Novinářskou křepelku dostal Cibulka z rozhlasu, cenu Borovského má Černohorský z ČT

Tradiční dvě výroční ocenění dostali televizní zahraničář a rozhlasový datový novinář.

Václav Černohorský. Foto: Česká televize

Václav Černohorský. Foto: Česká televize

Cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2022 obdržel Václav Černohorský, zahraniční zpravodaj České televize. Výroční cenu uděluje Nadace Český literární fond společně s Nadací Open Society Fund. Je určena autorovi nebo autorce za významný počin, respektive celoroční práci v české žurnalistice v předchozím roce. „Václav Černohorský získává Cenu K. H. Borovského za zasvěcené zahraniční zpravodajství v časech mírových i válečných. Na několika různých působištích, včetně Ukrajiny, prokázal setrvale vysokou úroveň novinářské práce, která mimo jiné dokládá význam médií veřejné služby při svědomitém mapování dění za českými hranicemi,“ vysvětluje literární fond výběr.

Jan Cibulka. Foto: Český rozhlas

Jan Cibulka. Foto: Český rozhlas

Novinářskou křepelkou pro žurnalisty do 33 let byl oceněn Jan Cibulka, datový novinář z webu iRozhlas.cz veřejnoprávního Českého rozhlasu. Ocenění vyzdvihuje mladé a perspektivní novináře do 33 let věku včetně za jejich významnou žurnalistickou práci v předchozím roce. O udělení této ceny rozhoduje porota složená z Rady Novinářské ceny spolu se zástupci Nadace Český literární fond, což jsou především aktivní i bývalí novináři.

Letošní zdůvodnění zní: „Odborná porota oceňuje zralou třiatřicetiletou novinářskou osobnost, která svou vytrvalostí a nápady otvírá a pomáhá zpřístupňovat data všem. Na cestě za snáze přístupnými daty neváhá Jan Cibulka využít i soudní cestu a jeho vytrvalost už slavila úspěchy u soudů, včetně Ústavního soudu. Jeho práce přiměla úřady zveřejňovat údaje o kriminalitě, o počasí nebo o hromadné dopravě. Porota oceňuje kombinaci novinářských schopností, znalosti informačních technologií i práva, stejně jako umění srozumitelně vysvětlovat složitá data.“

„Ocenění si velmi vážím, a třeba dodat, že datová novinařina, které se věnuji, je týmový obor. Mé díky tak směřují jak kolegyním a kolegům z datového týmu a redakce webu iRozhlas.cz, tak i celému rozhlasovému zpravodajství, kam mám tu čest patřit. A lví podíl mají samozřejmě všichni posluchači a posluchačky Českého rozhlasu, kteří platí rozhlasový poplatek, protože jen díky nim můžu dělat práci, která mě opravdu naplňuje,“ uvedl Cibulka. Ten si za své příspěvky ve výroční Novinářské ceně vysloužil už sedm nominací. Je odborníkem na téma otevřených dat a kybernetické bezpečnosti a spoluautorem podcastové série Cookies o bezpečnosti na internetu. Cibulka se snaží prosadit svobodný přístup k datům a informacím. Sleduje zdravotní, justiční a environmentální data a interpretuje je ve veřejném prostoru. Informuje také o ochraně osobních údajů i jejich zneužitelnosti institucemi.

Soutěž Novinářská cena pořádá Nadace Open Society Fund od roku 2010 a oceňuje v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Přihlášené příspěvky hodnotí poroty složené z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru. Do 13. ročníku soutěže bylo přihlášeno 628 příspěvků, přičemž cena byla udělena ve 14 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Tematickou dominantou se letos stala válka na Ukrajině.

