Newton Media představuje nové mezinárodní principy měření PR

Jak měřit komunikaci? Přiblíží to webinář Newton Media ve čtvrtek 3. prosince od 14.00.

Navštivte webinář Barcelonské principy 3.0

Navštivte webinář Barcelonské principy 3.0

Způsob, jak měřit a vyhodnocovat firemní komunikaci a PR, už od roku 2010 shrnují takzvané Barcelonské principy. Jejich koncept vytvořila Mezinárodní asociace pro měření a vyhodnocování komunikace (AMEC). Tento projekt se nyní dočkal už třetí aktualizované verze. Stejně jako na první úpravě v roce 2015 se i letos na aktualizaci a představení principů místním profesionálům podílí česká společnost Newton Media.

„V rychle se rozvíjejícím oboru komunikace se za posledních deset let hodně změnilo. Postupy běžné v roce 2010, ale dokonce i v roce 2015, už jsou často zastaralé. Nejpodstatnější změny se přitom udály v posledních dvou až třech letech,“ říká Magdalena Horánska ze společnosti Newton Media, která je jediným českým partnerem AMEC a zajišťuje lokální uvedení a medializaci takzvaných Barcelonských principů 3.0. Měření by podle Horánske mělo zahrnovat jak tradiční, tak sociální média a mělo by zachycovat jak změny v míře porozumění cílové skupině, tak hodnotu značky, firemní reputaci a odrážet vliv na obchodní výsledky. Novou verzi Barcelonských principů zpracovával AMEC spolu s týmem odborníků z celého světa. „Rozšířila se jejich aplikovatelnost na širší a rozmanitější spektrum organizací tak, aby bylo patrné, že postupy osvědčené v měření a hodnocení komunikace jsou stejně důležité pro vládu a ministerstva nebo neziskové organizace jako pro komerční subjekty,“ dodává Horánska.

Jak měřit PR

Barcelonské principy 3.0 mají celkem sedm bodů.

  • První říká, že stanovení konkrétních cílů, tedy koho, co, kdy a jak intenzivně by měla PR komunikace ovlivnit, je zásadním předpokladem pro plánování, měření a hodnocení komunikace.
  • Druhý bod doporučuje dívat se na dlouhodobější dopad komunikační strategie.
  • Třetí bod se odklání od původního cílení na obchodní metriky, jako jsou prodej a tržby, ale nabízí ucelenější pohled na výkon.
  • Čtvrtý bod zmiňuje potřebu kvalitativní i kvantitativní analýzy při měření a hodnocení komunikace.
  • Podle pátého bodu AVE (Advertising Value Equivalents) nevyjadřuje hodnotu komunikace, její měření by mělo být daleko podrobnější.
  • Šestý bod říká, že by se měly měřit všechny relevantní online i offline kanály, včetně sociálních sítí.
  • Poslední, sedmý bod uvádí, že spolehlivé a konzistentní měření vyžaduje integritu a transparentnost, což se týká současné problematiky ochrany osobních údajů a správy, protože organizace dodržují nové předpisy, jako je GDPR.

„Měření komunikace je logickou součástí práce všech PR odborníků. Public relations přesto není exaktní a snadno vymezitelnou disciplínou, jedná se o obor, který je, co se týče možnosti evaluace, na míle vzdálený například obchodu, v němž se počítá s konkrétními čísly, a především s reálně definovatelnými výsledky,“ tvrdí Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA, a dodává: „Měřením dopadů PR aktivit se přitom získávají argumenty o hodnotě práce PR oddělení, které dokáží přesvědčit vedení společností, respektive decision makery o významu investic do komunikace“.

Webinář k měření komunikace

Nové Barcelonské principy 3.0 byly představeny během Virtuálního summitu AMEC v červenci tohoto roku. Nyní k tomuto projektu spouští AMEC komunikační kampaň. V listopadu také tradičně startuje sérii mezinárodních vzdělávacích akcí nazvanou AMEC Measurement Month. Jde o iniciativu konající se už pátým rokem, která na konkrétních příkladech z praxe ukazuje, jak lze vyhodnocování měření komunikace aplikovat při tvorbě marketingového a komunikačního plánu.

V rámci AMEC Measurement Month proběhne 3. prosince webinář, na kterém Newton Media ve spolupráci s APRA představí aktualizované Barcelonské principy. Kromě Magdaleny Horánske z Newton Media vystoupí Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA, a seznámí účastníky webináře se svými zkušenostmi z měření komunikace v Česku, a dál Richard Bagnall, šéf AMEC, který představí zahraniční případovou studii s aplikací Barcelonských principů. Webinář proběhne v češtině a angličtině bez simultánního tlumočení.

Text je placenou propagací společnosti Newton Media