V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Nova má další statisícovou pokutu za kriminálku

Regulátor trestá komerční televizi za závadné scény před 22. hodinou.

Seriál Expozitura uvedla Nova v premiéře na podzim 2011. Foto: TV Nova

Seriál Expozitura uvedla Nova v premiéře na podzim 2011. Foto: TV Nova

Celkem půl milionu korun má podle únorových verdiktů rady pro vysílání zaplatit televize Nova za to, že příliš brzo vysílá kriminální seriály se scénami závadnými pro děti. První týden v únoru pokutoval regulátor vysílání Novu za uvedení vlastního seriálu Expozitura loni 20. června kolem půl deváté večer, pokuta činí 300.000 Kč. Minulý týden rada shledala mimo zákon epizodu americké série Kriminálka Las Vegas XII z tého dne, jen z půl šesté odpoledne. Za ní Nova má platit 200.000 Kč.

Akvizičním i vlastním seriálem Nova podle radních porušila zákonné pravidlo nezařazovat přes den - tedy od 6 do 22 hodin - pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. V obou odůvodněních přitom rada jmenuje řadu scén, které by podle ní mohly u dětí způsobit zvýšení úzkosti, podrážděnost, poruchy spánku nebo neadekvátní emoční reakce.

Pokuty mají být splaceny do měsíce, provozovatelé vysílání je ale často vzápětí napadají soudně, a o údajných prohřešcích tak rozhodují soudy. Hranice pro závadné pořady by se přitom výhledově mohla posunout z 22. na 20. hodinu. Podle chystané novely českých mediálních zákonů by totiž televize mohly od 20 do 22 hodin vysílat pro diváky od 15 let.