Vítězové Novinářské ceny 2022

Včetně zdůvodnění poroty

Kategorie psané žurnalistiky

Nejlepší rozhovor

Petra Procházková: Měli jste nás za šváby, teď uvidíte. Jste pro nás trofej, o kterou se podělíme s Američany, říká ruský politolog (Deník N)
Rozhovor jedinečným způsobem odhaluje ideové zákulisí vládnoucí vrstvy ruské společnosti a současně nechává prostor pro úvahy o tom, zda je mluvčí autentický nebo mocensky naprogramovaný. Rozhovor tak umožňuje nahlédnout do mechanismů šíření Putinovy propagandy. Právě to je v kontextu aktuálního dění a ruské války proti Ukrajině důležitým přínosem příspěvku. Porota navíc oceňuje velkou míru profesionality a pevný postoj autorky při vedení rozhovoru a i to, že se jí vůbec podařilo respondenta pro rozhovor získat.

Nejlepší reportáž

Ondřej Kundra, Tomáš Brolík: Cesta před boží i pozemský soud (Respekt)
Do vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině se zapojily tisíce příslušníků bezpečnostních složek. Systematicky, věcně a rychle shromažďují důkazy. Oceněná reportáž popisuje jejich práci a dokumentované zločiny rovněž systematicky a věcně. Autoři zachycují jistotu vyšetřovatelů, že pachatelé budou potrestáni, spravedlnost existuje a lze se jí domoci. Zvýrazňují přesvědčení, že na válečné zločiny se nesmí zapomenout. Jen s pravdivě pojmenovanou minulostí se dá vyrovnat.

Nejlepší komentář

Stanislav Biler: Buďte sami sebou! (Jádu)
Porota oceňuje autorův jedinečný text, ve kterém vystupuje proti způsobu fungování naší současné společnosti, jež obvykle nebývá zpochybňováno. Autor svým zcela výjimečným, téměř literárním jazykem mění ustálené paradigma a náhled na žebříček hodnot, a na čtenáře tak jeho text může působit až terapeutickým účinkem. Porota taktéž oceňuje autorovu schopnost vetknout do textu poznatky z několika dalších společenských věd – nejen ze sociologie, ze které do svých textů nejvíce čerpá.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Petr Třešňák: Kdo zabil Dorotu Š. Český stát potichu týrá své nejzranitelnější občany (Respekt)
Porota článek považuje za jeden z nejvýraznějších textů loňského roku. Nahlíží bolestné sociální téma – systémové selhání péče o duševně nemocné, které autor zpracoval srozumitelně, poutavě a lidsky. Do středu pozornosti postavil silný příběh konkrétního člověka. Článek vzbudil velkou pozornost veřejnosti, nastínil řešení problému a vytvořil tlak na transformaci systému.

Kategorie audiovizuální žurnalistiky

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

Nikola Klepáčková, Lukáš Nechvátal: Neděkuj, pamatuj (Investigace.cz)
Příspěvek podává výstižný obraz aktuálního Slovenska. Porota oceňuje především široký záběr a názorové spektrum, které příspěvek zahrnuje, a zároveň podnětné vstupy samotných autorů.

Nejlepší reportáž

Michal Kubal, Vojtěch Hönig: Ukrajina: tváře války (Česká televize - ČT24)
Válka na Ukrajině se stala tematickou dominantou kategorie, věnovala se jí třetina nominovaných příspěvků a všechny z nich byly velmi kvalitní. Reportáž Michala Kubala a Vojtěcha Höniga patřila mezi nejvýraznější. Autoři představují divákům České televize nejrůznější tváře války bezprostředně po vypuknutí konfliktu i přes nebezpečí, které jim v tu chvíli hrozí. Ukazují přímý kontakt s terorem, který ve válce lidé prožívají, z různých úhlů pohledu. V reportáži nacházejí balanc mezi emocionalitou a profesionalitou. Umí oslovit diváka, a proto jim tento rok ocenění právem patří.

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Adéla Paclíková, Ondřej Golis, Petr Orozovič: Ruská spojka (Česká televize - ČT1)
Porota oceňuje nejen investigativní práci a natočení exkluzivního rozhovoru, ale i kvalitní řemeslné zpracování reportáže, která přehledně a dynamicky popisuje ruské špionážní postupy v Evropě a jejich důsledky. Následný geopolitický vývoj a bezpečnostní situace v Evropě podtrhuje důležitost a aktuálnost tématu.

