Newton Media získává za klienta pátou instituci EU

Monitorovací firma vyhrála tendr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Newton Media

Newton Media aktuálně pro své klienty sleduje média v 55 zemích a ve 40 jazycích

Česká společnost Newton Media zvítězila v mezinárodním tendru v konkurenci šesti dalších velkých světových firem a od prosince bude poskytovat monitorovací služby Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Jde o pátou instituci spadající pod Evropskou unii, pro niž bude Newton zpracovávat denní mezinárodní monitoring médií a analýzy. Už pracuje pro Evropskou komisi, Evropskou chemickou agenturu (ECHA), Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) a Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

ECDC v současné době hraje významnou roli v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Od jejího vypuknutí monitoruje a hodnotí možná rizika a poskytuje poradenství členským státům a Evropské komisi, kterým tak pomáhá přijmout účinná opatření. Podrobný monitoring zahraničních médií je pro instituci stěžejní.

„V takto náročném tendru jsme uspěli hlavně díky schopnosti pokrýt požadované množství zemí, které dokážeme monitorovat spolu s našimi zahraničními pobočkami a mezinárodními partnery. Od prosince budeme ECDC dodávat denní monitoring médií z 35 zemí a ve 24 jazycích,“ přibližuje Lucie Geislerová, vedoucí zahraničního monitoringu Newton Media.

„Monitoring pro ECDC zahrnuje tištěná média, online zdroje, zprávy tiskových agentur a specializované zdravotní publikace. Výstupem bude výběr relevantních zpráv a také jejich shrnutí v angličtině. Připravovat budeme také půlroční a roční kvalitativní a kvantitativní analýzy, které dávají komunikačnímu týmu ECDC zpětnou vazbu, nakolik se jejich spolupráce s konkrétními médii promítá do výsledného mediálního obrazu instituce,“ dodává.

Kromě evropských institucí připravuje Newton Media zahraniční monitoring i pro komerční společnosti. Jednou z nich je Zentiva, pro kterou monitoruje print, online, sociální média i odborné zdroje z oboru farmacie a medicíny v 16 zemích a v 15 jazykových mutacích. Pro Generali pokrývá celý region střední a východní Evropy, jde o 10 zemí a 11 jazyků. Součástí monitoringu je report s přehledem, jak si vede značka, její konkurence a obecné novinky týkající se témat relevantních pro danou společnost. Aktuálně Newton pro klienty sleduje média v 55 zemích a ve 40 jazycích.