Předsedkyní Filmového a televizního svazu Olga Sommerová, svaz dál usiluje o změny mediálních rad

Novou předsedkyní Filmového a televizního svazu (FITES) byla v pátek 13. dubna zvolena dokumentaristka Olga Sommerová, dosavadní místopředsedkyně svazu, dvěma nově zvolenými místopředsedy jsou režiséři Ivan Biel a Martin Vadas. Médiář.cz o tom zpravili zástupci svazu.

Rozhodl o tom nový výkonný výbor FITES ve složení Ivan Biel, Jaroslav Černý, Václav Čapek, Jana Tomsová, Alice Šnirychová, Miroslav Sanytrák, Olga Sommerová, Jiří Mádle, Martin Vadas a Jakub Bouček.

Den předtím, ve čtvrtek 12. dubna se sešla valná hromada FITES a zvolila čestným předsedou svazu dokumentaristu Martina Skybu, který předsedal výkonnému výboru až do poloviny roku 2011, kdy ze zdravotních důvodů přestal tuto funkci vykonávat.

Valná hromada rovněž schválila zprávu o činnosti i zprávu kontrolní komise za uplynulé období, zvolila nový výkonný výbor organizace a naznačila další směřování svazu.

Z diskuse členů FITES na čtvrteční valné hromadě vyplynulo také zásadní téma, kterému by se měl svaz do budoucna věnovat - změna volby rad veřejnoprávních médií, tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře a volba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Tyto volby jsou dlouhodobě spjaty s výraznými politickými tlaky, a FITES spolu s partnerskou profesní organizací ARAS, Inventurou demokracie a PEN klubem v loňském roce usiloval o nastolení systému, který je běžný v evropských zemích,“ uvedl svaz.

„FITES bude také diskutovat s Ministerstvem kultury o profesních a morálních kritériích výběru členů rady Fondu kinematografie, i transparentnosti jejich rozhodování,“ doplnili zástupci organizace.

Olga Sommerová

Po absolvování katedry dokumentární tvorby pražské FAMU v roce 1977 působila, v letech 1979 a 1980, jako redaktorka dokumentaristické redakce Československé televize. Poté se rozhodla pro svobodné povolání režisérky Krátkého filmu Praha.

V letech 1989 - 1993 pracovala jako kmenová režisérka Krátkého filmu Praha. V roce 1991 se stala pedagožkou FAMU, záhy předsedkyní Akademického senátu FAMU a v roce 1994 vedoucí katedry dokumentární tvorby FAMU.

V roce 1995 byla na základě habilitační přednášky Dokumentární film - má láska jmenována docentkou. Vedla dramaturgickou a realizační dílnu katedry. V roce 2002, tedy po osmi letech FAMU opouští, aby se mohla plně věnovat práci režisérky.

Dnes Olga Sommerová, kromě filmové tvorby, externě spolupracuje s Filmovou školou v Písku, pořádá projekce, přednášky a besedy na pozvání kulturních institucí v celé České republice. V roce 2005 nastoupila jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici, stala se garantkou oboru dokumentární tvorby.

Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery.

V roce 1999 se Olga Sommerová stala předsedkyní Společnosti Boženy Němcové. Je členkou FITES, ARAS a České filmové a televizní akademie. 
Olga Sommerová natočila celkem devadesát sedm dokumentárních filmů, za které získala třicet cen doma i v zahraničí.

Martin Vadas

FAMU ukončil 1980 celovečerním hraným filmem Evžen mezi námi, který byl společným dílem Jana Krause, Martina Vadase a Petra Nýdrleho. Po příznivém přijetí filmu na semináři prof.A.M.Brousila byl přičiněním pedagogů FAMU Sequense a Ráži uložen na deset let do trezoru. Na MFF Karlovy Vary 2011 se uskutečnila jeho obnovená premiéra – po třiceti letech.

V letech 1982–2002 Martin Vadas působil jako odborný asistent Katedry dokumentární tvorby FAMU, v roce také jako 1992 šéfredaktor Redakce zpravodajství Československé televize. V letech 2004–2005 byl vedoucím dílny a koordinátorem specializace Televizní publicistiky VOŠP v Praze.
Vedle mnoha jiných filmů je autorem dokumentu z roku 1996 Země bez hrdinů, země bez zločinců..., který pojednává o odbojové činnosti skupiny bratrů Ctirada a Josefa Mašínů, Milana Paumera, Václava Švédy, Zbyňka Janaty a Vladimíra Hradce na území bývalého Československa na počátku padesátých let 20. století.

V letech 1997 – 1999 byl režisérem pětadvaceti dílů hraného satirického občasníku České televize Dvaadvacítka podle scénářů hlavních protagonistů Jana Krause, Jiřího Ornesta a Josefa Hrubého. Několik roků filmově dokumentoval – Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína ©Česká televize 2006 a byl i je kameramanem na mnoha projektech svých přátel.

V letech 2005 až 2009 pracoval na projektu Zpřístupnění procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové z roku 1950 veřejnosti, školám a knihovnám v České republice aj. Navrhl zařazení světově unikátního filmového fragmentu o procesu z NFA a souboru dokumentů na seznam Národních kulturních památek. Tato archiválie NFA je zatím jediným filmovým materiálem, který je archivní kulturní památkou v České republice. Martin Vadas je autorem scénáře a režisérem dokumentární série Proces H – 10 x 52 min. ©Česká televize 2009.

Je vedoucím projektu a zhotovitelem dokumentárního filmu Dlouhý srpen Jiřího Krejčíka podle scénáře a v režii legendárního třiadevadesátiletého režiséra - © Česká televize 2012.

Ivan Biel

Po absolvování FAMU a několikaletém působení v Krátkém filmu Praha, nebo Filmovém studiu Gottwaldov, působil od roku 1974 jako noční hlídač, a to až do r. 1976, kdy obdržel politický azyl ve Velké Británii.

V exilu se mu podařilo opět se vrátit k filmové tvorbě a tak od roku 1980 působil jako producent a režisér dokumentárních filmů a televizních publicistických pořadů pro Granada TV, Channel 4, the U.N. a další. Do roku 2004 byl Course Director v London Film School a Course Leader na University of Westminster.

Po svém návratu do České republiky v roce 2004 působil například na VOŠP - Vyšší odborné škole publicistiky (2004 – 2005), nebo na FAMO – Filmové Academie Miroslava Ondříčka (2007 – 2008)

V současnosti pracuje jako režisér a producent v České republice kam se vrátil v roce 2004. Je tvůrcem více jak čtyřiceti dokumentárních filmů a televizních programů. Je členem profesních organizací BAFTA - British Academy of Film and Television Arts, DGGB - Directors Guild of Great Britain a Českého filmového a televizního svazu (FITES).