Jak rada pro vysílání zdůvodnila pokuty

Proč má Nova platit za Expozituru

Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o. [...] pokutu ve výši 300 000,- Kč, pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovila povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Expozitura (4), podtitul Sedmý den, dne 20. června 2014 od 20.20 hodin na programu NOVA, který obsahoval následující scény (1) V expozici příběhu (04:51–05:48 od začátku záznamu) – prostřihy záběrů na monitor počítače, který policisté sledují. Na záběrech z neurčitého zdevastovaného industriálního interiéru stojí žena s rukama vytaženýma vzhůru a přivázanýma k jakési konstrukci. V ústech má roubík. Na sobě má zbytky šatů, na kůži viditelné šrámy. V záběru je její postava nanejvýš přibližně od břicha vzhůru. Ženu mučí maskovaný muž – je vidět, jak ji šlehá jakýmsi bičem přes záda (šlehání ženy je sice zobrazeno rozostřeně avšak obsah scény a ženino utrpení je stále seznatelné). Prostor je uzpůsoben jako improvizované studio – na straně stojí stativ s reflektorem, který scénu osvětluje, a úhel záběru dává tušit, že scénu snímá kamera. Poslední záběr internetového videa je doplněn titulkem: „Real death in 7 days – sedmý den přijde smrt“. (2) (8:52–9:49) sledujeme hlavního pachatele bez masky v jeho úkrytu, jak si na stole chystá bílý prášek, který pak brčkem nasává do nosu. Záběr kamery je veden z úrovně pod deskou stolu, takže aplikace drogy není explicitně zobrazena. Divák nicméně dostává informaci, že hlavní pachatel je narkoman. Dva komplicové násilím přivádějí mladou ženu. Žena je oblečená, vitální a hlasově vyjadřuje nesouhlas. Obrací se do prázdna a směrem, kde nikdo nestojí, pronáší: „No, Sádhů, s touhle si užiješ.“ Jeden komplic pak druhému vyplácí peníze za dodanou oběť. (3) Po chvíli v příběhu následuje scéna, která zachycuje nález mrtvé ženy z videa (cca 10:34–11:50). V uzavřeném policejním prostoru leží na panely vydlážděné částečně zarostlé ploše patrně nahá žena na břiše (nahá žena na břiše je rozostřená avšak stále rozeznatelná). Kolem jsou policisté. Záběry z dálky neumožňují tělo přesně vidět (rovněž neodostatečně rozostřená scéna). Jediný detailní záběr ukazuje záda ležící ženy s krvavými šrámy. V celé scéně oběť zůstává ve stejné pozici na stejném místě. (4) Na internetu se objeví záběry nové vězněné ženy (12:36–13:15). Prostředí a typ záběrů jsou stejné jako v předchozím případě. Tentokrát záběry, které policisté sledují na monitoru, doprovází i původní zvuk – věznitel své oběti vyhrožuje. Žena na záběrech je přivázaná vstoje jako její předchůdkyně, má roubík v ústech a pláče (tato scéna opět rozostřena, avšak divák stále může seznat co se na scéně děje) Pozornější divák, který si logicky poskládá předchozí informace, může pochopit, že předtím do prázdného vězení byla přivedena nová oběť, protože dřívější už byla umučena a odvezena pryč. (5) (46:04–46:35) Záběr dění na monitoru počítače na policejní služebně je střihem (46:18) změněn na záběr z místa věznění, takže záběr je pak zřetelnější a detailnější. Záběr přejíždí postavu ženy ležící na boku od nohou. Na těle má krvavé šrámy (krvavé šrámy jemně rozmlženy). Oblečena je do krátkých šatů bez rukávů, které jsou ušpiněné. Kovovými pouty je připoutaná za ruku. Zdrceným hlasem se snaží zpívat písničku Holka modrooká. (6) Nový moment do příběhu přináší scéna, kde záběry vězněné ženy najde na internetu skupina dětí (1:04:19–1:04:42). Poté, co jsou děti vyrušeny pozváním na svačinu. Žena ho zdrceně žádá, aby ji zabil (1:05:11): „To už nevydržim, zabijte mě. Prosim vás, zabijte mě.“ Mučitel ale říká, že ji zabije až po sedmi dnech a dodává (1:05:42): „Na zejtra mám pro tebe předplacenýho klienta. A to musíš bejt eště vcelku, aby ses líbila.“ (7) Po úseku děje věnovaném vyšetřování pokračuje scéna s vězněnou ženou (1:16:36– 1:18:56). Mučitel se k ní přiblíží s hadicí se slovy: „Musim si tě trochu umejt. Ne abys byla hezká. Hezká už nikdy nebudeš, až tady skončíš. Ale trochu smrdíš, víš? Smrdíš jak stará děvka.“ Vězenkyně se pak vzchopí, odstrčí svého věznitele a vyšplhá po železných stupních zapuštěných do zdi vzhůru k zamřížovanému sklepnímu okénku pod stropem. Volá ven o pomoc, dokud není stažena zpátky. Nechápajícího kolemjdoucího mučitel, který vyjde ven, uchlácholí svým vysvětlením, a pokračuje scéna v improvizovaném vězení. Trapič sděluje vězenkyni, že ji bude muset zabít o den dřív, a dává jí facku. Ruka dopadá na tvář mimo záběr kamery. (8) Dalším vyšetřováním je mezitím zjištěna identita věznitele, který dříve pracoval v pitevně, ale při razii není ve svém bydlišti zastižen – není to místo věznění obětí. Jsou tam však objeveny válcovité skleněné nádoby s částmi lidského těla ve žluté kapalině – rozeznat jde například ruka či noha (části těl rozostřeny, avšak stále je možné seznat o co jde) (kolem 1:21:25). (9) V další scéně v improvizovaném vězení (1:31:05–1:32:18) maskovaný věznitel říká své bezvládně sedící, tentokrát upravené vězenkyni: „Víš, co mi vadilo nejvíc, když jsem ještě makal? Že ty mrtvoly nebyly hezký. Já tvrdim, že člověk by měl jít do rakve hezkej. Ať už prožil cokoliv. I Sádhú si to myslí. Taky mi řikal, abych ti to tvoje umírání trošku protáh. Aby to byla taková pomalá, hezká smrt.“ Při své řeči rovná ženě vlasy. Pak bezvládné ženě maluje obličej šminkami a pokračuje ve svém monologu: „Ale neboj, smrt tě bude bolet ze všeho nejmíň. Žíly máš sice úzký, takže to poteče dlouho, ale brzy ztratíš vědomí.“ Přitom bere do rukou její bezvládnou ruku a přejíždí jí po žíle od loketní jamky k zápěstí. – Úspěšný policejní zásah pak proběhne jakoby mimo děj příběhu, a scéna, která ho připomíná, se ve skutečnosti ukáže být zásahem policie připravené na již zajištěném místě činu proti zákazníkovi, který se příští den dostavil na toto místo, aby se podílel na násilí na oběti. Již zajištěný muž dostane od policisty facku a reaguje ruskou nadávkou „suka“ (doslova „čubo“). Protože záběry na internetu jsou vysílány s denním zpožděním a nedají se odstranit, je náznakově vidět vlastní úspěšný policejní zákrok jakoby v reminiscenci (od 1:34:42), kdy záběry opět sleduje na monitoru počítače skupina dětí. Do sklepení vlétne dělbuch a překvapený věznitel je vmžiku zpacifikován vtrhnuvšími policejními ozbrojenci. Přitom se na moment ocitá v detailu úpějící před kamerou. Policista pak přichází před stále ještě zapnutou kameru a než ji vypne, pronáší do ní, že policie si přijde i pro ty, kdo sledovali přenos. Chlapci u monitoru v policistovi poznávají otce jednoho z nich. Chlapec pronáší: „Průser.“ Popsané scény mohou ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých, a to následujícím způsobem: kromě násilí jako takového, je ve scénách přítomno mučení, fyzické a psychické týrání, deviantní sexuální praktiky (deviantní sexuální praktika není zobrazena přímo, avšak použité kostýmy jako kukla, oděv roubíky a další na ni přímo odkazují). Toto spolu s kulisami a reáliemi vzbuzuje strach a napětí. Ač jsou některé záběry rozostřeny, divák je stále schopen seznat, co je na nich rozostřeno a z doprovodného děje může stále vnímat, co se v průběhu pořadu děje. Samotný dokumentární styl (sledování na monitoru policie) zvyšuje autentičnost viděného a tímto pro děti a mladistvé značně ztěžuje rozlišení hranice mezi fikcí a realitou. Obsah popsaných scén překračuje rámec běžné lidské zkušenosti a u oběti by takový zážitek způsobil posttraumatickou stresovou poruchu. Je-li příběh prezentovaný jako skutečný, nebo alespoň skutečností inspirovaný, motiv strachu se ještě zvyšuje. Zde popsané může způsobit u dětí a mladistvých zvýšení anxiety (úzkosti), zvýšení napětí, podrážděnost, poruchy spánku, neadekvátní emoční reakce, odchylky od běžného chování. V rámci nedokončeného psychosexuálního vývoje se může také objevit předčasný zájem o odlišné či deviantní formy sexuality, případně naopak negativní pohled na sexualitu jako takovou.

