Souček jako ředitel ČT bude brát 289.000 Kč měsíčně, o 47.000 víc než Dvořák

Rada České televize dnes schválila podmínky kontraktu s nastupujícím šéfem instituce.

Jan Souček. Foto: Česká televize

Jan Souček v červnu před Radou ČT, kdy byl zvolen generálním ředitelem. Foto: Česká televize

Nastupující šéf veřejnoprávní České televize Jan Souček bude pobírat 289.000 Kč měsíčně. Na svém dnešním zasedání mu to usnesením vyměřila Rada ČT. „Mzda je vázána na průměrný výdělek v České televizi,“ uvedl předseda Rady ČT Karel Novák. Podle něj jde konkrétně o šestinásobek průměrné mzdy ve veřejnoprávní televizi, která letos činí kolem 48.000 Kč. Výše Součkovy mzdy má záviset na průměrné mzdě v televizi i nadále.

Součkův předchůdce Petr Dvořák bral 242.000 Kč měsíčně, což byl podle Nováka necelý sedminásobek toho, kolik činila průměrná mzda v ČT v roce 2017, kdy se Dvořák ujímal svého druhého ředitelského mandátu.

Souček si stejně jako Dvořák může každý rok přijít na bonus ve výši až desetinásobku své mzdy, tedy až 2,89 milionu Kč. Odměna je nenároková a závisí na různých kritériích, na jejichž základě bude Rada ČT určovat výši bonusu za každý rok zvlášť. Mezi kritéria patří komunikace s radními, hospodářské výsledky, úroveň vysílání ČT včetně podílu na diváckém trhu či manažerské výsledky včetně dodržování rozpočtu.

Zůstává také pravidlo, že nerozhodne-li rada o výši ročního bonusu do konce června následujícího roku, obdrží ředitel bonus automaticky. Mění se však to, jak vysoká by odměna v takové situaci byla – v případě dosavadního Dvořákova kontraktu činila automatická výše bonusu 100 % (deset platů, tedy 2,42 milionu), Souček v rámci své smlouvy souhlasil se snížením na 50 % (v jeho případě 1,45 milionu).

Předávání funkce probíhá hladce

Dnešního zasedání Rady České televize se zúčastnili jak končící ředitel Dvořák, tak jeho nástupce Souček, který se ujme funkce k 1. říjnu. Ti mají za sebou sérii předávacích schůzek příslušných agend a jak oba řekli radním, vše jde podle plánu a neobjevily se žádné zádrhele. Předání funkce se podle Dvořáka určitě do konce měsíce stihne.

Vrbík s žalobou na volbu neuspěl

Ředitel Dvořák televizní radní rovněž informoval, že jeden z neúspěšných kandidátů na generálního ředitele ČT Ondřej Vrbík nyní neuspěl u soudu s žalobou ohledně červnové volby. Česká televize podle Dvořáka teď vyčkává, až usnesení nabude právní moci. Vrbík se nedostal do finální pětice kandidátů, žalobou napadl okolnosti volby a žádal její opakování.

„Dědím televizi stabilizovanou, ale není to zlaté rouno.“ Rozhovor s novým ředitelem ČT

Sdílejte