Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Novinářskou cenou 2015 rezonovalo uprchlictví

Z nominovaných tvůrců 360 příspěvků bylo v soutěži Novinářská cena 2015 oceněno 13 autorů, převážně za témata spojená s evropskou imigrační krizí.

Laureáti Novinářské ceny 2015

Laureáti Novinářské ceny 2015

Nejvýraznějším tématem letošního 6. ročníku soutěže Novinářská cena se stalo uprchlictví. Do soutěže bylo nominováno 360 příspěvků, ceny získalo třináct autorů, Vynikli mezi nimi redaktoři Hospodářských novin, magazínu Reportér, Lidových novin, Mladé fronty Dnes, online televize DVTV a opět České televize. Soutěž pořádá Nadace Open Society Fund Praha.

Uprchlíky se zabývalo pět vítězů

Historicky první Cenu solution journalism si odnesl Tomáš Lindner z týdeníku Respekt. Porota u něj ocenila dlouhodobé mapování tématu i to, že čtenářům „přináší příklady řešení, které lidé v Německu v souvislosti s uprchlickou krizí využívají“. V kategorii Nejlepší psaný komentář zvítězil Petr Honzejk z Hospodářských novin, který se podle poroty snažil téma nahlédnout z jiných úhlů, například z pohledu vietnamského ekonomického migranta žijícího v Praze. V Audiovizuálním rozhovoru uspěl Martin Veselovský z DVTV s rozhovorem s Martinem Konvičkou. Stejný příspěvek zvítězil i v online hlasování o Česko-slovenskou cenu veřejnosti. Téma přistěhovalectví, i když v jiných souvislostech, se objevilo i v Nejlepším psaném rozhovoru, jehož vítězkou se stala Magdalena Sodomková. Ta pro Lidové noviny zpovídala autora dokumentárního filmu o situaci potomků somálských uprchlíku v Dánsku.

Rusko bylo další téma

Další oceněné texty se zaměřovaly na Rusko. Nejlepší psaný analyticko-investigativní příspěvek vytvořil šéfredaktor webu Hlídacípes.org Robert Břešťan, který se věnoval hlavně ruským ekonomickým zájmům u nás. Za Nejlepší audiovizuální reportáž převzal cenu redaktor pořadu Reportéři ČT Lukáš Landa, který se zaměřil na aktivity polovojenské skupiny, vnímající Rusko jako svého spojence proti silám NATO. Jan Boček a Marcel Šulek získali Cenu za inovativní online žurnalistiku za interaktivní příspěvek o znepokojivé demografické situaci v Rusku.

Dostalo se i na investigavce a online novináře

Cenu Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky získali studenti Adam Nedvěd a Tomáš Ducháček za projekt věnovaný kontrole veřejných zakázek před ÚOHS. Na rozpracování svého nápadu budou nyní spolupracovat s redaktory Českého rozhlasu. Nejlepším Audiovizuálním analyticko-investigativním příspěvkem se stala série reportáží Dalibora Bártka v České televizi, kde propojil korupční kauzu s případy praní špinavých peněz prostřednictvím reklamního průmyslu. Nejlepší psanou reportáž roku 2015 napsala redaktorka časopisu Newsweek Kateřina Šantúrová, a to o současnosti i historických souvislostech výroby a distribuce pervitinu. Jana Ustohalová se stala vítězkou Ceny za regionální žurnalistiku s rozhovorem o odsunu brněnských Němců po druhé světové válce. Cenu za Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikaturu převzal Vhrsti za své kresby do časopisu Rodina a škola.

„Těší mě, že Novinářská cena hledá inovace v online žurnalistice a zároveň se snaží podporovat kvalitu novinářských textů. V našich výstupech pro klienty dlouhodobě vidíme rostoucí význam online žurnalistiky, ale především vysoký mediální dopad investigativně zpracovaných témat s velkým společenským přesahem,“ uvedl Petr Herian, zakladatel a předseda představenstva Newton Media, které je partnerem Novinářské ceny.

