Nova zařazuje Rychlovky Ládi Hrušky

Nový pořad půjde v sobotu před obědem.