Digitální agentury v Atlasu ukázaly, co mají letos nového. Připomeňte si na Twitteru či Instagramu.

Nova, Právo a LN informovaly o britské královské svatbě častěji než Blesk

Včetně speciálních příloh psal o svatbě britského prince Williama nejčastěji deník MF Dnes. Zjistili to výzkumníci z Newton Media.

Ohlášená svatba prince Williama s dlouholetou přítelkyní Kate Middleton vyvolala obrovskou mediální reakci po celém světě.

Mediální analýza Newton Media sledovala, jaký obraz o ní utvářely celostátní deníky (včetně jejich příloh), vybrané týdeníky (Instinkt, Reflex, Respekt, Týden) a televizního a rozhlasového zpravodajství a publicistiky, a to od počátku roku do dne svatby, tedy od 1. 1. 2011 do 29. 4. 2011 (tisk), respektive 28. 4. 2011 (televize a rozhlas).

Graf ukazuje vývoj mediálního zájmu o svatbu prince Williama a Kate Middleton od počátku roku.

Graf ukazuje vývoj mediálního zájmu o svatbu prince Williama a Kate Middleton od počátku roku.

Královská svatba vzbudila nebývalý zájem. Celkem bylo ve sledovaných titulech a období uveřejněno 455 příspěvků. S postupem času přibývaly detailní informace o přípravách a průběhu svatebního obřadu. Počet příspěvků gradoval a v den svatby 29.4.2011 uveřejnily jen celostátní deníky hned 40 příspěvků.

Nezaznamenali jsme žádné výrazné negativní ohlasy na tuto událost. Sporadicky se v příspěvcích objevily hlasy Londýňanů, že už jsou z celých dlouhých a složitých příprav unavení, či dotazy po tom, na kolik přijde svatba daňového poplatníka. Drobné kontroverze se vyskytly po zveřejnění seznamu hostů, zejména v otázce nepozvání bývalých premiérů Tonyho Blaira a Gordona Browna.

Média sledovala i „ryze česká“ téma, například, zda bude na svatbu pozván někdo z České republiky. V polovině dubnu uvedla, že pozvánku dostal český velvyslanec v Londýně Michael Žantovský. Téměř tři desítky příspěvků poukázaly na perníková srdce, která speciálně pro tuto příležitost vyrobily studentky ve Vsetíně a která budou zaslána na královský dvůr. Den před svatbou se objevila informace, že snoubenci dostanou z České republiky svatební dar – starokladrubského koně. V národním hřebčíně byl vybrán pětiletý potomek nejstarší větve plnokrevníka z osmnáctého století.

V neposlední řadě se média ptala, zda mají Češi zájem zúčastnit se oslav alespoň jako turisté v londýnských ulicích. Například mluvčí CK Fischer Dan Plovajko pro Právo však uvedl: „Setkali jsme se skutečně s malou odezvou, proto jsme byli nuceni víkendové zájezdy na tuto akci zrušit.“

Graf ukazuje, o jakých tématech referovala média v souvislosti s královskou svatbou nejčastěji.

Graf ukazuje, o jakých tématech referovala média v souvislosti s královskou svatbou nejčastěji.

Celkovou publicitu královské svatby lze rozdělit do zhruba čtyř tematických okruhů.

  • Největší pozornost byla upřena na samotný svatební obřad (37 %), konkrétně pak na místo a průběh svatby a na svatební hosty. Média v hojné míře informovala rovněž o podrobnostech týkajících se svatební hostiny, spekulovala o šatech nevěsty i ženicha a o dalších doplňcích na svatbu. Výrazně menší pozornost byla věnována svatebním darům, finančním otázkám svatby a výběru svědků.
  • Druhý největší blok témat se zabýval širšími souvislostmi a dopady svatby (27 %). V této souvislosti novináři například zmiňovali byznys napojený na svatbu, prodej suvenýrů, a to často i velmi bizarních apod.
  • Stejnou část „koláče celkové publicity“ (po 18 %) „ukously“ okruhy královská rodina a osobnosti Williama a Kate. Média popisovala seznámení a průběh jejich vztahu, připomínala rodinný původ neurozené Kate či spekulovala o místě líbánek novomanželů, jejich běžném životě po svatbě a také o případném těhotenství nevěsty. Velmi často média porovnávala svatbu Williama a Kate se svatbou Williamových rodičů a bilancovala jejich nepříliš úspěšné manželství, jež skončilo rozvodem.
  • Dalšími diskutovanými tématy byly následnictví a osudy jednotlivých členů královské rodiny.
Graf znázorňuje medializaci vybraných členů královské rodiny a příbuzných.

Graf znázorňuje medializaci vybraných členů královské rodiny a příbuzných.

Vedle nevěsty a ženicha byli v médiích nejčastěji uváděni rodiče Williama – princ Charles a zesnulá lady Diana.

Přibližně o dvě desítky méně příspěvků zmínilo královnu Alžbětu II. Současné manželce Camille byl věnován stejný prostor jako sestře Kate – Philippě. Poměrně velkou pozornost na sebe strhávala bývalá manželka prince Andrewa Sarah Ferguson, která nebyla na svatbu pozvána.

Graf porovnává počet příspěvků o královské svatbě v jednotlivých médiích.

Graf porovnává počet příspěvků o královské svatbě v jednotlivých médiích.

Zajímavé bylo, že deníky Právo a Lidové noviny uveřejnily v „předsvatebním období“ více příspěvků než bulvární Blesk. Sečteme-li příspěvky i ze speciálních příloh, ujal se symbolického vítězství v počtu příspěvků uveřejněných o svatbě deník Mladá fronta Dnes (62).