Newton Media má zakázku od další instituce EU

Český poskytovatel služeb monitoringu získal nový kontrakt v mezinárodním tendru.

Česká společnost Newton Media zvítězila v konkurenci několika dalších zahraničních monitorovacích firem v mezinárodním tendru Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) a od léta bude zpracovávat rozsáhlou analýzu mediální prezentace násilí na ženách ve vybraných členských státech EU.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) monitoruje, nakolik členské země plní své závazky v oblasti rovnosti mezi pohlavími a v boji proti genderově podmíněnému násilí. Připravovaná analýza mapuje vliv médií na šíření genderových stereotypů v pěti vybraných zemích (Polsko, Chorvatsko, Litva, Německo a Švédsko). Sleduje období od ledna do prosince loňského roku 2020, tedy dobu, kdy docházelo k nárůstu například domácího násilí vlivem lockdownu a pobytu v karanténě.

„Analýza je unikátní tím, že kombinuje postupy klasické mediální analýzy a lingvistické analýzy, ke které využíváme jak vlastní lingvistické oddělení, tak spolupráci s vědci z dotčených zemí,“ popisuje Lucie Geislerová, vedoucí zahraničního monitoringu Newton Media. Česká firma v tendru uspěla i díky svým zahraničním pobočkám a spolupráci s mezinárodními partnery. „Aktuálně pro naše klienty sledujeme média v 55 zemích a ve 40 jazycích,“ doplňuje Geislerová.

EIGE je sedmou institucí spadající pod Evropskou unii, se kterou Newton aktuálně spolupracuje. Už zpracovává mezinárodní mediální monitoring či analýzy pro Evropskou komisi, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou chemickou agenturu (ECHA), Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA), Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a pro v Praze sídlící Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA).