Novinářské organizace píší Kellnerovi kvůli svobodě médií

Novináři musejí mít možnost sledovat kauzy bez ohledu na to, kam zasahují, apelují spolky.

  • ČTK
  • 21. 10. 2020 00:00

Několik novinářských organizací, mezi nimi Mezinárodní tiskový institut (IPI) nebo Reportéři bez hranic (RSF), se obrátilo na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, aby se veřejně zavázal dodržovat svobodu slova a redakční nezávislost bez ohledu na politické nebo finanční tlaky. Kellnerova skupina PPF se stala novým vlastníkem společnosti Central European Media Enterprises (CME), pod kterou spadá i česká televize Nova nebo slovenská Markíza. PPF si podle odpovědi novinářským organizacím zaslané ČTK uvědomuje klíčovou roli nezávislých a objektivních médií v dnešní společnosti, a bude se proto i nadále řídit hodnotami a pravidly, díky nimž si zpravodajství a publicistika CME získaly odborný i divácký respekt.

Organizace na ochranu novinářů a svobody slova připomínají, že akvizice PPF, které nově připadlo přes 30 televizních stanic vysílajících pro přibližně 45 milionů diváků, bude mít dalekosáhlý dopad na mediální prostředí ve středovýchodní Evropě. Obchod přišel v době, kdy se svoboda médií a nezávislá žurnalistika v tomto regionu ocitly pod významným tlakem. „Skupině PPF připadne zodpovědnost [...] jako v každé demokratické společnosti dodávat občanům nezávislé informace týkající se veřejných záležitostí,“ uvádí se v otevřeném dopise adresovaném Kellnerovi a také novým šéfům CME Didieru StoessleoviLuboši Jetmarovi. „Je zásadní, aby PPF tomu dostála.“

Za klíčové také novinářské organizace považují, aby PPF dodržela zásady redakční nezávislosti vzhledem k tomu, že televize, které nyní vlastní, hrají důležitou roli ve veřejné debatě v jednotlivých zemích. Novinářské organizace vyzývají, aby se skupina PPF vyhnula propagování nějakých obchodních nebo politických zájmů. „Novináři musejí mít možnost sledovat kauzy bez ohledu na to, kam zasahují,“ stojí také v dopisu. V souvislosti s podnikáním PPF v Číně organizace Kellnera žádají, aby „bez ohledu na dopady pro další investice nebo vztahy“ zajistil, aby televize patřící do CME měly svobodu pokud jde o kritiku čínské politiky nebo investic ve svých zemích a aby nebyly vystaveny tlaku, že mají své postoje zmírnit nebo se určitým tématům vyhýbat.

„Jsme přesvědčeni, že potřeba názorové plurality je pevně zakotvena už ve snaze o co největší divácký zásah a prostor na vysoce konkurenčním televizním a mediálním trhu. Jak PPF, tak CME, respektují a zároveň vyžadují nezávislou, objektivní a pluralitní žurnalistiku, která odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Tyto cíle PPF ostatně veřejně deklarovala už při dokončení celého procesu převzetí CME,“ uvedl výkonný ředitel CME v Česku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku Didier Stoessel. PPF podle něj věří ve svobodu, demokracii, podnikatelského ducha, v profesionalitu a názorovou pluralitu. To jsou hodnoty, ke kterým se v rámci společenské odpovědnosti bude hlásit i při vlastnictví média, jakým je CME.

Novinářské organizace uvádějí, že se na Kellnera obracejí i kvůli tomu, že ředitel pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF Vladimír Mlynář před časem odmítl dopředu vyvrátit obavy, že by PPF mohla prostřednictvím Novy a skupiny CME prosazovat své ekonomické nebo politické zájmy. „Nebudu nic vyvracet dopředu. Já myslím, že každý, kdo si koupí majetek, včetně médií, a zaplatí za něj velké peníze, má právo s ním nakládat,“ řekl Mlynář loni v říjnu v rozhovoru na ČT24. „Budeme budovat slušnou, vyváženou komerční televizi. Nechte nás tu televizi převzít, počkejte, co bude televize vysílat, a pak ji hodnoťte.“

Manažer PPF tehdy reagoval na prohlášení Syndikátu novinářů ČR. Ten uvedl: „Nákupem společnosti CME a jejího produktu televize Nova se společnost PPF stala klíčovým aktérem na českém mediálním trhu. S tím současně přebírá odpovědnost za podobu veřejné debaty a ať chce, či nechce i za podobu české politiky. PPF již deklarovala, že dodržuje zákony země, ve které podniká. Po nákupu společnosti CME je nejvyšší čas, aby PPF deklarovala, že hodlá respektovat a hájit jak zákony, tak i hodnoty, na nichž se ustavila Česká republika, jako jsou svobodné a demokratické volby, právní stát a svobodná a nezávislá média. Záruka svobodných a nezávislých médií vyplývá ze zkušenosti, že v minulosti se televize Nova stala předmětem a nástrojem prosazování partikulárních hospodářských a politických zájmů. Požadavek záruky svobodného a nestranného fungování médií ovládaných PPF je o to naléhavější, že tato společnost má rozsáhlé ekonomické zájmy v zemích, kde je svoboda médií systematicky a dlouhodobě potlačována.“