Proč má Nova platit za Kriminálku Las Vegas

Rada ukládá provozovateli CET 21 spol. s r.o. [...] pokutu ve výši 200 000,- Kč pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanoví povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Provozovatel se porušení zákonné povinnosti dopustil odvysíláním pořadu Kriminálka Las Vegas XII (9) dne 20. června 2014 od 17:32 hodin na programu NOVA, který obsahoval scény, jež by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad, který byl vysílán v podvečerním čase, kdy mohou být u obrazovky děti, obsahoval scény, které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Jedná se zejména o scénu zobrazující násilí, kdy je explicitním způsobem znázorněno rozpůlení lidského těla pomocí střelby, přičemž je zahrnut jak pohled na samotné tělo, tak ilustrativní zobrazení průniku kulky do těla, jež má za následek roztříštění páteře (22:00 minut od začátku pořadu) a scény prezentující následky násilí, kdy je znetvořené tělo, ať již zcela, či jeho určité části, detailně snímáno na místě činu (26:11 minut od začátku pořadu), a především pak na pitevním stole (26:42 minut od začátku pořadu). Zde popsané může způsobit u dětí a mladistvých zvýšení anxiety (úzkosti), zvýšení napětí, podrážděnost, poruchy spánku, neadekvátní emoční reakce, odchylky od běžného chování.