Náš newsletter tradičně přešel na letní provoz: v červenci a srpnu chodí jednou týdně, a to v pondělí.

Novinářská cena 2011: nejvíc trofejí má Respekt, Google i čtenáři ocenili Sabinu Slonkovou

Redaktoři Respektu, Lidových novin, České televize, Českého rozhlasu a Aktuálně.cz dnes převzali ocenění soutěže Novinářská cena 2011, která hodnotí kvalitní žurnalistické práce vydané v uplynulém roce. Slavnostního večera v pražském Rock Café se zúčastnilo na sto osobností z médií, nevládních organizací a veřejného života.

Soutěž v České republice pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým Googlem a Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava. V porotách jednotlivých kategorií rozhodovala padesátka českých i slovenských osobností.

Nejvíce ocenění si letos odnesli redaktoři týdeníku Respekt, kteří téměř ovládli kategorie psané žurnalistiky.

  • Petr Třešňák zvítězil v psané reportáži se svým textem o pacientech a pracovnících psychiatrické léčebny v Bohnicích.
  • Ondřej Kundra a Jaroslav Spurný si odnesli cenu za investigativně-analytický příspěvek, který poukázal na systémové chyby v české justici,
  • a šéfredaktor Erik Tabery zvítězil v kategorii Nejlepší komentář.

V kategorii Nejlepší rozhovor psané žurnalistiky převzali ocenění Tomáš Němeček a Barbora Minksová z Lidových novin za rozhovor s Václavem Havlem o české ústavě a justici.

V kategorii Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura, která je společná pro soutěž v Česku i na Slovensku, letos zvítězil slovenský autor Fedor Vico.

V audiovizuálních kategoriích překvapivě zvítězil rozhlas nad televizí.

  • Redaktorka Českého rozhlasu 2 Lenka Svobodová získala ocenění za rozhovor s Madeleine Albrightovou
  • a redaktor Petr Vavrouška byl oceněn za reportáž z Černobylu, kterou vysílal Český rozhlas – Radiožurnál.
  • V kategorii Nejlepší investigativně-analytický příspěvek však zvítězil reportér ČT Lukáš Landa za sérii o předražených jízdenkách pražského Dopravního podniku.

Ocenění Googlem

Novinkou letošní soutěže byly kategorie Google Digital Innovation.

„Internet boří geografické, jazykové i společenské bariéry a dává možnost každému, kdo má zájem projevit svůj názor a rozvinout vzájemnou diskusi s veřejností. Jsou to jednak profesionální online novináři, ale stále více i zástupci občanské žurnalistiky, kteří pro sdílení informací využívají nových technologií a formátů,“ podotkla PR manažerka českého Googlu Janka Zichová.

Cenu Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku tak převzali autoři projektu Paměť národa, který zprostředkovává osudy lidí z české a československé moderní historie.

Cenu Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku pak získali redaktoři Aktuálně.cz Petr Holub a Sabina Slonková za speciál věnovaný korupci v českém zdravotnictví. Sabina Slonková se také stala držitelkou Česko-slovenské ceny veřejnosti za příspěvek, který měl za poslední rok největší dopad na společnost, nebo výrazně přispěl k posílení práv občanů. Pro její speciál o platech úředníků bylo v online hlasování 1566 lidí.

„Nominovaní byli vybráni z více než 330 příspěvků,“ uvedl Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha. Mezi třicítkou nominovaných byli novináři Reflexu, Mladé fronty DNES, Hospodářských novin, Eura, iDnes.cz a dalších médií.

Čestná uznání za kvalitní příspěvky, které poroty chtěly zviditelnit, ale které se již nevešly do nominací, pak získaly i texty z Nového prostoru či serveru Romea.cz. „To je přesvědčivým důkazem, že kvalitní žurnalistika se dělá i v menších médiích,“ dodal Basch.

Výstava a sborník

Vítězové získávají kromě diplomů také odměnu 20 tisíc Kč.

V květnu 2012 vydá Nadace OSF sborník všech nominovaných prací ve formátu pro čtení na webu a v tabletech. Sborník bude k dispozici na stránkách soutěže a také mezi Google Books.

Z kreslených vtipů, komiksů a karikatur, které byly přihlášeny do soutěže, pak vznikne výstava No Comment, jež bude k vidění od konce dubna v Bratislavě a na podzim se představí také v Praze.

VÍTĚZOVÉ NOVINÁŘSKÉ CENY 2011 PODLE KATEGORIÍ
+ KOMPLETNÍ PŘEHLED NOMINACÍ

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“:
Tomáš Němeček, Barbora Minksová: Ví vůbec někdo, kolik zákonů máme? (Lidové noviny)

Rozhovor je unikátním a otevřeným pohledem do oblasti práva, ke které se Václav Havel příliš často nevyjadřoval. Havel popisuje svoji roli při tvorbě české ústavy a jmenování ústavních soudců. Ryze aktuální.

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“:
Petr Třešňák: Dobrodružství v pavilonu č. 14 (Respekt)

Atraktivní a stylisticky výjimečně vyprávěný příběh respektuje lidskou důstojnost pacientů a ukazuje profesionalitu pracovníků psychiatrické léčebny při hledání postupů, které s ohledem na potřeby nemocných leckdy překračují zaběhnutá pravidla. Autor vyniká schopností strukturovat příběh, jeho postavy jsou vidět a slyšet, popisuje scény tak živě, že čtenář zůstává upoután textem až do konce.

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“:
Erik Tabery: Série komentářů (Respekt)

Úvaha Zpátky do současnosti patří k tomu nejlepšímu, co v minulém roce vyšlo. Text je postavený na hluboké znalosti a schopnosti nalézat neotřelé souvislosti a formulovat je srozumitelným jazykem.

Vítěz kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší investigativně-analytický příspěvek“:
Ondřej Kundra, Jaroslav Spurný: Zničte dokument číslo 1439 (Respekt)

Autoři popisují společensky mimořádně závažné téma - poukazují na systémové chyby v české justici. Příspěvek by nemohl vzniknout bez výborné znalosti prostředí a orientace v něm a důkladné práci se zdroji. Porota rovněž oceňuje kvalitní jazykové a faktografické zpracování materiálu.

Vítěz kategorie „Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura:
Fedor Vico: Série karikatur (Hospodárske noviny, SK)

Za přesnost, srozumitelnost, specifický styl a umění pointy.

Vítěz kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda či diskuse“:
Lenka Svobodová: O Madle z Čech (Český rozhlas 2)

Pořad odkryl neznámou historii známé osoby. Autorka se vyvázala z obvyklého pohledu na světovou političku, představila ji jako člověka, ne skrze role, které zastávala. Pozitivní je lidskost a otevřenost výpovědi a její přesah nad rámec pouhého vzpomínání i kladné vyznění. Porota rovněž oceňuje zvukové zpracování pořadu.

Vítěz kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“:
Petr Vavrouška: Černobyl: 25 let poté (Český rozhlas - Radiožurnál)

Reportáž přináší nový pohled na známou událost a zaměřuje se na osobní příběhy lidí, kterým katastrofa Černobylu ovlivnila život. Porota oceňuje žánrovou čistotu a řemeslné zpracování, především využití archívu, vhodné propojení minulosti se současností, hudební dotvoření atmosféry, vnitřní dynamiku příběhu a promyšlenou kompozici reportáže.

Vítěz kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší investigativně-analytický příspěvek“:
Lukáš Landa: Kauza předražené jízdenky (Česká televize)

Porota oceňuje originální a řemeslně výborné zpracování společensky závažného problému, který autor ve spolupráci s neziskovými organizacemi velmi dobře analyzoval. Argumenty, které Lukáš Landa shromáždil, byly natolik pádné, že přispěly k pojmenování příčin a částečně i řešení následků kauzy.

Vítěz kategorie Google Digital Innovation: „Cena Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku“:
Mikuláš Kroupa, Michal Šmíd, Lenka Kopřivová: Paměť národa (www.pametnaroda.cz)

Porota oceňuje projekt Paměť národa za nápad, který je inspirací k využívání orální historie v Česku i za jeho hranicemi, za potenciálně velký společenský přínos a v neposlední řadě za výborné zpracování. I přes nebývalý rozsah témat a materiálu autoři dokázali udržet kvalitu obsahu a zpracování výstupů, které jsou unikátními primárními, tak sekundárními zdroji informací.

Vítěz kategorie Google Digital Innovation: „Cena Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku“:
Petr Holub, Sabina Slonková: Korupce ve zdravotnictví vs. Děkujeme, odcházíme (Aktuálně.cz)

Autoři dokázali nejen zpracovat informace, ale poskytli i silný a důležitý příběh. Jejich práce ukazuje, že nejdůležitější je dobrá řemeslná, do detailů propracovaná novinařina. Porota oceňuje tento příspěvek za to, že autoři tradiční novinářskou práci obohatili využitím technologií a vytvořili výstup s velkou přidanou hodnotou.