Vítězové Novinářské ceny 2015

S hodnocením poroty

Kategorie psané žurnalistiky: Nejlepší rozhovor

Magdalena Sodomková: Marnotratní synové (Lidové noviny)

Porota u příspěvku oceňuje profesionální způsob kladení otázek. Rozhovor nabízí jiný, než jen pouze černobílý pohled na okolnosti vzniku a důsledků terorismu a narušuje stereotypy. Autorka se v textu snaží hledat příčiny, vzbuzuje diskusi, klade provokativní otázky a nenechává čtenáře chladnými.

Kategorie psané žurnalistiky: Nejlepší reportáž

Kateřina Šantúrová: No 1. (Newsweek)

Porota oceňuje komplexní zpracování závažného problému, jemuž média v poslední době nevěnují takovou pozornost. Autorka nahlíží na téma, které je specifické pro Českou republiku, a přesto má mezinárodní rozměr, z různých úhlů pohledu a velmi dobře vyvažuje reportážní prvky s historickými souvislostmi.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Petr Honzejk: Základní lidské právo na nenávist (Hospodářské noviny)

Porota oceňuje velmi dobrou jazykovou a stylistickou úroveň komentářů. Příspěvky postihují základní témata aktuálně rezonující českou společností, důležitá pro fungování společnosti obecně, a to i z méně obvyklého úhlu, zvláště v případě komentáře nazvaného Uprchlická krize od pultu vietnamské večerky. Pojmenovává a postihuje nenávist rozmáhající se ve společnosti a postupné zhoršování vztahů mezi lidmi.

Kategorie psané žurnalistiky: Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Robert Břešťan: Jestli si nás Rusko koupí (Reportér magazín ve spolupráci s webem HlídacíPes.org)

Porota oceňuje poctivou práci při vyhledávání a vytěžování zdrojů, schopnost získané informace vyhodnotit a dát jim nový rozměr. Autor vytvořil výbornou analytickou práci, která obsahuje množství poznatků a zároveň je čtivá. Společensky závažné téma porota oceňuje i s ohledem na spojitost se zahraničně politickou situaci poslední doby.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky: Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

Martin Veselovský: Konvička: Půjdu do voleb, Sobotka se nám vysmál (DVTV)

Porota oceňuje profesionální způsob vedení rozhovoru, kterým autor odhalil politické záměry a extremistické názory předsedy Bloku proti Islámu. Moderátor důsledně trval na položených dotazech a nenechal se vtáhnout do osobní roviny. Vyzdvihujeme také zvolené téma, které je klíčové pro budoucí charakter a otevřenost české společnosti a celé Evropy.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky: Nejlepší reportáž

Lukáš Landa: Nebezpečná hra na vojáky (Česká televize)          

Porota oceňuje, že reportáž zobrazuje objevné téma - fenomén, který existuje přímo před našima očima, aniž bychom o něm věděli. Dále oceňuje schopnost reportéra proniknout do polovojenské skupiny, získat si její důvěru a srozumitelně prezentovat téma veřejnosti. Reportáž měla konkrétní dopad - velitel této iniciativy vzápětí odstoupil.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky: Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Dalibor Bártek: Ostravský Janoušek; Reklama za stamiliony a Nečistá hra (Česká televize)

Porota ocenila velmi zajímavě zpracované téma prorůstání ekonomiky a politiky, které autor dlouhodobě sledoval. Autor při zpracování reportáží využil různorodé zdroje (výpovědi odborníků, analytická data, zúčastněné strany), které vizuálně vhodně střídá, což zprostředkovává divákovi celý kontext do hloubky a přitom atraktivním způsobem. Reportáže jsou dobře graficky zpracované, autor nepracoval „od stolu“, ale zdroje získával v terénu a dobře s nimi následně pracoval.

Kategorie online žurnalistiky „Cena za inovativní online žurnalistiku“

Jan Boček, Marcel Šulek: Rusové proti Rusům: Země v nevyhlášené občanské válce (Český rozhlas)

Zdánlivě okrajové téma demografického vývoje v Rusku je zde ukázáno jako možná klíčové pro další vývoj této země, ale i Evropy. Příspěvek ukazuje, že Rusko se hroutí zevnitř a jeho rozpad může mít kritický dopad na celou Evropu. Inovativní je nejenom zpracování, ale i přístup k celému tématu. Vhodně zvolená kombinace faktů a novinářské práce přináší vzrušující čtení.

