V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Nova: Podle nového zákona o ztišení reklamy bychom museli některé spoty vysílat němé

Vláda poslanecký návrh zákona nepodpořila, nejsou podle ní vyjasněné věci týkající se třeba toho, kdo by hlasitost měřil.

Po protestu televizní asociace proti poslaneckému návrhu zákona na sladění hlasitosti reklam s hlasitostí pořadů teď vyjádřila svou kritiku samostatně komerční televize Nova. Také ta upozorňuje, že norma vznikala bez diskuse s jejími odborníky a že kýžený záměr nemusí být prakticky proveditelný.

„Návrh legislativního řešení této problematiky s námi nebyl bohužel dopředu diskutován a došlo tak k tomu, že tento návrh situaci podle mého názoru bohužel neřeší. V jeho důsledku by docházelo k absurdním situacím, kdy pokud bychom například vysílali snímek Umělec, pětinásobného držitele Oskara, což je němý film, musel by být reklamní blok také ‚němý‘,“ argumentuje generální ředitel Novy Jan Andruško.

Podobně též zástupci televize Barrandov poukazovali na to, že divákovi se bude jevit zvuk při jeho „ořezání“ zhoršený, respektive nevýrazný.

„To jistě není záměr zákonodárce. My jsme však připraveni se zákonodárci spolupracovat na legislativních změnách tak, aby bylo konečné řešení šetrné k divákovi, a aby bylo smysluplné, efektivní a právně vynutitelné,“ prohlásil šéf stanice.

Podle Novy je nutné nejdřív podobu a hlavně praktické dopady vyjednat se všemi dotčenými subjekty, které spoty připravují, tedy i se zadavateli reklamy a s reklamními agenturami.

„Problematika nastavení a vnímání hlasitosti televizního vysílání je komplexní a není možné ji řešit jednorázovou úpravou legislativy pouze směrem k provozovatelům televizního vysílání. Dle stávající praxe, kdy reklamní spoty dodávají do TV Nova klienti jako uzavřené autorské dílo, není tyto spoty možné bezdůvodně upravovat ani jinak do nich zasahovat, pokud jsou vytvořené v souladu s platnou legislativou a technickými normami,“ uvedla stanice.

Podobně jako veřejnoprávní Česká televize se i Nova řídí doporučeními Evropské vysílací unie (sdružení stanic veřejné služby na kontinentě) - jak sdělila, v minulosti do svého vysílání implementovala zvukový procesor, který pracuje dle normy ITU-R BS.1770-1.

Vláda zákon nepodpořila

Kabinet Petra Nečase se k poslaneckému návrhu zákona o ztišování televizních reklam postavil neutrálně. Nejsou podle něj vyjasněné věci týkající se například toho, kdo by hlasitost měřil. Stanovisko kabinetu je jen doporučující, o předloze rozhodnou poslanci.

Novináře o tom po středečním zasedání vlády informovala vicepremiérka Karolina Peake z Věcí veřejných, které téma ve veřejném prostoru iniciovaly. „Všichni velmi dobře známe to, jak hlasitá může být reklama,“ řekla Peake. Vláda podle ní není pro návrh, ani proti němu.

Na dodržování předpisu by podle návrhu dohlížela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která by vyhláškou stanovila technické záležitosti a podrobnosti zákazu. Televize by podle novely nesměly vysílat více nahlas ani znělky, které oddělují reklamu, a teleshopping od ostatních částí vysílání. Sankce za prohřešek by mohla podle předlohy činil 10 tisíc až 5 milionů Kč.

Vláda ve svém stanovisku, které zveřejnila již dříve, poukázala na to, že předloha v rozporu s ústavními požadavky nevymezuje konkrétní věci, které by měly být vyhláškou upraveny. Návrh vyhlášky navíc není k novele připojený, a není tedy jasné technické řešení záležitosti. Předpis by neměla podle předběžného stanoviska vydávat vysílací rada, která je nezávislým správním úřadem. Vláda bude mít pochyby i o možnosti ukládání pokut podle předlohy.

Pokusy omezit hlasitost reklamy v televizi byly již dříve. Například v roce 2007 připravila obdobnou novelu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která se inspirovala novelou mediálního zákona na Slovensku. Návrh na omezení hlasitosti televizní reklamy tehdy schválil slovenský parlament s velkou podporou.