Nové řešení Monitora v aplikaci Cribis pomáhá sledovat reputační rizika

Společnosti CRIF a Monitora Media přišly s novým unikátním řešením pro klienty aplikace Cribis, díky kterému lze vyhodnotit reputační rizika obchodních partnerů.

Cribis

Cribis

Základem pro prověřování firem v aplikaci Cribis byly vždy zejména informace o finančním zdraví firmy včetně výpočtů její úvěrové kapacity, pravděpodobnosti bankrotu a dalších důležitých ekonomických ukazatelů. Díky partnerství se společností Monitora Media, která je významným hráčem v oboru mediálních analýz a monitoringu médií, budou moci uživatelé aplikace Cribis najít v reportech relevantní články z médií, které se vztahují k prověřované firmě.

„S postupným zhoršováním ekonomické situace mnoha firem zaznamenáváme vyšší zájem o prověřování obchodních partnerů s možností využívat všechny důležité informace z 90 různých zdrojů na jednom místě a s jednoduchými nástroji na jejich vyhodnocení. Věříme, že uživatelé aplikace Cribis přivítají i novou možnost zjišťovat v modulu Monitora aktuální informace z médií o  výměnách v managementu, kauzách manažerů, o nových produktech či významných kontraktech sledované firmy,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která aplikaci provozuje.

„Sledování negativních a pozitivních informací o firmách je zásadní pro řízení podnikatelského rizika, zákaznického portfolia i dodavatelského řetězce. Většina  ekonomických informací totiž přichází až ex post a proto při prověřování firem roste význam jejich hodnocení na základě nefinančních kritérií.  Věříme, že využití unikátní technologie Monitory pomůže klientům Cribis získat v rámci nefinančního hodnocení firem nové, klíčové informace o jejich klientech a dodavatelích a tím snížit rizika v podnikání,“ dodává Tomáš Berger, CEO Monitora Media.

Aplikace Monitora pracuje s nejaktuálnějším a nejširším portfoliem sledovaných tištěných i online titulů a přepisů televizního a rozhlasového vysílání. Konkrétně je monitorováno víc než 350 pořadů, 9.000 webů a 2.500 tištěných titulů.

Informace o počtu článků vztahujících se k prověřované společnosti za poslední tři měsíce je k dispozici všem uživatelům aplikace zdarma. V placeném modulu Monitora získají uživatelé přehled posledních článků vždy s ukázkou zmínky o prověřované společnosti, které lze rozbalit celé a exportovat.

Další z funkcionalit modulu Monitora v aplikaci Cribis je určování sentimentu článku – tedy celkového vyznění příspěvku. Sentiment vypovídá o tom, zda zpráva vyznívá pozitivně, negativně, neutrálně nebo ambivalentně. Na základě takového posouzení jednotlivých zpráv z médií lze vyhodnotit, jaké je hodnotové vyznění celkového mediálního obrazu subjektu. Využívá se také k rychlému vyhodnocení jednotlivých článků. Sentiment je automaticky přiřazován k článkům na základě strojového učení a na základě databáze slovních výrazů, vychází tedy z celkového vyznění jednotlivých příspěvků.

V médiích je v dnešní době obrovské množství informací. Monitora je ale umí chytře třídit a její uživatelé dostávají jen skutečně relevantní výstupy. Zařazení modulu Monitora přímo do firemních reportů aplikace Cribis ušetří jejím uživatelům čas a zároveň jim pomůže ve výběru důvěryhodných obchodních partnerů pro jejich podnikání.

Text je placenou propagací firmy Monitora Media