Zvláštní cena: Cena za regionální žurnalistiku

Jana Ustohalová: Historik Kovařík: Brněnský pochod byla humanitární katastrofa (Mladá fronta DNES)

Příspěvek se od ostatních odlišuje mimořádným společenským přínosem. Přináší nová fakta, včetně zcela konkrétních detailů. Zabývá se odsunem samotným i událostmi, které po něm následovaly, a poukazuje na dosud nezodpovězené otázky. Odsun brněnských Němců líčí nejen jako ojedinělý příběh, ale zasazuje ho do širších souvislostí.

Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky

Adam Nedvěd, Tomáš Ducháček: Kontrola veřejných zakázek před ÚOHS

Porota ocenila studenty Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK Adama Nedvěda a Tomáše Ducháčka za atraktivní projekt, který má potenciál přinést svěží úhel pohledu na agendu veřejných zakázek. Jejich přístup je z odborného hlediska velmi kvalitní, tématu se už pečlivě věnovali, rozumějí mu a jsou připraveni ho nadále rozvíjet. Spojení se zkušenými datovými analytiky a novináři otevírá možnost, že se ukáží nová zjištění ohledně dynamiky fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zvláštní cena: Cena Solution Journalism

Tomáš Lindner: Série textů Uprchlíci 2015: Německá inspirace (Respekt)

Autor se v sérii čtyř článků věnoval závažnému a aktuálnímu tématu, které hýbe celým kontinentem. Na rozdíl od Česka Německo zažívá už více než rok příchod statisíců uprchlíků a před tuto výzvu je postavena celá společnost od vrcholných politiků až po obyvatele malých obcí.

Autor dokázal ve svých textech poukázat na všechny tyto roviny a zároveň nezůstal jen u popisu těžkostí a problémů, ale věnoval prostor i tomu, jaká řešení se při přijímání a integraci uprchlíků osvědčují a jak konkrétně reagují veřejné instituce i občanská společnost. Z textu si tedy čtenář odnáší nejen povědomí o problémech, ale i tom, jak je současní Němci zvládají a kde nacházejí řešení. Důležitým prvkem je i to, že jde o řešení přenositelná, která mohou inspirovat i domácí čtenáře.

Formát i obsah textů posiluje otevřenou veřejnou debatu, kde mají místo nejen hrozby, ale i možné cesty ke zvládání problému. Má proto potenciál měnit často jednostranně vychýlenou diskusi a zpravodajství, kde negativní a alarmistické prvky nezřídka převládají.

Důležitým prvkem na pozadí těchto textů je, že nehovoří pouze o institucích a formálních strukturách, ale poukazuje také na iniciativy běžných občanů, řadových obyvatel Německa. Ukazuje tím, že i při řešení tak velkých výzev hrají důležitou roli aktivní občané a jednotliví lidé.

Žurnalistika orientovaná na řešení (Solution Journalism) je především vysoce kvalitní novinařinou. I v tomto aspektu porota oceňuje vynikající kvalitu novinářské práce autora a podtrhuje odvahu média věnovat tomuto tématu rozsáhlý prostor čtyř navazujících textů.

Zvláštní cena: Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Vojtěch „Vhrsti“ Jurík: série kreseb v časopise Rodina a škola

Vojtěch Jurík má na první pohled velmi sympatický styl provedení kresby a komentování aktuálních událostí. Porota si cení především jednoduchosti jeho kreseb, která odkazuje k americkému stylu (Simpsonovi, Futurama). Vybrané kresby dobře odrážejí problémy každé generace a oživují i úžeji specializované médium, jako je časopis Rodina a škola.

Česko-slovenská cena veřejnosti

Martin Veselovský za rozhovor s Martinem Konvičkou (DVTV)

O vítězi této ceny rozhodla česká a slovenská veřejnost v online hlasování, které probíhalo od 15. do 24. dubna 2016 na webu. Vítězný příspěvek získal 5.363 hlasů, celkem hlasovalo 10.455 lidí.