Zvláštní ceny

Cena za inovativní online žurnalistiku

Pavel Kasík, Matouš Lázňovský: Omikron je mírnější i nebezpečnější zároveň. Jak z toho vyjde Česko? (Seznam Zprávy)
Porota oceňuje péči o to, aby článek nebyl pouze o omikronu teď a tady, ale aby přinesl životnost tématu i do budoucna. Autor se pokusil téma nastínit tak, aby všichni čtenáři, z jakéhokoli pole společnosti, měli možnost zamyslet se nad daným tématem a původem svého názoru. Autor vhodně vybral nejpodstatnější informace z velkého množství dat. Vizualizace působí tak, že byly vytvořeny za cílem téma co nejsrozumitelněji přiblížit. Porota oceňuje společenskou důležitost zpracování tématu.

Cena za Solutions Journalism - žurnalistiku zaměřenou na řešení

Dominika Hromková, Michaela Endrštová: Kamarád na dva roky. Útěku učitelů ze škol začínají bránit zkušenější mentoři (Aktuálně.cz)
Porota udělila cenu za zpracování společensky důležitého tématu, které nenabízí pouze analýzu problému začínajících učitelů, ale také jeho řešení formou pomoci ze strany mentorů. Porota ocenila poctivou analýzu navrhovaného řešení, která poukázala nejen na výhody, ale také na jeho potenciální limity.

Cena za regionální žurnalistiku

Marek Osouch, Jiří Punčochář: Střet zájmů? Nebude, tvrdí o vstupu do politiky majitel Komety Zábranský (MF Dnes - Brno a jižní Morava)
Porota ocenila rozhovor Marka Osoucha a Jiřího Punčocháře s hokejovým bossem Liborem Zábranským o jeho politických aktivitách, který vyšel v jihomoravském vydání MF Dnes. Příspěvek je ukázkou kvalitní práce včetně toho, jak by novinář měl vést rozhovor s člověkem, který obvykle odmítá s médii komunikovat. Kvalita zpracování je vysoce nadstandardní. Téma má společenskou důležitost pro region a nejen pro něj.

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Petr Polák: titulky Deníku N (Deník N)
Cena za nejlepší česko-slovenskou karikaturu roku 2022 patří Petru Polákovi, který pro Deník N komentoval velká témata domácí i světové politiky. Porota ocenila sympaticky úspornou kresbu, vyznačující se smyslem pro bizarní věcnost detailu a zároveň otevřeností vrstevnatému intertextovému čtení.

Česko-slovenská cena veřejnosti

Zdislava Pokorná: Jak Mynář a Nejedlý řeší na Hradě vlastní byznys. Měsíc jsme sledovali jejich schůzky (Deník N) - 5.076 hlasů
Sídlo prezidentů se v éře Miloše Zemana stalo sídlem pro byznys jeho nejbližšího okolí – Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. Reportérka Deníku N na Hradě strávila desítky hodin, aby popsala, jaké hosty oba muži přijímají. Detailní přehled vypovídá o tom, že spíše než správu veřejnou řeší byznys – včetně svého vlastního

Zvláštní ocenění

Petr Koubský: Co všechno Putin zamlčel. Vyprávíme dějiny Ukrajiny, jak se skutečně odehrály; Proč Rusové až k Putinovi a jeho válce proti Ukrajině došli? Dějiny Ruska nabízejí odpověď (Deník N)
Jde o výborný novinářský počin, který srozumitelně a fundovaně přibližuje dějiny a východiska obou zemí současného konfliktu: Ukrajiny a Ruska. Dva mimořádné analytické texty zabývající se historií jejich vztahu, která je srozumitelně ilustrovaná na příběhu konkrétní rodiny. Příspěvky jsou unikátní také tím, jak rychle autor dokázal reagovat – a usnadnit čtenáři orientaci v nově vzniklé situaci. Vhled poskytl také slovenským čtenářům, neboť jej v nezměněné podobě převzal i slovenský Denník N.

Připomeňte si letošní předávání