvětvím, potom musíme pochybovat o jeho schopnosti udržet konzistenci vlastního názoru. Jsme naopak přesvědčeni, že kultura a umění, včetně filmového udržují identitu a morální pevnost národa.

Doufáme, že v tomto případě Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prokáže tolikrát proklamovanou schopnost sjednotit se v případě prospěšné právní normy a prezidentské veto přehlasuje. Pokud by nedošlo k přehlasování prezidentského veta, bude přímým následkem likvidace české hrané, dokumentární a animované filmové tvorby, bude ohrožena existence řady filmových festivalů, a dojde i k ohrožení projektu digitalizace kin.

S ulehčením tedy vítáme fakt, že pan Václav Klaus bude prezidentem České republiky už jen několik málo měsíců a věříme, že se jeho nástupcem stane osobnost, která nebude českým kulturním bohatstvím takto očividně pohrdat.